Print this page
Sunday, 26 July 2020 14:58

FULL TEXT | Homily prepared by Most Rev. Broderick Pabillo, Apostolic Administrator of Manila delivered by Msgr. Bong Lo during the online Fil-Mission Sunday Mass on July 26, 2020, at the Our Lady of the Abandoned Parish in Mandaluyong, at 10 a.m.


Ikinalulungkot ko na hindi ako makapagmisa sa inyo ngayong Linggo kaya hiniling ko na lang na basahin itong homiliya na aking inihanda para sa inyo.

Thank you for your prayers. As you pray for me, I also pray for you.

Today is Fil-Mission Sunday kaya dito tayo nagmimisa sa Parokya ng Our Lady of the Abandoned sa Jolo, Mandaluyong. Ito ay pinaglilingkuran ng mga pari ng Mission Society of the Philippines (MSP). Ito po ang grupo ng mga paring Pilipino na itinatag ng mga obispo ng Pilipinas noong 1965 upang magpadala ng mga Pilipinong missionaries. Kaya sila ngayon ay may mga seventy five na, na mga members at naglilingkod sa labing apat na countries.

Most Rev. Broderick S. Pabillo, Apostolic Administrator of Manila | File Photo of RCAM-AOC

Sa Fil-Mission Sunday na tumatama sa ika-apat na Sunday ng July, inaalaala natin ang mga MSP at ang iba pang misyonerong Pilipino. Tulungan natin sila sa ating panalangin at sa ano mang financial support na maibibigay natin.

Ang pandemic ng COVID ay worldwide. Kung hirap tayo na nandito na tayo sa ating bansa, sa ating pamilya at mga kaibigan, ano pa kaya ang mga misyonero natin na nasa mission territories. Among people of different cultures and languages, we wonder how they are surviving in their work. Let us support them because they remind us of the missionary commitment of our being Christians. The Good News is for all.

Now for the reflections based on our Readings.

We are free because we can choose whhhat is good without restraint. Ngunit may mga pumipigil at nagpapahina sa ating kalayaan. Isa na diyan ay ang kamangmangan – kulang sa kaalaman. Ignorance keeps us from being truly free. Kung hindi sa…ng ating kaalaman, paano tayo makapipili ng maayos.

Another constraint to our freedom is weak character. Maraming beses na alam naman natin na mali, pero nagagawa pa rin natin kasi mahina ang ating loob na iwasan yun. O kaya naman alam natin na dapat gawin ang isang bagay pero nadadala tayo ng katamaran o ng katakawan. We lack character. You’re not able to control ourselves.

Another thing that keeps us from achieving real freedom is fear. Natatakot tayo o tinatakot tayo kaya hindi nakagagawa ng tama o nakakaiwas sa masama. O, how many people today are in slave by fear.

Our Readings today speak about choice about freedom. Choice for what is good no matter the cost. In the Gospel, the man finds treasure of great value sold all his property joyfully in order to buy that field with the treasure in it. The merchant finding a pearl of great price sold everything to get that pearl.

Iyan yung kaharian ng Diyos, napakahalaga na handa tayong ipagpalit kahit ano man upang yan ay makuha. Hindi ba sinabi na mahalin natin ang Diyos ng higit sa lahat.

The man and the merchant were truly free to possess the kingdom. They knew the value of the treasure and of the pearl. They were not held by any attachment. They sold everything in exchange for the treasure. They were people of character. They decided promptly and decisively.

Para mapasa-atin ang paghahari ng Diyos, kailangan ng kaalaman, lakas ng loob at malayang pagkilos na walang humahadlang. Ganyan ang mga santo at ganyan ang mga martir ng simabahan at mga bayani ng bayan - mulat sila sa nangyayari, malakas ang kanilang loob at may commitment silang magpasya at sila’y nagpasya.

Si Solomon ay batang hari pa lamang. Pinili siya ng Diyos dahil sa kaniyang tatay na si David. Dakila si David sa mata ng Diyos at sa mata ng mga Israelita. Pinag-isa niya ang labindalawang tribes of Israel, pinalawak niya ang nasasakupan ng kanilang kaharian, tinalo niya ang mga Filisteo at ang lahat ng mga kaaway ng Israel. Tinatag niya ang lungsod ng Jerusalem at ginawa itong kanyang capital city at pinaikutan ito ng malakas na moog.

Siguro naging insecure si Solomon. Matutumbasan ba niya ang kadakilaan ng kanyang tatay? Maniniwala ba ang mga tao sa kanya? May mga kapatid siya na baka nagmamanman para agawin ang trono sa kaniya. He has to feel that he choose of his father David.

