Tag: Apostolic Vicariate of Taytay

FULL TEXT | Homily of Most Rev. Broderick S. Pabillo during Mass for his solemn installation as Vicar Apostolic of Taytay, Palawan at the St. Joseph the Worker Cathedral on August 19, 2021, at 9 a.m.

FULL TEXT | Homily of Most Rev. Broderick S. Pabillo during Mass for his solemn installation as Vicar Apostolic of Taytay, Palawan at the St. Joseph the Worker Cathedral on August 19, 2021, at 9 a.m.

Na ang installation na ito ay nangyayari ay isang himala ng Diyos, dahil sa kanyang pagmamahal. Himala ng Diyos na ako ay makabalik sa Palawan. Talagang gusto ko na ako ay makabalik uli at maglingkod dito sa Palawan, pero…

Learn More