Vicariate of Espiritu Santo

San Jose Manggagawa Parish

Liturgical Services:

Masses: Monday-Saturday 6:30am and 6:30pm, Sunday 6:00am, 7:30am, 9:00am, 3:30pm, 5:00pm, 6:30pm and 8:00pm

Baptism: Saturday and Sunday 11:00am

Confession: Every Sunday 30 minutes before each mass

Sick call: anytime

Weddings: by schedule

For Mass Intention or Other Inquiry

Mission and Vision

Mission

Bilang Sambayanang Kristyano, sa tulong at awa ng Diyos, at sa halimbawa ng aming patrong si San Jose Manggagawa, itinatalaga namin ang aming sarili:

  • sa pagkilos tungo sa kaganapan ng buhay;
  • sa malikhain at mabisang pamamaraan ng Ebanghelisasayon; at
  • sa kahandaang maglingkod at magbahagi.

Vision

Kami, ang Parokya ng San Jose Mangagawa, ay tumutugon at tumatalima sa Dakilang Pag-ibig ng Diyos, buo, nagkakaisa at aktibong kumikilos sa kaganapan ng buhay, patnubay ng Mahal na Birheng Maria at ni San Joseng Manggagawa na aming pintakasi.

Live Stream Mass

Watch Us Live

Please like and Share the Live Video to Spread the Gospel of Jesus Christ our Lord

HOMILY GALLERIES

Love can be a natural endowment, a present, or a gift. If it is not just a donation, it can be a divine talent. Since love is a silver bullet, it can make the unimaginable possible through the power of its inspiration.

Review Us On