Parish of Our Lady of the Abandoned

Liturgical Services

Monday 6:15am

Tuesday-Saturday 6:15am and 6:00pm

Sunday 7:00am, 8:30am, 4:30pm (children’s mass), 6:30pm and 8:00pm

Chapel Masses: Holy Cross- Sunday – 8:00 am

Holy Spirit- Sunday – 9:00 am / 7:00 pm

Sta. Rita- Wednesday – 7:00 p.m.

Sunday – 7:00 am / 6:00 pm

Sacred Heart- Friday – 7:00 p.m.

Sunday – 9:00 am / 7:00 pm

St. Joseph (Hulo)- Sunday – 7:30 am / 7:30 pm

St. Joseph Plainview- Sunday – 5:00 pm

Peñafrancia- Saturday  – 7:00 pm

Baptism: Sunday 11:00am (communal)

Confessions: weekdays 5:30pm | Sunday 6:00pm

Wedding: by appointment

Sick call: anytime

Funeral mass: by appointment

Blessings: by appointment

Devotions: Mother of Perpetual Help Novena- Wednesday 5:30pm

Holy Hour- First Thursday 7:00pm

Dawn Mass- First Saturday 4:30am (in honor of Our Lady of the Abandoned)

Mission and Vision

Mission

Sambayanan ng mga disipulo ni Kristo na binubuo ng kalipunan ng mga Munting Pamayanang Simbahan na may maunlad na pananampalataya at may sapat na programang pang-kabuhayan sa mga dukha at pagpapahalaga sa kalusugan at kapaligiran ; may sariling pagpapasiya at pagkukusang lumahok sa gawaing pang Misyon tungo sa pagpapanibago ng sambayanan ayon sa udyok ng pananampalataya.

Vision

Makibahagi sa Misyon ni Kristo sa kalagayan ng parokya bilang Pari, Hari at Propeta:

  • Makabuluhang pagdiriwang ng eukaristiya at mga sakramento

[Inculturation]. Liturhiyang mag-uugnay ng buhay at panalangin.

  • Struktura o balangkas ng parokya na magiging daan sa pakikilahok, pagtugon sa pangunahing pangangailangan at pangangalaga sa kalikasan at pakikipagsanggunian sa mga Munting Pamayanang Simbahan [MPS].
  • Pag-uugnay o pagpapahayag ng Ebanghelyo sa kabuuan ng mga parokyano.

Watch Us Live

Love Can Be A Natural Endowment, A Present, Or A Gift. If It Is Not Just A Donation, It Can Be A Divine Talent. Since Love Is A Silver Bullet, It Can Make The Unimaginable Possible Through The Power Of Its Inspiration.

Church Gallery

Masses Picture of Simbang Gabi and Misa de Galio