HOMILY TRANSCRIPT | Manila Archbishop Jose F. Cardinal Advincula, Solemnity of St. John the Baptist, Quiapo Church, June 24, 2024

Fr. Jun Sescon, ang ating minamahal na rector; mga kapatid na pari, mga diyakono; mga lider layko; mga deboto ng Mahal na Poong Hesus Nazareno at ni San Juan Bautista; mga minamahal na kapatid kay Kristo,

Maligayang pagbati sa inyong lahat ng Dakilang Kapistahan ng Kapanganakan ni San Juan Bautista, ang patron ng ating parokya. Viva San Juan Bautista! Viva Mahal na Poong Jesus Nazareno!

Araw ng Maynila din ngayon. Ginugunita natin ang ika-apatnaraan at limampu’t tatlong (453) taong anibersaryo ng pagkakatatag ng ating lungsod. Sa kasaysayan, ang Maynila ay itinatag ni Miguel Lopez de Legazpi, ang unang gobernador-heneral ng Pilipinas, noong ika-dalawampu’t apat ng Hunyo taong 1571. Binabati natin ang lahat ng Manileño lalo na ang mga kawani at pamunuan ng lokal na pamahalaan sa pangunguna ng ating butihing alkalde,  Mayor Honey Lacuna.

Magandang pagnilayan natin ang tema ng ating pagdiriwang sa taong ito: Sama-samang Naglalakbay sa Patnubay ni San Juan Bautista. Sa diwa ng synodality o sama-samang paglalakbay, hayaan ninyong maghain ako ng tatlong punto para sa ating patuloy na pagkilatis at pagtatasa sa ating tema.

Una, si Juan Bautista bilang unang deboto ni Hesus Nazareno. Kung susuriin natin ang Ebanghelyo ni San Lukas, makikita natin na ang buhay ni San Juan, bago pa man siya maging Bautista o Taga-binyag, ay mahigpit nang naka-ugnay sa buhay ni Hesus. May matingkad na pagkakatulad ang mga pangyayari sa kanilang kapanganakan. Ang pagdalaw ng Anghel sa kanilang mga magulang. Ang hindi ordinaryong mga kaganapan sa pagpapanganak sa kanila. Ang pagbibigay ng pangalan. Ang pagtatalaga sa templo. Ang pagtatagpo habang sila’y nasa sinapupunan pa lamang. Si Juan, ang propeta ng Kataas-taasan. Si Hesus, ang Anak ng Kataas-taasan. Si Juan ay dakila sa mata ng Diyos. Si Hesus ang Anak ng Diyos. Si Juan ang maghahanda sa daraanan ng Mesiyas. Si Hesus ang Mesiyas. Si Juan Bautista ang masasabi nating unang deboto ni Hesus Nazareno. Ang kaniyang buhay ay palagiang nakaugnay sa kaniyang Panginoon. Ito rin dapat ang maging buhay ng isang deboto ni Hesus Nazareno. Hindi tayo hihiwalay sa Kaniya – mula sa ating pangalan pati na sa ating mga gawain at pag-uugnayan. Si Juan Bautista ang ating patnubay sa sama-sama nating pananatili at pagsunod kay Hesus.

Pangalawa, si Juan Bautista ang unang nakaranas ng “dungaw” ng unang traslación ng Mahal na Poong Hesus Nazareno. Naglakbay si Maria patungong Judea ng malaman niyang nagdadalang-tao din ang kaniyang pinsang si Elizabeth. Masasabi nating ito ang unang traslación, ang unang paglalakbay ni Hesus Nazareno sa mga bulu-bundukin ng Nazareth at Judea. Hindi madali ang traslación ni Hesus at Maria patungo kay Juan at Elizabeth. Malayo ang Nazareth sa Judea. Linggo o buwan ang aabutin para makarating. Ngunit hindi inalintana ni Hesus at Maria ang kanilang traslación. At si Juan ang unang dumungaw sa pagdalaw ni Hesus Nazareno. Naggagalaw siya sa kagalakan sa sinapupunan ng kaniyang ina. Ito rin ang hamon sa bawat deboto ni Hesus Nazareno. Ang matuwa at magalak sa presensiya ni Hesus. Sa patnubay ni Juan Bautista, nawa ay makita natin at maranasan natin kay Hesus ang tunay na kagalakan at kapayapaan sa buhay. Mga ka-deboto, inaanyayahan tayo ng ating mahal na patrong si Juan Bautista na maglakbay tayo sa buhay ng may kasiyahan, ng may pagpupuri at walang hanggang pasasalamat.

At panghuli, si Juan Bautista ang unang nagpasan ng krus ni Hesus Nazareno. Ipinahayag niya ang mensaheng mahirap pakinggan, ang pagtalikod sa kasalanan at pagbabalik-loob sa Panginoon. Hindi siya natakot na ipahayag ang katotohanan, ang manindigan sa matuwid at tama. Hindi siya nagdalawang-isip na ialay ang kaniyang sarili sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Noong nalaman ni Hesus na namatay na si Juan Bautista, lubha Siyang nalungkot at kinailangan Niyang mapag-isa. Ngunit sinundan Siya ng mga tao at kahit na nagdadalamhati pa, pinakain Niya ang mga libo-libong nagugutom. Ang deboto ni Hesus Nazareno ay hinahamon din na sundan ang mga yapak ni Juan Bautista. Huwag matakot sa krus o sa mga pagsubok sa buhay. Laging handang talikuran ang lahat para sa pagmamahal kay Hesus Nazareno.

Ngayong Kapistahan ng Kapanganakan ni San Juan Bautista, ngayong Araw ng Maynila, sa harap ni Hesus Nazareno, inaanyayahan tayong lahat na tularan si San Juan sa kaniyang debosyon kay Hesus, sa kaniyang kagalakan kay Hesus, sa kaniyang katapatan kay Hesus. Nawa tayong lahat ay sama-samang maglakbay sa patnubay ni San Juan Bautista patungo kay Hesus.

Viva San Juan Bautista! Viva Hesus Nazareno! Amen. (Photo by Maricar Santos/RCAM-AOC | Photogallery)

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *