Print this page
Monday, 09 November 2020 17:18

Homily delivered by Most Rev. Broderick S. Pabillo, apostolic administrator of Manila during the online Sunday Mass on November 8, 2020, at 10 am.


May isang bahagi ng Bible na hindi masyadong nabibigyan ng pansin. Iyan ay yung tinatawag na wisdom literature. Marami din ang mga aklat na nabibilang dito lalo na sa Old Testament, yung mga aklat ng Kawikaan – Proverbs, Ecclesiastes, Ecclesiasticus o Ben Sirach, Karunungan ni Solomon, Awit ng mga Awit. Ayon sa mga ito, ang karunungan ay higit pa kaysa ginto at pilak. Ito ay biyaya ng Diyos at ito rin ay bunga ng pagsisikap ng mga tao.

Habang hinahanap-hanap natin ito, ito rin ay nag-aabang at humahanap sa atin. Iyan po ang nilalaman ng ating unang pagbasa ngayon na galing sa Book of Wisdom. Matatagpuan ang karunungan ng mga naghahanap sa kanya.

Kailangan natin ang karunungan dahil sa ito ay nakakatulong sa atin na mamuhay ng maayos at maginhawa sa buhay na ito. Ang karunungan ay hindi para sa kabilang buhay kundi para sa buhay natin ngayon dito sa mundo.

Higit pa kaysa kaalaman at katalinuhan ang karunungan. Ito ay kaalaman na isinasabuhay. May mga kilala tayo mga tao na maalam, mataas ang napag-aralan at baka matalino pa nga pero hindi marunong sa buhay. Walang diskarte sa buhay at hindi masaya. Sira ang kanilang pamilya. Hindi umaasenso sa trabaho at baka pa nga nalulong sa bisyo. Hindi sila marunong. Alam naman nila ang masama pero ginagawa pa rin nila. Tuloy, napapasama sila.

So, wisdom is more than intelligence or knowledge. Computers can be more knowledgeable than most of us but they do not have wisdom because wisdom comes from experience and is attained by practice and practical sense. Sikapin natin na maging marunong tayo.

 


Si Jesus mismo ay gumagamit ng wisdom sayings. Marami siyang mga matalinhagang kasabihan at mga kuwento na ginagamit ng mga wise men. Si Jesus ay nilapitan ng mga tao dahil sa siya ay magaling na mangaral. Sa totoo lang, kilala siya bilang isang guro, isang rabi – ito ay tawag sa mga taong may karunungan.

Bakit pinag-uusapan natin ang wisdom, ang karunungan? Kasi ito ang katangian ng mga abay na nag-aantay sa ikakasal na lalaki sa ating ebanghelyo. Five of them are wise and five are foolish. These ten virgins stand for all of us because all of us are waiting for the bride, groom to come. All of us are in a state of waiting for the Lord who is to come again. Pero ganito nga ba? Talaga nga bang tayo ay nag-aabang sa pagdating ng Panginoon? This is an important question that we should first ask ourselves because nowadays, many people are so short sighted. Para sa kanila, dito lang ang buhay. Ito lang ang buhay.

Ngayong buwan ng November, pinaalaala sa atin na may kabilang buhay. Marami na tayong kilala na nauna na sa atin doon sa kabilang buhay at siguradung sigurado na susunod din tayo pagpunta sa kabilang buhay. Walang exempted dito. Pero, saan sa kabilang buhay tayo pupunta? Yan ang tanong. Kund hindi tayo marunong, mapagsasarhan tayo ng pinto at hindi tayo makasasalo sa kasiyahan ng kasalan.

Sa ating ikalawang pagbasa, pinuproblema ng mga Kristiyano sa Tessalonica ang mga yumao nila. Lahat sila’y nag-abang sa pagbalik ng Panginoon noong tinanggap nila si Hesus at sila’y nabinyagan. Pero ilan sa kanila ay namatay na. makakatagpo pa ba nila ang Panginoon? Hindi na niya yata sila makikita pag dating niya. Ito ang akala nila. Kaya nalungkot sila sa mga kasamahan nilang namatay na. Hindi na nila makakatagpo ang Panginoon pagdating niya.

Sabi ni San Pablo na huwag silang mag-alala, “All of us will meet the Lord when He comes again. Those who have already died which is euphemistically referred to as those who have fallen asleep will be raised up from the dead to meet the Lord. So, whether we are still alive now or have died, we will all meet the Lord.

Kaya nga tayong lahat ay nasa estado ng pag-aabang sa pagdating ng Panginoon. Ang ating inaaabangan ay masaya – kasalan, handaan, hindi tayo natatakot. Ang problema lang ay hindi natin alam kung kalian siya darating. Totoo ang sinabi, “You do not know the date nor the hour.” Sa katagalan ng pag-aantay, lahat ng sampung abay ay nakatulog. This is part of human weakness. But what is important is that, when he finally comes, we are ready to meet Him with lamps burning.

