Tuesday, 28 April 2020 16:44

Homily delivered by Bishop Broderick Pabillo, Apostolic Administrator of Manila during online Sunday Mass on April 26, 2020, at 10 a.m.


Saan natin matatagpuan si Hesus? Maaaring may nagrereklamo sa atin, “Mabuti pa nong panahon, nakita ng mga tao si Hesus. Nagpakita siya at narinig nila ang kanyang tinig. Siya ay nahipo nila.

But now, where is Jesus? Mula noong muling nabuhay si Hesus, parang naging mailap siya. He no longer stays with his disciples as before. Where is he? How can we get in touch with him? This was also the sentiment of the two disciples leaving Jerusalem. Him, they did not see.

We can be so preoccupied about seeing him and dealing with him as they had before that this may be the reason why they were blinded to see the new reality of the resurrection.


Tulad po ni Maria Magdalena, buo ang kanyang paniniwala na patay na si Hesus. At kung wala ang kanyang bangkay sa libingan, ito ay ninakaw. Na hindi na niya na-realize at na-recognize si Hesus kahit na may dalawang angels pang nagsabi sa kanila na siya ay muling mabubuhay, kahit na nga si Jesus mismo ang tumabi sa kanila at nagtanong sa kanya. She was so blinded by her own belief that she was oblivious to a new reality that is now in front of her.

Ganun din ang dalawang alagad na lumakad paalis ng Jerusalem. They were so sad because their expectation was not fulfilled. They were hoping that he would redeem Israel. Their hope was not wrong. Indeed, Jesus redeemed Israel but probably the manner in which this redemption would happen is not what they were expected. They were expecting a redemption with power, with the defeat of the Romans, with the destruction of the power of oppression.

Pero hindi yun ang nangyari. Kahit na may nagbalita sa kanila na si Hesus ay wala na sa libingan at may mga angels na nagsabi na muli na siyang nabuhay. Even if what the women saw at the tomb was verified by some of them, still, they were sad and disheartened. Nasa kanila na ang facts ng pangyayari tungkol kay Hesus. The facts of the Kerygma na si Hesus ay makapangyari sa kanyang salita at sa kanyang gawa na siya’y pinahuli, na siya’y pinasakitan, na siya’y pinatay, na siya’y muling nabuhay. Pero hindi nila nakita ang magandang balita. Nasa bibig nila ang kuwento ni Hesus ngunit wala sa kanilang puso ang magandang balita.

How many times this happens also to us? We know the story of Jesus and sometimes by heart, we know the creed, we know our prayers, we can even recite some Bible verses but there is no fire in our hearts, there is no Good News.

The Good News is not a set of teachings, it is not a story. It is not prayers and rituals.  The Good News is a person whom we have to encounter. Pope Benedict XVI wrote in Verbum Domini, “Being Christian is not the result of an ethical choice or a lofty idea but the encounter with an event, with a person which gives a new horizon and a definitive direction to our lives.” Sana makatagpo natin si Hesus. Nasaan ba siya? Where we can find him?

Pero hindi siguro where can we find him? Where can he find us? Kasi si Hesus siya mismo ang lumalapit sa atin. Tandaan natin si Hesus ay hindi nagtatago sa atin. He does not play hide and seek, nagtataguan sa atin. Nagpapakita siya kaya narinig natin ngayon nagpakita siya. Naglakbay siya kasama ng mga alagad at kasama din natin. Minsan nga nakisiksik pa siya upang siya’y pansinin. Ayaw nga siyang pansinin ng dalawa noong nagtatanong siya kung ano ang pinag-uusapan nila sa daan. Sabi nila dismissively, “Ikaw lang yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi alam kung ano ang mga nangyari sa mga araw na ito.” Ngunit nagpumilit si Hesus na ikuwento nila ang bigat na nasa kanilang puso.

Huwag po tayong mag-alangan na ikuwento kay Jesus ang bigat ng nasa puso natin, ang sama ng loob sa ating mga magulang, ang takot sa kinabukasan, ang mga utang na kailangang harapin, ang ating kalusugan. Napakaraming kumikirot sa puso natin. Gusto ni Jesus na ikuwento natin sa kanya. He journeys with us. He listens to us. He accompanies us along the way. He is with us. Remember that Jesus took the initiative to journey with his disciples. He took the initiatives to ask the questions.

Why did Jesus insist that the disciples tell him everything? He insists to make them realize that he is present in the realities that they are in no matter how ugly they may be, he is there. He is not absent from them. If he is present on the cross no matter how ugly and painful it was. Also, he is present where we are now even in our sinfulness, in our limitations. Kung nasaan ang kasamaan, kung nasaan ang kalungkutan, nandun si Hesus upang gamutin ang sakit natin, upang hilumin ang sugat natin. Nakikilakbay siya sa atin.

Si Hesus ay nandun din sa Banal na Kasulatan. Si Hesus na Salita ng Diyos na naging tao ay gumamit ng Salita ng Diyos na nakasulat mula sa aklat ni Moses, ang Pentateuch, ang Torah hanggang sa mga prophets upang magbigay ng liwanag sa kadiliman na dinadaanan ng kanyang mga alagad.

