FULL TEXT | Homily of Bishop Broderick Pabillo during Chrism Mass on March 31, 2021

Homily delivered by Most Rev. Broderick S. Pabillo, apostolic administrator of Manila during Chrism Mass at the Manila Cathedral on March 31, 2021, at 7:30 am.

Man proposes God disposes. Nagplaplano ang tao pero ang Diyos naman ang gumagabay ng mga pangyayari.

Ang ganda po ng plano naming mga pari mga tatlong buwan na ang nakaraan. Ngayong March 31, ay ika-limang daang aninbersaryo ng unang Misa na ginawa ng grupo ni Magellan sa Limawasa noong 1521. Easter noon kaya ang first Easter Mass sa Pilipinas ay nangyari noong March 31, 1521.

Ngayong taon, ang Easter ay April 4 kaya tinakda ng CBCP na bubuksan natin sa buong bansa ang commemoration ng 500th anniversary ng Christianity sa April 4, 2021. Sa araw na ito, bubuksan ang mga jubilee doors ng lahat ng mga cathedrals sa mga dioceses sa buong bansa. Dito magsisimula ang ating 500th anniversary celebration.

Pero anong mangyayri ngayong March 31? Dito sa Maynila, nagkasundo na ang mga pari na sa araw na ito ay ipagdiriwang natin ang Chrism Mass. Ito po ay ang pagbebendisyon ng langis para sa mga may sakit at para po sa pagbebendisyon ng Banal na Chrisma, ang mahalimuyak na langis na ginagamit sa binyag, sa kumpil at sap ag-oordain. Kadalasan ito ay ginagawa sa umaga ng Huwebes Santo. At kasama sa pagbebendisyon ng mga langis ay ang pagsasariwa ng pag-ako ng mga pangako ng mga pari sa harap ng kanilang obispo. Ito ay tinuturing nating pista ng mga kaparian. Nagkakatipon ang lahat ng mga pari sa harap ng kanilang Obispo upang ipakita ang pagkakaisa ng mga kaparian. Iisa lang ang pagpapari ng lahat. Ito ay ang pagpapari ni Kristo at ang punong pari nila sa isang diocese ay ang kanilang obispo.

Kay ganda ng plano bilang paggunita natin sa first Mass sa bansa, magkakatipon ang lahat ng mga pari sa Archdiocese of Manila para sa Chrism Mass na ililipat natin mula sa Holy Thursday papunta sa Holy Wednesday ngayong araw, March 31. Ang hindi inaasahan ay ang paglala ng pagkalat ng COVID-19. Kaya ngayon, nasa ECQ tayo, bawal ang malalaking pagtitipon kaya may dali daling pagbabago. Ilipat na lang ang pagsasariwa ng mga pangako ng mga pari sa pagdating ng bagong archbishop natin. Kung kalian man yun, yan ay hindi pa natin alam ngayon. Ipagpapatuloy na lang ang Chrism Mass kahit na walang mga pari at walang mga tao. Kailangan kasi ang Banal na mga Langis sa pagbibigay ng mga sakramento. Ang mga langis na bebendisyunan sa misang ito ay ibabahagi sa mga parokya upang gamitin nila sa sakramento ng pagpapahid ng Banal na Langis sa mga may sakit at ang Chrisma naman ay gagamitin sa binyag at kumpil.

Kahit na simple lang ang Chrism Mass na ito, ito’y nilalahukan naman ng marami sa ating mga online platforms. Salamat po sa inyong pagdalo sa Banal na Misa. Kayo pong nakikiisa sa atin sa inyong mga tahanan. Kaya man proposes, God disposes.

Ang langis ay isang ordinaryo pero mahalagang gamit sa pang-araw araw na buhay lalung lalo na doon sa Palestina. Ang langis na ginagamit noon sa lugar ni Hesus ay galing sa Olivo, ginagawang langis ang mga bunga ng Olivo, pinipiga ang mga ito. Ito’y ginagamit sa pagkain, ginagamit sa pampaganda, ginagamit na pampalusog at pampasigla ng katawan tulad ng sa pagmamasahe at ginagamit din sa pagbabanyos sa mga sakit. Kaya ang langis ay naging tanda ng kasaganaan, ng kalakasan at ng kagalingan. Kaya ang tanda ng pagbibigay ng grasya sa mga maysakit ay ang pagpapahid ng langis sa kanila. Ito po ay sakramento para sa may sakit hindi lang sa mga naghihingalo na. Kaya kapag malubha na ang kalagayan ng isang tao, maaari na siyang bigyan ng sakramento para siya’y gumaling.

May kumakalat palang video tungkol sa virtual anointing of the sick. Ito po’y isang paraan ng pagdarasal para sa may sakit. Pero hindi ito sakramento ng pagpapahid ng banal na langis. There is no virtual sacrament of the anointing of the sick. Talagang kailangan na mapahiran ng langis ang may sakit ng pari with the proper prayers para magkaroon ng sakramento.

