Friday, 01 January 2021 16:39

Homily | Bishop Broderick Pabillo | New Year's Eve Mass


Homily delivered by Most Rev. Broderick S. Pabillo, Apostolic Administrator of Manila during the New Year’s Eve Mass at the Manila Cathedral on December 31, 2020, at 8 pm.

Most Rev. Broderick S. Pabillo, Apostolic Administrator of Manila delivers his homily during New Year's Eve Mass at the Manila Cathedral on Dec. 31, 2020. | Photo by Maricar Santos/RCAM-AOC

Happy New Year to each one of you and this is our celebration tonight and tomorrow, the new year. But this is not the only celebration of January 1 every year. For us in the Church, it is the Solemnity of Mary the Mother of God. January 1 is also the World Day of Prayer for Peace. Napakayaman ang kahulgan ng unang araw ng calendar year.

Ito ang ika-54th year ng World Day of Prayer for Peace na sinimulan ni St. Paul VI noong 1967. Sa araw na ito, ipinagdarasal natin ang kapayapaan sa mundo na lubhang napakailap. Kapayapaan ang message ng angel sa mga apostle noong isinilang si Hesus sa mga pastol. Noong isinilang si Hesus, peace on earth.

Ang Santo Papa ay nagbibigay ng mensahe tungkol sa kapayapaan tuwing January 1. Ang message ni Pope Francis this year is, “the culture of care as the path to peace.” Napapasaloob dito sa culture of care ay ang pangangalaga sa kapwa, pangangalaga sa mga mahihina, pangangalaga sa mga dayuhan at pangangalaga sa kapaligiran. Kailangan natin pangalagaan upang magkaroon po ng kapayapaan. Sa Banal na Misa ngayon, ipagdasal natin na pagkalooban tayo ng Diyos ng kapayapaan. Ito po ay hinahangad ng lahat. And from experience, hindi natin maaabot ang kapayapaan sa ating sariling pgsisikap lamang. Ito po ay biyaya ng Diyos especially the peace that we are hoping for. The peace that the world cannot give. Jesus said, “It is the peace of the Lord Himself.” Kaya patuloy natin hingin ito sa Diyos. Kaya sa unang araw ng taon, ito po ang panalangin natin.

Ang January 1 ay ika-walong araw din ng pagtatapos ng pagsilang ng Panginoon na ipinagdiriwang natin mula noong December 25. Ito po yung pagtatapos ng tinatawag nating Octave of Christmas.

Ayon sa kaugalian ng mga hudyo, sa ikawalong araw ng pagsilang, tinutuli ang bata kung kailang siya binibigyan ng pangalan. Ang pagbibigay ng pangalan ay mahalaga dahil ang pangalan ng isang tao ay nagpapahiwatig ng kanyang misyon o kaya ng kanyang gawain sa buhay. Kung ano ang tawag sa kanya, magiging ganyan siya.

Ang bata ay tinawag na Hesus ayon sa sinabi ng angel kay Joseph, “You are to name Him Jesus because He will save His people from their sins.” Yan nga ang ibig sabihin ng pangalang Hesus, manliligtas.

Ang pagtutuli sa batang hudyo ay ang pagpasok niya sa baying hinirang ng Diyos, ang lahi ng mga hudyo. Si Hesus ay isang hudyo at tinupad niya ang pangako sa mga hudyo. Siya ang ipinangakong Kristo.

Ngayong huling araw ng Christmas Octave, the focus of our attention is given to Mary, ang ina ni Hesus. Marami tayong mga titles sa Mahal na Birhen. Dahil sa marami ang kanyang katangian, marami ang kanyang mga papel sa ating kaligtasan at marami ang kanyang pagpaparamdam ng kanyang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga apparitions. Kaya mayroon tayong Birhen ng Fatima, mayroon tayong Birhen ng Lourdes, mayroon tayong Birhen ng La Salette, mayroon tayong Maria Ina ng Hapis, mayroon tayong Maria, Reyna ng mga Apostol, Ina ng Simabahan, Mary Help of Christians. Sa lahat ng mga titles na ito na mahaba at iyan po ay dinadasal natin kapag dinadasal natin ang litany of Our Lady in Loreto, ang pinakamahalaga po ay si Maria na ina ng Diyos. Yan ang pinakamahalagang papel na ginampanan niya sa kasaysayan ng ating kaligtasan. Siya ang ina ng Diyos.

