Print this page
Wednesday, 15 July 2020 13:31

Homily delivered by Most Rev. Broderick Pabillo, Apostolic Administrator of Manila during online Sunday Mass on July 12, 2020, at 10 a.m.


Nasaan ka, O Diyos? Naririnig mo ba ako? Magsalita ka.

We may have expressed these similar words one time or another in our life especially when things get desperate. We feel the absence and the silence of God. Jesus also felt this kind of desperation when He cried out on the cross, “My God, my God, why have you forsaken me?”

Nananahimik ba ang Diyos? Pinababayaan ba niya tayo?

One of the names of God is the Word. So, we hear at the beginning of the Gospel of John, “In the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God.”

The first action of God in the Bible is, God created. And the second is, God spoke. Binigyan ng Diyos ng porma ang kanyang nilikha sa pamamagitan ng kanyang salita. Nagsalita siya at nagkaroon. Sabi niya, “Magkaroon ng liwanag.” At nagkaroon nga ng liwanag. “Magkaroon ng halaman.” At nagkaroon nga ng mga halaman. Kaya masasabi ba natin na nananahimik ang Diyos?


Ang salita ay hindi nananahimik kaya naniniwala tayong mga Kristiyano that our God is a revealing God. He continues to reveal. He continues to speak. Siya ay Diyos na nagpapahayag palaging nagsasalita. Ganito siya sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Walang pag-ibig kung walang komunikasyon. Ang opposite ng pagmamahalan ay hindi pag-aaway. Ang opposite ay ang pag-de-deadma. Mabuti pa ang nag-aaway, nagco-communicate pa sila pasigaw lang nga. Pero kapag hindi mo na pinansin, dineadma mo na, hiwalay na kayo. Sira na ang relasyon.

Because God is Word, He constantly communicates with us. He speaks to us in various ways, iba’t ibang paraan. He speaks to us through creation. Our Second Reading speaks of creation, how it is growling for salvation. So many people for centuries and even up to now know God through creation.

Kaya sinabi ni San Pablo, “Ever since the creation of the world, God’s invisible attributes of eternal power and divinity have been able to be understood and perceived by what He has made.”

Kaya pinaaalalahanan tayo ni Pope Francis sa kanyang liham na Laudato Si na pakinggan natin ang iyak, ang hibik ng kalikasan na binabale wala at sinisira na natin. Ang iyak ng kalikasan, iyan ay panawagan ng Diyos.

Ang Diyos ay nagsasalita rin sa pamamagitan ng mga pangyayari sa ating personal na buhay at sa kasaysayan. May sinasabi ang Diyos sa nangyayari sa atin ngayon sa pandemyang ito, sa ating pagkasakit, sa ating pagtratrabaho, sa usapin ng ABS CBN, sa madaliang pagpasa ng Terror Law, sa pagkasunog ng simbahan ng Sto. Niño sa Pandacan. Ano kaya ang mga sinasabi ng Diyos sa mga pangyayaring ito? Ano ang ipinagagawa niya sa atin?

God is the Lord of history. And through happenings in time, He is telling us something.

Nagsasalita ang Diyos sa ating konsensiya. Ito ng tinig ng Diyos na nakatanimsa kalooban ng bawat isa sa atin. Nakikinig ba tayo sa ating konsensiya? Pinapansin ba natin ito? Ang pagbibingi bingihan sa konsensiya natin ay ang pagbibingi bingihan sa Diyos.

Nagsasalita ang Diyos sa mga taong kanyang pinapadala. Noon nagpadala siya ng mga propeta, ng mga apostol. Ngayon ay nagpapadala siya ng mga taong banal na mga taong sinusugo niya sa simbahan lalo’t higit nagsalita siya sa salita ng Diyos na naging tao – si Hesukirsto. He is the definitive word of the Father.

Ang lahat ng gustong sabihin sa atin ng Ama ay sinabi niya na sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Hesus. Ang ginagawa ng simbahan ay walang iba ay walang iba kundi intindihin at ipalaganap ang mensahe ni Hesus.

Ang Diyos ay nagsasalita din sa atin sa pamamagitan ng Banal na Kasulatan. He puts Himself on record in the Bible which is the written word of God. Dahil sa ito’y written, ito’y mababalik balikan natin at masasaliksik natin ang Salita ng Diyos sa Bible. Kaya po nakikita natin na ang Diyos ay hindi nananahimik. Palagi siyang nag-re-reach out sa atin at pinaaabot niya ang Kanyang salita sa pamamagitan ng kalikasan, ng mga pangyayari sa ating buhay, sa pamamagitan ng ating konsensiya, sa pamamagitan ng mga taong pinapadala niya lalo na si Hesus na tagapagdala ng buong katotohanan tungkol sa Diyos at sa kaligtasan, sa mga aral ng simbahan at sa mga nakasulat sa Bibliya.

Nagsasalita nga ang Diyos at ang salita niya ay mabisa. Inihambing ito sa bulag ni propeta Isaias, “Kapag pumapatak ang ulan sa lupa, parang walang nangyari.” The earth of absorbs the rain. The water sips into the ground. But soon the earth becomes green with grass. The plants grow and the flowers bloom.

Ganyan po ang Salita ng Diyos. Ito ay mabisa. Ginagawa nito ang balak ng Diyos. Ang Salita niya ay hind lang nagbibigay sa atin ng impormasyon o kaalaman. The Word of God is not only informative but it is performative. It brings about the effects that God wants that it should have.

Kaya nga sinabi ni Propeta Isaias, “The Word shall not be turned to me empty but shall do what pleases me achieving the end for which I sent you,” sabi ng Panginoon.

