San Pablo Apostol Parish

The Parish community comprises 16 barangays in Tondo District of Manila City with an estimated combined population of one hundred thousand Family, predominantly Catholic. Bounded by the national and city roads R-10, Pritil-Capulong, Velasquez and Vitas.

About San Pablo Apostol Parish

History

January of 1970s, when Fr. Bruno Piccolo and Fr. Joseph Vancio, both PIME clergy came to the Philippines and wandered the lump situation of the community. However, they became an inspiration to the residents there as they came to face their missions.

Liturgical Services

Monday-Friday 6:00am (except for First Friday, 6:00pm)

Saturday 4:30pm (temporary village)

Sunday 7:00am (Parish and Nepomuceno St.)

8:30am (Katuparan Village, Happyland, and Sambayanan)

5:00pm (Parish and Nepomuceno)

6:00pm (Parish and Nepomuceno)

Baptism: Sunday 10:00am

Confessions: during the Holy Hour

Weddings: by schedule

Marian Rosary devotion: 4:00pm (by schedule)

Funeral masses: by schedule

Sick call: anytime

Church MIssion & Vision

Mission

Baghuhubog at nagpapatatag ng ugnayan, moralidad at espiritwalidad ng pamilya na nakikibahagi sa komunidad. Pagpapatatag ng mga programang pang-ekonomiya na tumutugon sa higit na nangangailangan. Nagpapalago ng mga kaalaman at kasanayan ng mga pinuno at kasapi ng parokya. Nagpapalakas at nagpapatatag ng ugnayan ng mga samahan sa loob at labas ng parokya.

Vision

Isang sambayanang binubuo ng maliliit na Pamayanng Kristyano, na tumutugon sa tawag ng panahon, sama-samang nananalangin sa gabay ng Banal na Espiritu, sa tulong at halimbawa ni Maria, nang may kababaang-loob, kapatiran, pagbabahaginan, katarungan, kapayapaan, kalusugan at kasaganaan na nagpapalaganap at nagsasabuhay ng Mabuting Balita, turo at aral ng Simbahan tungo sa kaganapan ng Kaharian ng Diyos.

Love Offering & Support

Love can be a natural endowment, a present, or a gift. If it is not just a donation, it can be a divine talent. Since love is a silver bullet, it can make the unimaginable possible through the power of its inspiration.

Facebook

Watch Us Live