Wednesday, 23 September 2020 16:22

Homily delivered by Most Rev. Broderick S. Pabillo, Apostolic Administrator of Manila during the online Sunday Mass on September 30, 2020, Feast of Our Lady of Peñafrancia at the Most Holy Trinity Parish in Balic-Balic.


An Misa ta sa aldaw na ini, inorganize ng mga Bicolano para sa selebrasyon kay Ina ng Peñafrancia. Digdi sa magayon na simbahan kan Balic-Balic, Holy Trinity Parish. Pinag-gigibo ta ini ta kita mga deboto sa pagselebrar kang Ina kan Penafrancia. Makisaro kita sa gabus na mga Kristiyano especially na hali sa Bicol, mga Bicolano, sa satuyang pagharani sa satuyang Ina.
 

Sinasabi ko po na nandito tayo sa parokya ng Holy Trinity, magandang simbahan ng Holy Trinity sa Balic-Balic upang i-celebrate po ang patron ng mga taga Bicol, ang Ina at ang Divino Rostro. Kaya nakikiisa po tayo sa mga Bicolano na nandito ngayon at nakikinig sa atin, sa atin pong pag-dedebosyon sa ating Mahal na Ina.

Mahigit anim na buwan na tayong nasa lockdown kaya anim na buwan na rin tayong nag-o-online Mass. Salamat po sa pakikiisa sa ating online Mass tuwing alas diyes dito sa TV Maria. Siguro napansin ninyo na sa mga homily ko sinisikap ko na iugat ang mensahe sa Salita ng Diyos na matatagpuan po natin sa ating First Reading at sa ating Gospel at kung minsan sa Second Reading din.

I also try to point out the relevance of the readings to our present social issues and not only to our personal lives. We are following the Gospel of Matthew this year. The First Reading which comes from the Old Testament is chosen in view of the Gospel passage. The two therefore are connected to each other.


The Second Reading, on the other hand, has its own continuous reading taken from the Letters of Paul. In the past few months, we have been following the Letter to the Romans. And now we start from the Letter to the Philippians.

The Second Readings are not intended to connect with the Gospel. Para mas ma-appreciate ninyo ang message, I suggest that you read the Readings before Mass so that you have an idea what you are about to hear.

Let us place special attention to the Word of God so that we may know the ways of the Lord. This is not easy because we are told in the First reading, “My thoughts are not your thoughts nor are my ways your ways,” says the Lord. Kung paano ang langit higit na mataas sa lupa, ang daa’t isip ko hindi maaabot ng inyong akala.

Because of this, many times we need to adjust and change our natural way of understanding in order to know and accept God’s message. Hindi sana natin i-adjust ang mensahe ng Diyos sa ating pananaw. Babaguhin natin ang ating pananaw ayon sa mensahe ng Diyos. This is why the Word of God invites us to conversation. It is our way that you change not the message of the Lord.

Kitang kita itong pagkakaiba nitong pagkakaiba ng pananaw natin sa paraan ng Diyos sa ating gospel reading today. Para sa marami, parang unjust ang Diyos. Bakit naman pinareho niya ang suweldo ng nagtrabaho ng buong araw sa nagtrabaho ng isang oras lang? Unfair.

Bago natin talakayin ito, mabuting ipaalam sa atin na noong panahon ni Jesus, ang isang araw ng tranbaho ay hindi otso oras kundi labing dalawang oras from sunrise to sundown. Ang sahod sa isang araw ay isang Dinaryo, that is the day’s wage.

Noong pinadala ng may-ari ng ubasan ang mga mangggawgawa noong alas sais ng umaga, nagkasundo na sila sa suweldo na isang Dinaryo. Kaya tama ang sinabi niya sa mga ito noong magreklamo sila, “Kaibigan, hindi ko naman kayo dinaya. Hindi ba nagkasundo tayo ng isang Dinaryo?” Pero ganun ka-generous ang may-ari ng ubasan. Nagpadala pa siya ng ibang manggagawa ng alas nueve, alas dose, alas tres at pati ng alas isngko ng hapon.

So many people were jobless. It is not because they were lazy. Noong tinanong niya sila, “Bakit kayo tatayo tayo dito ng buong maghapon?” Ang nakaklungkot na sagot nila ay, “Wala pong magbigay sa amin ng trabaho.” Hindi ba ito ang kalagayan ng maraming tao ngayon? Marami ay nakatengga, walang trabaho dahil sa wala naming mapagtrabahuan. In the vineyard of the Lord, however, there is always work. And he is generous in constantly sending workers to His vineyards.

I admire many owners of the business who keep their business open in spite of the hard times. Not so much for them but for the sake of their workers. To sustain the workers in their work is to give life and hope to them and to their families. So they burn midnight candles thinking how to keep their business going for the sake of their workers.

I also admire and praise the companies who gave salaries to their workers for several months even if they could not work because of the pandemic. These companies reflect the generosity of the owner of the vineyard. He did not just pay the workers for their work. He paid them because they are their workers.