Matagal ng pinagdebatihan ang title na ito sa loob ng simbahan. May mga obispo, may mga doctors of the church, may mga pantas na nagsasabi na siya ang “Christotokos”, ibig sabihin tagapagdala ng Kristo. Pero sa kabilang panig mayroon naming mga obispo, mayroon namang mag-aaral na nagsasabi na siya ay “Theotokos”, tagapagdala ng Diyos. Ang naging opisyal na katuruan ng simabahan tungkol dito ay idineklara noong Council of Ephesus noong taong 431 AD, na si Maria ay Ina ng Diyos – siya ay “Theotokos”.

Ang pinapahalagahan dito ay ang kanyang anak, na ang anak niya ay Diyos. Si Maria ay ina ng Diyos ay hindi Diyos kundi ang anak niya ay ang Diyos. Tulad ng kapag sinabi natin na ina ng pari, hindi ibig sabihin na siya ay pari kundi ang anak niya ay pari. Kaya sa ating pagpapahayag na si Maria ay ina ng Diyos, pinapahayag natin kung ano ang kanyang anak. Ang kanyang anak ay ang Diyos.

Si Maria ay ina ni Hesus, ang Diyos na naging tao na ayon kay San Pablo sa ating ikalawang pagbasa, na sa takdang panahon ay isinilang ng isang babae upang tubusin at maging ampon tayo ng Diyos.

Alam natin na ang huling pamana ni Hesus sa atin bago siya mamamatay sa krus ay ang kanyang ina mismo. Ipinagkatiwala ni Hesus si Maria sa atin na kinatawan ng minamahal niyang alagad at ipinagkatiwala din tayo sa kanyang ina. Maganda at sa unang araw ng taon, hinahawakan natin ang kamay ni Maria na ina ng Diyos at ina rin natin.

Hindi natin alam kung saan tayo dadalhin nitong 2021, pero may assurance ngayon na nadiyan si Maria na ating ina. Hindi tayo nag-iisa. Hindi niya tayo pinababayaan. Kunin natin ang attitude ni Mama Mary sa araw na ito.

Nasorpresa si Maria sa mga sinasabi ng mga pastol noong ang mga ito’y dumalaw sa kanila sa gabi ng pasko. Siguro nagulat siya na mabalitaang may mga anghel na umaawit sa mga pastol. Ano ang ginawa ni Maria? Mary kept all these things, reflecting on them in her heart.

Sa simula ng bagong taon kasama ni Maria, manahimik tayo, magnilay at magdasal. Hanapin natin ang kahulugan ng mga pangyayari sa buhay natin. Napakaraming nangyari noong 2020. May ibig sabihin po ang Diyos. Let us keep all these things in our heart, reflecting on them. Kaya ang magandang pagdiriwang ng bagng taon ay tulad ng ginagawa natin ngayon, nananahimik, nagdarasal. Ipaubaya natin sa Diyos ang taong 2021. Kakaiba ito sa mga taong walang ginawa kundi magpaputok, mag-ingay, tumalon at mag-inuman ng alak, umaasa silang magugulat daw ang malas sa buhay nila, sa kanilang pag-iingay. Hindi po yan totoo. Sa halip na gulatin ang malas, tanggapin natin ang grasya ng Diyos. Papasukin natin sa ating buhay, sa ating puso.

Ano kaya ang dadalhin ng 2021?