Tayo ay nilalagyan din ng Banal na Chrisma sa sakramento ng binyag at kumpil naniniwala tayo na si Hesus ay ang Kristo at ang ibig sabihin ng Kristo ay ang nilangisan – the anointed one. And people have been waiting for the anointed one for more than a thousand years in Israel na ipapadala ng Diyos ang Kanyang pinili, ang nilangisan.

Ang paglalangis ay tanda ng pagtatalaga ng pagpili. At ang pagtatalagang ito ay ginagawa sa mga pari, sa mga hari at sa mga propeta na itinalaga ng Diyos. Dahil sa naniniwala tayo na si Hesus ay ang Kristo, tayo na naniniwala kay Hesus ay tinatawag na Kristiyano. Hindi lang si Hesus ang nilangisan, tayo rin ay nilangisan. Nakiisa din tayo sa mga gawain ni Hesus bilang mga pari, mga hari, at mga propeta. Itinalaga din tayo ng Diyos. Kaya tayo’y mga pari bilang mga pari, maaari tayong mag-alay ng sakripisyo na magpapabanal sa mundo. Nakikiisa tayo sa sakripisyo ni Hesus sa Banal na Misa at ang ating buhay at mga gawain ay inaalay din natin sa Diyos kasama ng pag-aalay ni Hesus sa Banal na Misa. So, you are able to join the sacrifice of Christ because you are priests.

Our priesthood as the ordain is meant to serve your priesthood. That is why ours is ministerial priesthood, a priesthood of service. While yours is royal priesthood. Tayong lahat ay mga pari. At tayong lahat ay mga hari. Our kingship is patterned after the kingship of Christ. We exercise our kingship by service. Maliwanag ang sinabi ni Hesus na ang dakila sa atin ay ang naglilingkod sa lahat. Ang bawat isa din sa atin ay mga propeta. Ang propeta ay nagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi lang tayo tagatanggap ng mabuting balita. Tayo’y tagapaghatid din ng mensahe ng Diyos sa ating kapwa. We are gifted with faith in order to give the faith. Kaya bilang mga binyagan, tayo’y nagsasalita at naninindigan para sa katotohanan at para sa mga aral ng Diyos. Nakikiisa tayong lahat sa pagpapalawak ng kaharian ng Diyos, ng mga aral ni Kristo.

Ang ating ebanghelyo na binasa kanina ay hinango sa unang pagbasa natin na galing sa aklat ni propeta Isaias. Tinupad ni Hesus ang sinabi ng propeta. Inako ni Hesus na siya ang itinalaga ng Diyos at nilangisan ng Espiritu Santo upang ibahagi ang mabuting balita sa mga dukha at tumulong sa mga nangangailangan. Tinanggap ni Hesus ang misyong ito na ibinigay sa Kanya ng Banal na Espiritu. At ganyan nga talaga ang buhay ni Hesus. Pumunta siya sa maraming lugar ng Galilea upang manawagan ng pagsisisi. Hindi niya hinayaan na puntahan Siya ng mga tao. Pinuntahan Niya ang mga tao at nagsalita sa kanilang mga synagoga. Ang mga tinutulungan niya ay ang mga mahihirap, ang mga may sakit, ang mga makasalanan, ang mga inaalihan ng masasamang espiritu. Talagang siya ay para sa mga dukha, para sa mga taong hindi na pinapansin. Akala ng mga tao noong panahon Niya, na ang Kristo ay darating na tulad ng mga hari at mga generals na maging matagumpay sa mga digmaan at maluwalhati, dakila. This is not so. Jesus manner of being Christ, is not of greatness but of service – service to the poor and offering himself so that we may be saved.

Naalaala natin ito nung nakaraang Linggo na Siya’y pumasok sa Kanyang lungsod, hindi nakasakay sa isang kabayong pandigma, kabayong puti o kabayong itim. Ngunit nakasakay sa maliit na Asno, isang hayop na ginagamit sa pagtratrabaho. Mahalagang tanda nito kasi ang pagka-Kristiyano natin ay ayon sa pagka-Kristo ni Hesus.

We, too, are anointed to bring the good news to the poor kaya ang ating Chrism Mass ay nagpapaalaala sa atin sa kahulugan ng ating pagiging anointed. We share in the Christness of Jesus. Nakikiisa tayo sa pagka-Kristo ni Hesus. Tayo rin ay nilangisan. Maging masigla at maging matapang sana tayo sa ating pagiging Kristiyano. Kaya ang ating pagbebendisyon sa mga langis na ito ay nagpapaalaala sa atin na ang ating commitment to healing, pagpapagaling. Langis na pagpapahid sa mga may sakit at ang ating commitment na maging tapat sa pagka-Kristo ni Hesus bilang mga hari, bilang mga pari at bilang mga propeta. (Archdicoese of Manila Office of Communciations/RCAM-AOC)

Leave a reply

The Roman Catholic Archdiocese of Manila