Ano ba itong ilawan na nakasindi? Naalaala natin na minsan sinabi ni Hesus na tayo ay ang liwanag ng mundo. We are the light of the world. Dapat nakasindi ang ating ilawan upang makita ng mga tao ang ating mabubuting gawa at parangalan ang ating Amang nasa langit.

Kaya ang ilawan na nakasindi ay may kaugnayan sa kabutihang gawa. Tulad ng ang kadiliman ay nauugnay sa kasamaan at kasalanan. So, we can say that the oil of the lamp is related to goodworks.

St. Paul wrote, “God will repay everyone according to his works. Eternal life to those who seek glory, honor and mortality through perseverance in good works,” (Romans 2:6-7).

So, as we wait for the Lord to come, let us equip ourselves by doing good at huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Ang iba ay nagkakaroon ng donor fatigue. Tayong mga Kristiyano ay huwag sanang magkaroon ng generosity fatigue or goodness fatigue.

Again, St. Paul wrote, “Let us not grow tired of doing good for in due time, we shall reap our harvest if we do not give up.”

So, while we have the opportunity, let us do good to all but especially to those who belong to the family of the faith (Galatians 6:9-10).

Matalino ang mga abay na may mga langis ng kabutihan habang sila ay nag-aabang sa pagdating ng Panginoon. Kaya ang kabutihan na ginagawa natin ay hindi lang nakakatulong sa nagawan natin ng mabuti. Iyan ay nakakatulong sa atin na gumagawa ng kabutihan. We are never the losers when we do good. Any good that we do, benefit us first of all. That is why we hear this admonition of St. Paul in the Acts of the Apostles, “Keep in mind the words of the Lord Jesus who Himself said, it is more blessed to give than to receive” (Acts 20:35).

By the way, this is the only direct quotation from the Lord Jesus that we do not find in the gospels but is reported by St. Paul that comes from Jesus Himself, “Blessing comes first to all of those who give. We receive more by giving.” This is a good reminder to us now that many of our brothers and sisters are in dire need because of typhoon Rolly.

Naalaala ninyo last Sunday, mga ganitong oras, mga alas diyes, nangangamba tayo dahil sa banta na dadaan sa Metro Manila si Rolly. Nabalitaan na natin noon ang nangyayari sa Bicol. Nababalitaan natin kung gaano kalakas itong super typhoon na ito. Hindi biro. Talagang nagdasal tayo na lumihis o humina man lang si Rolly at himala, miracle nangyari nga. Lumihis at humina si Rolly, hindi tayo napinsala. Prayer really works.

Isipin na lang natin kung tinamaan tayo ng ganung bagyo. Ang laking kasiraan siguro sa mga structures natin, sa mga buhay natin. Pero hindi, naligtas tayo. Tahimik yung araw ng Linggo. Maaari bang ito ay paanyaya na bilang pasasalamat maging generous tayo sa tinamaan? Kung napinsala tayo, gagastos tayo at maaaring malaking gastos. Ngayong ibinigay sa atin, ibigay natin ang magagastos natin kung napinsala tayo. Ibigay natin sa tinamaan ng bagyo.

Next Sunday, November 15 is the Word Day of the Poor with the theme, “Stretch Forth your Hands to the Poor.” We commemorate this World Day of the Poor every year since 2017, which is set at the Sunday before the Solemnity of Christ the King which this year falls on November 22.

This year, the World Day of the Poor has been declared by CBCP as the Alay Kapwa Sunday. Our Alay Kapwa program is a Lenten program during which we ask for collections that are set aside to respond to calamities. We were not able to have Alay Kapwa last season of Lent because of the lockdown. So, we do not have funds this year to respond to calamities, and typhoon Rolly hit us hard. So, please be generous. You can give your donations this Sunday or next Sunday to Caritas Manila. And this for us is our agency of helping those people in Bicol or to Alay Kapwa collections in your parishes next week. All our collections next week will go to Alay Kapwa. Medyo mabigat ito sa mga parokya na hindi pa nakakaahon sa mga gastos dahil sa matagal na sarado ang mga simbahan at hanggang ngayon hindi pa full capacity ang mga simbahan natin.

Pero kahit na, may pangangailangan ngayon ang iba na mas higit pa sa kaysa pangangailangan ng ating simbahan. Besides, as the Lord said, “It is more blessed to give than to receive.” Magbigay at mararamdaman natin ang kabaitan ng Panginoon mismo. Maging matalino tayo. Maging handa palagi. Magkaroon ng langis ng kabutihan habang nag-aabang tayo sa Panginoon na darating. Huwag manghinayang magbigay. Hindi sayang ang mga itinutulong natin sa iba. (Archdiocese of Manila – Office of Communications/RCAM-AOC)