Noong nakaraang taon, pagpasok noong taong 2020, mataas ang ating pag-asa, simula ng bagong dekada. Ngunit hindi natin inaasahan ang dinala ng 2020. Noong Enero pa lang, sinalubong tayo ng pagsabog ng Bulkang Taal. Noong Pebrero, pumasok na ang COVID-19 sa ating bansa. Iilan pa lang at nabalitaan na natin ang lockdown sa Wuhan, China. Hindi naman tayo umaasa na maaapektuhan tayo nitong lockdown na ito. Pero sa kalagitnaan ng March, naglockdown na rin tayo. Tumigal na ang karaniwang takbo ng buhay natin. At ngayon ay nasa ika-sampung buwan na tayo ng iba’t ibang levels ng lockdown. Patuloy ang ating takot hindi lang sa COVID-19 ngayon. Ngunit ngayon yung bagong strain ng coronavirus. Dinalaw din tayo ng apat na sunud sunod na bagyo na nagdulot ng malalaking baha sa iba’t ibang bahagi ng bansa. Mabigat na ang mga natural calamities at health problems at economic problems na dala nito. Mas lalo pang pinatindi ng mga pagsasamantala ng pamahalaan sa taong bayan. Patago at sapilitang pinasabatas ang Terror Law. Kung gaano kabilis ang pagpasa ng Terror Law, ganun din kabagal ang pag-aksiyon ng Supreme Court sa 37 petitions laban dito. Mula noong buwan ng Mayo hanggang sa buwang ito, hindi pa naaaksiyunan ang mga petitions na ito. Ganun din kabilis ang pagtanggal ng franchise ng renewal ng ABS CBN na wala namang dahilan. At mabagal din ang pagtugon ng ayuda sa mga nawalan ng hanap buhay. Ay, 2020.

Pero kung tayo, huwag tayong mawalan ng pag-asa kahit na may mga banta sa 2021 tulad ng di pagkakasundo tungkol sa vaccine at kung sino ang makakatanggap nito. Banta ng second wave ng lockdown at ng new strain of the virus. Hindi tayo nawawalan ng pag-asa.

Sa ating unang pagbasa, sinabi ng Diyos kay Moises kung ano ang blessing na ibibigay ni Aaron at ng kanyang mga anak sa mga Israelita. Si Aaron at ang mga anak niya ay ang mga pari sa bayan ng Israel.  Ang bendisyon nila ay ang pagpapala na ibibigay ng Diyos sa kanyang bayan. At yan din yung hinahangad natin, na the Lord bless you and keep you. The Lord let His face shine upon you and be gracious to you. The Lord look upon you kindly and give you peace.

Sa mga blessings na ito, ang Diyos ang gagawa. Siya ang manatiling active sa atin. Siya ay magiging mabuti sa atin. Siya ang magiging mahabagin sa atin at magbibigay ng kapayapaan. Ang Diyos nga ay active sa ating kaligtasan. Hindi tayo pababayaan. Lalung lalo na ngayong 2021, ay ang ating pagdiriwang ng 500 anniversary ng pagdating ng pananampalataya sa ating dalampasigan. Ito ay isang assurance that God is faithful. God has been with us for the past 500 years. Hindi naman tayo basta bastang bibitawan niya. Yan po yung assurance sa atin kaya ang ating resiliency, ang ating pag-asa ay nanggaling po sa atin pong pananalig na ang Diyos ay nandiyan, hindi tayo pababayaan.

Marami ang nagtatanong, nasan ba ang Diyos sa mga nangyayari ngayon. Nandiyan siya, kung sinorpresa tayo ng 2020, hindi ba tayo mas masosorpresa na nakayanan natin ang mga dinaanan natin? Nakayanan nating magampanan ang ating trabaho. Ang mga pag-aaral, iba pang gawain sa pamamagitan ng online facilities na marami sa atin noon, wala namang masyadong alam sa mga bagay na iyan. Nakayanan natin panghawakan at palalimin pa ang pananampalataya kahit na nasa bahay lang tayo ng ilang buwan. Nakayanan na tumulong sa kapwa kahit na mabigat din ang atig kalagayan sa ating buhay.

Paano natin nagawa ang mga ito kung hindi dahil sa Diyos. Kaya kailangan tayong magpasalamat sa Kanya sa halip na sisihin Siya. Magpasalamat tayo kasi hindi niya tayo pinabayaan. Kaya kasama ng Mahal na Ina, kasama ng bendisyon ng Diyos, mahaharap natin ang 2021 ng buong pag-asa. God is with us. We are not alone. We can face the new year together with God. (Archdiocese of Manila –Office of Communications/RCAM-AOC) 

ENGAGE WITH US

Please, enter your name
Please, enter your phone number
Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message
Copyright © 2020 Roman Catholic Archdiocese of Manila. All Rights Reserved.
Privacy Statement | Terms of Use | Disclaimer