Tinanong siya ng Diyos kung ano ang kailangan niya? Dito niya pinakita ang kanyang kadakilaan. He said, “Give your servant an understanding heart to judge your people and to distinguish right from wrong.”

He made the right choice. He use his freedom rightly. And God was pleased by his choice. Hindi niya inisip ang kanyang sarili. Hindi siya humingi ng kayaman para sa sarili. Hindi siya himingi ng mahabang buhay o ng buhay ng kanyang mga kaaway para manatili siyang ligtas. Ang hiningi niya ay ang karunungan upang makapagpasya ng makatuwiran para sa kanyang nasasakupan. His concern was the people not his own.

Binigay ng Diyos ang kaniyang hiningi kasama pa ng iba pang mga biyaya – kayamanan, kadakilaan at mahabang buhay. Solomon chose well. He exercise his freedom well.

Bukas ay ang SONA, State of the Nation Address ng ating pangulo. Mag-uulat siya ng kalagayan ng ating bayan. Ang atensiyon natin ay hindi gaano sa president kundi sa bayan.  Ano nga ba ang kalagayan ng bansa pagkatapos ng apat na taon ng kanyang pamumuno? Suriin po natin ang kalagayan ng ating bayan. Natutugunan ba ang kalagayan nito ng mga leaders natin sa gobyerno?

The first requirement of true freedom is through freedom. Let us want to know. Hindi na kailangnan ng Diyos na ibigay sa mga leaders natin ang kakayahan upang mamuno. Nasa puwesto na sila - hinahawakan na ang mga sangay ng pamahalaan; hawak na ang kapulisan; nadidiktahan na ang kongreso; tinatakot na ang tayong bayan.

Pero bakit hindi pa umuunlad ang bayan? Lumalala pa ang paglaganap ng virus, napupuno na ang ating mga ospital, marami na ang walang trabaho, nababawasan ang sahod ng tao, marami na ang gutom, hindi na nakapag-aaral ang mga kabataan.

Marahil mali ang choice ng gobyerno. Hindi katarungan at ikabubuti ng bayan ang hinahanap. Hindi nila nagaya si Solomon. Ang hinahanap ay pang sarili na sila’y yumaman kaya may mga bago … na lumilitaw na ang mga kumokontra sa kanila ay madaling mapagbintangan kaya nandiyan ang Terror Law. Na manatili sila sa puder kaya binubuksan na naman ang usapin ng Charter Change.

Ang mga ginagawa ba nila ngayon ay nakakatulong sa bayan? Ang pagtanggal ng prangkisa sa ABS CBN ay nakatulong ba sa bayan? Ang pagsasabatas ba ng Terror Law ay magbibigay ba ng lunas ng paglawak ng COVID-19? Ang Constitutional Change ba ay tutugon sa kawalang trabaho ng tao? Mali yata ang choice. Mali kasi ang puso ay wala sa paglilingkod sa bayan kundi sa sarili.

Kakaiba si Solomon. His concern was for the people. He told God, “I serve youin the midst of the people whom you have chosen. A people so vast that it cannot be numbered or counted.” His attention was focused on the people so he asked for wisdom to govern them in righteousness to know what is right and what is wrong in his governance.

Hindi natin ito nakikita sa mga leaders natin na ang hinahanap ay ano ang tama at ano ang mali. Imbes ang hinahanap ay anong batas na maibabato laban sa mga ayaw nila even stretching the law to absurdity as what happened to cojuaranto case against CJ Sereno and the cyber libel case against Maria Ressa.

Our reading is about choices. After explaining the law to the people, Moses also told the people, “I have set before you, life and death. The blessing and the curse. Choose life then that you and your descendants may live” (Deut. 13:19).

This same choice is set before us. Let us use our freedom well. We are now experiencing the wrong use of freedom, the wrong choice of those who govern us. Let us not confront this mistake with our own misguided use of freedom.

Sinabi na natin sa simula para makapili tayo ng maayos, palalimin at palawakin ang kaalaman, palakasin ang loob at pagdedesisyon ng matatag.

Freedom is such a precious gift. Our heroes have offered their lives for it. Jesus died that we may be truly free. As we thank the Lord for this gift of freedom, as sons and daughters of God, let us use and not misuse it. Let us use our freedom. Magpasya at magpasya ng mabuti. Let us not misuse it. Huwag natin itong gamitin para sa ating sarili lang. Gamitin ito para sa kabutihan ng lahat. (Archdiocese of Manila – Office of Communications/RCAM-AOC)