Itong pagkamabunga ng Salita ng Diyos ay inilarawan din sa atin sa talinhaga ni Hesus. Inihambing niya ang salita sa binhi na masaganang inihahasik ng magsasaka na walang iba kundi si Hesus. Kapag ito ay napapunta sa matabang lupa, bumubunga ito ng thirtyfold, sixtyfold and a hundredfold. Wala pa tayong alam na binhi na amumuna ng tatlongpung ibayo.

Yes, the seed has the power of abundant life in it. But it has to fall on good ground. Huwag natin sisishin ang Diyos na hindi siya nagsasalita. Kung ang salita niya na walang bias baka ang tignan natin ay ang ating sarili. Do we see? Do we hear the Word of God? Or do we have ears but do not hear? Do we have eyes but do not see?

Tinatanggap ba natin ang Salita ng Diyos? Baka tulad tayo ng daanan ng mga tao o ng semento kahit na gaano karaming tubig na ibuhos doon hindi ito makakaag-penetrate sa lupa. Kahit gaano pa karaming binhi ang mahulog sa daanan, hindi naman ito makapupunta sa ilalaim ng lupa. Aapak apakan lang ito o tutukain ng mga ibon.

O kaya baka matigas ang ating puso. Natatanggap na ba natin ang Salita ng Diyos? Pero kung ang sinasabi nito ay salungat sa ating paniniwala. Hindi ito nakakaugat sa atin. Sinasala natin ang Salita ng Diyos ayon sa ating paniniwala o kaalaman. Hindi. Dapat nating baguhin ang ating paniniwala o kaalamanan ayon sa sinasabi ng Diyos.

Hindi ba Salita ng Diyos na huwag tayong papatay? Na huwag tayong magsisinungaling? Na igalang natin ang ating kapwa? Pero kapag ito’y ginagawa ng ilang politiko, nagsisinungaling, nagmumura, sumasang-ayon naman tayo sa kanila, pinapalakpakan pa kahit na ito ay taliwas sa Salita ng Diyos.

O baka naman marami tayong pinagkakaabalahan na madaling masakal ang Salita ng Diyos. Masyadong busy kaya walang panahon na magbasa ng Bible. Nakababad sa video games kaya hindi nakakapag dasal. Busy sa hanap buhay na nakakalimutan nang hanapin si Hesus ang tunay na buhay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan.

Those are the different kinds of soil that would not allow the Word of God to grow within us and bear fruit. The pathway, the rocky ground and the one fully of thorns. But when the seed falls on fertile ground, it bears fruit extraordinarily.

Anong klaseng lupa ba ang puso at isip ko upang malaman ko. Tignan natin, ano ba ang bunga ng Salita ng Diyos sa buhay ko? Ano nga ba ang dapat bunga? Love, joy, peace, patience, kindness, generosity, faithfulness, gentleness and self-control – the fruit of the Holy Spirit.

Dahil ba sa pakikinig ko sa Salita ng Diyos o sa pagnanamnam sa Diyos na nagsasalita, lumalago ba ang pag-ibig, ang kapayapaan, ang katapatan, ang…sa buhay ko?

May isang taong nangumpisal sa isang pari. Napakaganda ng kumpisal niya – buong katapatan at pagsisisi. Pagkatapos ng kumpisal tinanong siya ng pari, “Napakaganda ng kumpisal mo, pero sinabi mo na ang huling kumpisal mo ay twenty years ago. Ano ba ang naging dahilan na nangumpisal ka ngayon?” At ang sabi ng matandang lalaki, “Ang isang sermon na nanrinig ko twenty years ago.” It took twenty years for that homily, that Word of God to bear fruit. Pero namunga nga.

So, let us expose ourselves to the God who speaks. Magdasal. Magbasa ng Bible. Pagmasdan ang kapaligiran. Suriin ang mga pangyayari sa buhay natin. Gawin ang udyok ng ating budhi. Makinig sa mabubuting aral. Huwag lang isawsaw kundi ibabad natin ang ating sarili sa Salita ng Diyos. Hindi kalaunan, makukuha natin ang lasa ng Diyos.

Sinulat po ni Pope Benedict XVI, “The disciples in a certain sense become drawn into intimacy with God by being emerge in the Word of God.”

Pero ang Salita ng Diyos ay hindi lang po pakinggan. Yan ay dapat gagagawin kaya hinahamon tayo lalung lalo na po sa ating panahon ngayon. Ang daming paghamon sa atin. Hindi lang po paghamon ng coronavirus, corona COVID-19. Baka din ang hamon sa atin na pangyayari sa ating pamahalaan. Hindi po sana natin pagbubulag bulagan ito. Itong madaliang pagpasa ng Terror Bill upang takutin ang mga opposition, ang mga aktibista at bansagan na sila ay mga terorista. Yung pagtanggal ng franchise sa ABS CBN na walang pakundangan sa maraming taong mawawalan ng trabaho, na walang pakundangan sa milyun milyon na umaasa sa mga balita at mga entertainment na binibigay nito. Talagang nakakalungkot ang marami pong mga leaders natin ay hindi na tumitingin sa kapakanan at kabutihan ng karamihan ng mga tao. Nagpapadala na lang sa political agenda at kung hindi po tayo mag-iingat, kung hindi tayo kikilos, babalik po tayo sa atas military.

Kaya ano kaya ang sinasabi ng Diyos sa pangyayaring ito? Hindi lang ano ang sinasabi niya. Paano ba tayo kikilos? Paano ba tayo tutugon sa mga hamon ng panahon kasi ito rin ay ang Diyos na humahamon sa atin. (Archdiocese of Manila – Office of Communications/RCAM-AOC)