Hindi ba ganun din ang nangyari sa bundok ng Transfiguration? Moses and Elijah that is Moses and the prophets were conversing with Jesus about what would happen to him in Jerusalem. Kailangan natin ng Bibliya upang maintindihan si Hesus at ang kahulugan ng mga pangyayari sa buhay niya at sa buhay natin. Ito ay hamon sa atin. Let us read, study and understand the Bible. Jesus himself took pains to explain the scriptures to his disciples. Even now whenever we read the Bible, the Holy Spirit works to make us understand what were written under his inspiration.

Ito rin ang sinabi ni San Pedro sa ating Unang Pagbasa. Dito po narinig natin ang unang sermon sa simabahn, ang paliwanag ni Pedro sa araw ng Pentecostes upang maintindihan ang pangyayari noon at ang pangyayari tungkol kay Hesus. Gumamit si Pedro ng mga nakasulat sa Aklat ng mga Awit. In fact, he quoted and explained Psalm 16 na sinabi niya ito’y sinulat ni David hindi tungkol sa kanyang sarili, na hindi siya mabubulok sapagkat alam nila na ang kanyang libingan ay nasa Jerusalem. Sinulat ito ni David ukol sa isang manggagaling sa kanya na siya ay hindi mabubulok. Ang Bibliya rin ang naging susi upang maintindihan si Hesus noong panahon ng Pentecostes. Matatagpuan natin si Hesus sa Banal na Kasulatan.

Ang kaalaman sa Bible ay nagdadala ng sigla sa ating puso. Yan ang naramdaman ng mga alagad, “We’re not our hearts burning within us when he spoke us along the way and opened the scriptures to us. Dahil sa kanilang Bible study, nagkaroon din ng bonding ang mga alagad ka Hesus. Hindi na nila itinataboy. Hindi na siya isang dayuhan sa Jerusalem. Kaibigan na ang turing nila sa kanya kaya inanyayahan nila si Hesus na samahan sila sa kanilang hapunan. Hindi lang basta basta sino ang iniimbita natin upang saluhan tayo sa kainan. Marami ang naidudulot ng Bible sa atin. Malaki ang maitutulong ng Bible study sa atin. Pero mas makikilala natin si Jesus kung matagpuan natin siya sa mga banal na sakramento. Sa pagpipiraso ng tinapay namulat ang mga mata ng alagad. Ang Panginoon pala yun.

Alam ko na isa sa na-mi-miss natin ngayong lockdown ay ang Banal na Komunyon. Matagal tagal na rin na hindi tayo nakatanggap ng komunyon mga limang linggo na. Sana, ito ay magdadala ng matinding pananabik na tanggapin si Hesus sa lalong madaling panahon. Alam natin maraming bagay ay nababalewala natin dahil lang nandiyan lang naman ang mga yan. Kaya ang Misa, ang Komunyon, ang Simbahan ay nababalewala natin kasi nandiyan lang naman yan. Hindi natin na-imagine noon na maaaring mawala ito ng bigla bigla sa atin tulad ngayon. Pero alam naman natin pansamantala lamang ito na i-extend ang quarantine but it will not be extended forever. Pinapadanas lamang ito sa atin pra sana ngayon ay huwag nating balewalain si Jesus na nasa Blessed Sacrament.

Noong nakilala na ng mga alagad si Hesus. Hindi lang sila nagsaya. Bumalik silang excited sa mga alagad sa Jerusalem…   ang nilakbay nilang labing isang kilometro ng dahan dahan sa loob ng apat o limang oras ay tinakbo nila ng isang oras lang pabalik nung gabi ding yun. Ang community na kanilang malungkot na iniwanan ay kanilang masayang binalikan. Hindi natin maaaring makatagpo si Jesus na muling nabuhay na hindi tayo sa samahan ni Jesus. 

Receiving the body of Christ in a Eucharist, we become more inserted into the body of Christ – the Church. It is the Church that will confirm our experience. Tulad nung mga alagad sinabi nila, “Yes, the Lord is truly risen.” He has appeared to Simon that’s why Christ continues to guide us in our Christian communities.

Ang tanong natin kanina, nasaan ba si Hesus ngayon? Dahil sa Resurrection, lumawak ang presensiya ni Jesus. Hindi lang matatagpuan ang Diyos sa isang tao, sa isang laman, sa isang lugar. Matatagpuan natin si Jesus ngayon sa daan, along the way nasaan man ang daang yan. Sa ating paglalakbay sa buhay na ito, gaano man kasalimuot, kahirap, kadilim nandyan si Hesus. Siya ang naghahanap sa atin at nakikilakbay sa atin.

Matatagpuan natin si Hesus sa Banal na Kasulatan at sa ngayon panahon, the Bible is accessible to all of us. Sana po ito’y buksan natin at matagpuan natin si Hesus.

Matatagpuan natin si Hesus sa Eukaristiya at sa mga sakramento at itong ating inaabangan na makabalik na tayo at matanggap ang mga sakramento.

Si Hesus ay matatagpuan natin sa kanyang sambayanan, sa ating mga Christian communities, mga samahan ng mga pananampalataya. Malawak ang presensiya ni Hesus ngayon na siya’y muling nabuhay. Hindi siya nagtatago. Nandiyan siya kasama natin siya. (RCAM-AOC)

ENGAGE WITH US

Please, enter your name
Please, enter your phone number
Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message
Copyright © 2020 Roman Catholic Archdiocese of Manila. All Rights Reserved.
Privacy Statement | Terms of Use | Disclaimer