Tag: 500 Years of Christianity

HOMILY TRANSCRIPT | Kalookan Bishop and CBCP President Pablo Virgilio David, Solidarity Mass for the Moral Vote at Baclaran Church, April 6, 2022, 9:30 a.m.

HOMILY TRANSCRIPT | Kalookan Bishop and CBCP President Pablo Virgilio David, Solidarity Mass for the Moral Vote at Baclaran Church, April 6, 2022, 9:30 a.m.

Minamahal kong mga kapatid kay Kristo, magandang umaga po sa inyong lahat. Magpasalamat tayo sa Panginoong Diyos na tumawag sa atin upang magkatipon para sa pagdiriwang na ito ng Banal na Eukaristiya sa pamumuno ng Kanyang Kabunyian Jose Cardinal…

Learn More