Dito po magkaiba ang pananaw ng Diyos sa usual na pananaw ng mga may-ari o mga managers ng mga businesses o mga paggawaan. Ang binabayaran nila aya ng trabaho ng manggagawa nila. Ito lang ang nagawa mo, yan lang ang matatanggap mo. Halatang halata ito sa mga arrangements na ang bayad ay by the number of pieces produced. Eighty pieces lang ang nagawa mo, babayaran kita ayon sa halaga ng eighty pieces. Trabahao ang binabayaran. O kaya nagtrabaho ka ng anim na oras, anim na oras lang ang sahod mo.

Pero pwede ba nating tignan that we pay not the work but the worker? Hindi trabaho ang binabayaran natin kundi ang manggagawa. Ibig sabihin hindi trabaho, hindi yung ginawa niya ang binabayaran, kundi ang taong gumagawa ang binabayaran. We pay not the work but the worker.

In our Philippine constitution, the just wage is not simply the minimum wage but the living wage. The living wage is the amount of salary that a worker and his family can decently live on in a day.

Sa Pilipinas ang ating minimum wage sa Metro Manila ay P537.00. Pero ayon sa pagsasaliksik, ang living wage, the amount that can decently support a family of five in a day is P1,022.00. Hindi pa tayo sumusunod sa  Constitution.

Bakit naman pumasok sa usapin ng sweldo? Kasi sa ebanghelyo, iba ang pananaw ng ubasan kaysa nakasanayan nating pananaw. Ang isang Dinaryo ay ang sahod sa isang araw. Ang sahod na makakasuporta sa manggagawa ng isang araw. Kahit na nagtrabaho siya ng anim o tatlo o isang oras, kailangan ng manggagawa na mabuhay ng isang araw. Kaya minabuti ng may-ari na bigyan sila lahat ng tig-iisang Dinaryo kahit na sa ilang oras lang sila nagtrabaho. Ang binayaran niya ay hindi ang oras ng trabaho kundi ang nagtarabaho, ang taong manggagawa.

Can we adopt this way of looking at work? We do not calculate the salary just according to the amount of work done. But we pay the wage to support a human person, a brother and sister who work.

Hindi ba ganyan ang nangyayari sa ating pamilya? Hindi lang natin pinapakain ang nagtrabaho sa bahay. Pati si baby na hindi nagtratrabaho, si lola na mahina na ay nakikibahagi sa mga resources ng pamilya. In the family, it’s received according to each one’s need and each gives according to one’s capacity.

In the Church in Jerusalem, this way of life, this is the way of life of the early Christians. We are told in the Acts of the Apostles, “There was no needy person among them for those who own the property or houses would sell them, bring the proceeds of the sale and put them at the feet of the apostles”. And they were distributed to each according to need.

Siyempre nagreklamo ang mga nagtrabaho ng buong araw. Pero palagay ba ninyo magrereklamo sila kung walang ibang manggagawa na dumating na magtrabaho? Hindi. Iyan naman kasi ang kasunduan nila. Nagreklamo sila kasi nasilip nila na ang mga nahuli ay isang Dinaryo din ang tinanggap. Ang pagrereklamo nila ay bunga ng pagkainggit. Nainggit sila kasi mapagbigay ang may ari sa iba. Envy is a very dangerous sin. It blinds us to goodness. It is actually a form of selfishness.

We can get many insights from this parable of Jesus. First, there is a lot of work in the vineyard of the Lord. Ang iba ay bata pa tinawag na ng Diyos. Ang iba ay nasa kalagitnaan na ng kanilang buhay. Ang iba ay sa bandang huli na sila tinawag tulad ng magnanakaw na pinakos a krus sa tabi ni Hesus. Late na niyang nakilala niyang nakilala si Hesus at siya pa ang unang nakapasok sa paraiso. Talagang naging totoo sa kanya ang sinabi ni Jesus, “The last will be first. The first will be last.”

Makikita din natin sa pagbasa natin ang generosity ng Panginoon. Tapat siya sa Kanyang pangako. Ibinigay niya ang nararapat pero mapagbigay din siya sa iba. Let us not be envious. Let us allow God to be God. We are not short-changed because others are favored. God also gives us what is due to us and sometimes even more. Huwag lang tayo maging mapaghambing. In our highly competitive world, there are lots of hurts because we tend to compare. Compare positions, money, possessions, favors, etc. So, we are never contented. We are never satisfied. And we are never happy and contented.

But on another level, it is good to examine our view on salaries and wages. It is not just a strict tooth for tack. A more humane way of looking at work is that it is a way to care for each other as human beings. And to distribute the wealth of the company, we do not just pay the work or the number of hours of work, we pay the worker who is a human person.

Let us not just be contented to give the minimum wage and sometimes even less. We strive to give the living wage which is found in our Philippine Constitution.

Corollary to this, let us not view labor as an expense. If it is viewed as an expense, we cut it down. Thus, the ways and means being used to cut down the expense of labor like contractualization. Can we not see labor as an asset? As capital? As a resource? Is a person an expense or a resource? We cut down on our expenses. But we build up our resources.

Ay, malaki pang pagbababgo ang dapat magbago sa ating pananaw. “My thoughts are not your thoughts nor my ways your ways,” says the Lord. (Archdiocese of Manila – Office of Communications/RCAM-AOC)

ENGAGE WITH US

Please, enter your name
Please, enter your phone number
Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message
Copyright © 2020 Roman Catholic Archdiocese of Manila. All Rights Reserved.
Privacy Statement | Terms of Use | Disclaimer