Print this page
Sunday, 14 June 2020 17:54

"Manatili sa pagkakaisa pero kilalanin at igalang ang pagkakaiba"


“Yes, let us try to know God but we accept the fact that we cannot fully grasp Him. He is so great, so much beyond us. Such is the mystery of God. Such is the mystery of the Holy Trinity. That’s why we end up praising Him – pinupuri natin siya.”

These were the words spoken by Most Rev. Broderick Pabillo during his homily for the Solemnity of the Most Holy Trinity on June 7, 2020, explaining the mystery and the faithful’s connectivity with the Triune God.


In his homily, Bishop Pabillo reflected on the story of Saint Augustine who wanted to understand the mystery of the Triune God so he spent time thinking, praying, reflecting and meditating on a beach for some time until he became tired. On the beach, he saw a young boy going back and forth to the sea carrying a (tabo). The boy wanted to put the water he got from the sea in a hole he made from the sand. Later on, St. Augustine found out that the boy was the angel sent by the Lord to give him a lesson.

This was the same message the Bishop wanted to impart the faithful during the Mass. According to him, the mystery of the Lord is beyond the things we know. But during Baptism, he said, the faithful become related to God and becomes part of His family.

“Pero ang Diyos ay hindi lamang natin inuunawa, siya ay ating isasabuhay kaya ibinigay niya ang kanyang divine life sa atin noong tayo ay bininyagan dahil nakiisa na tayo sa buhay ng Diyos kaya may kaugnayan na tayo sa kanya. Siya ay ating ama, ating kapatid, ating patnubay,” he said.

The celebration of the Most Holy Trinity Bishop Pabillo added is also the celebration of the Basic Ecclesial Community (BEC).

“Kaya nga itong ating kapistathan ng Sangtatlo ay kapistahan ng BEC ng small Christian communities. God as community is also the model of all human communities – from the family to our BECs to our church organizations to our Church. We belong to one family,” he said.

At the end of his homily, Bishop Pabillo stressed to the faithful the challenge of the Holy Trinity.

“Ang pinakahamon ng Isang Tatlong Diyos ay manatili sa pagkakaisa pero kilalanin at igalang ang pagkakaiba. Iyan ang ating Diyos. Iba ang Diyos Ama sa Diyos Anak. Iba siya sa Diyos Espiritu Santo pero iisang Diyos lang sila kumikilos bilang isa. Isa lang ang balak nila sa ating kaligtasan. Isa lang ang kanilang mensahe,” he said.

The Trinity Sunday is the Sunday after the Pentecost. It celebrates the Christian doctrine of the Trinity, the three persons of God: the Father, the Son, and the Holy Spirit. (Jheng Prado/RCAM-AOC)