HOMILY TRANSCRIPT | Manila Archbishop Jose F. Cardinal Advincula, Mass at St. John Bosco Parish in Tondo, July 10, 2022, 10 a.m.  

Rev. Fr. Gaudencio Carandang, ang ating Kura Paroko, ang pamayanan ng mga paring Salesiano, mga kapatid na pari, mga lider layko ng parokya, mga minamahal na kapatid kay Kristo:

Ikinagagalak ko na makasama ninyo sa pagdiriwang ng Eukaristiyang ito sa paggunita ng pagtatatag at pagsisimula ng inyong parokya.  Sa ating mga Pilipino, hindi lang tayo basta nagpapasalamat.  Tumatatanaw tayo ng utang na loob.  Lahat ng utang nababayaran – utang sa bangko, sa tindahan, sa kapitbahay.  Pero ang utang na loob hindi lubos na nababayaran.  Tinatanaw habang buhay.  Kaya nga’t taun taon, ginugunita natin ang pagsisimula ng parokyang ito.  Tumatanaw tayo ng utang na loob sa Diyos at sa mga pari, lider layko at marami pang nagsikap upng itaguyod at palahuin ang buhay pananampalataya at buhay pamayanan sa parokyang ito.

Sa ebanghelyo natin ngayong Linngo, narining nati ang talinghaga ng Mabuting Samaritano.    Ikinuwento ito ni Hesus upang sagutin ang tanong ng dalubhasa sa batas: Sino ang aking kapwa?  At ang sagot ay kung sinuman ang nangangailangan ng tulong, habag, malasakit at pagmamahal ay dapat na ituring natin na kapwa.  May pananagutan tayo sa ating kapwa.

Hindi naman sa hindi gustong tumulong ng pari at Levita.  Iniisip nila na kapag tinulungan nila ang taong ito, madumihan sila at hindi nila magawa ang tungkulin na mag-alay sa templo.

Ngunit para sa Samaritano, hindi na mahalaga kung sino siya, kung anong lahi siya, kung magkakampi ba sila, o kung maibabalik ba niya ang pabor na ibibigay sa kanya.  Hindi na niya inisip kung maabala siya o magagastusan pa.  Dahil ang taong ito ay isang kapwa, hindi puwedeng iwasan lang niya.  Dahil isang kapwa ang nakita niya, tumulong siya.  Nakipag-kapwa tao siya.

Mga kapatid sa paglalakbay natin sa buhay, marami tayong makakasalamuha at makakasalubong na tulad ng taong sugatan sa ebanghelyo.  Kalilangan natin ng mata at puso ng Mabuting Samaritano.

Kailangan nating makita si Hesus sa kanila.  Ayon nga sa isang awit natin sa Misa,

Hesus na aking kapatid
Sa lupa nami’y bumalik
Iyong mukha’y ibang-iba
Hindi kita nakikilala

Hesus na aking kapatid
Putikin man ang ‘Yong sapin
Punit-punit ang ‘Yong damit
Nawa Ika’y mapasaakin

Tulutan mo’ng aking mata
Mamulat sa katotohanan
Ikaw, Poon makikilala
Sa taong mapagkumbaba

Hesus na aking kapatid
Sa bukid Ka nagtatanim
Kung sa palengke din naman
Ikaw ay naghahanap-buhay

Tulutan mo’ng aking mata
Mamulat sa katotohanan
Ikaw, Poon makikilala
Sa taong mapagkumbaba

Si Hesus ang ating kapwa, ang ating kapatid – nagugutom, nauuhaw, nalulungkot, nasasaktan, naliligaw, napabayaan.

Kung si Hesus yung kapwa na naghihintay ng iyong awa, iiwas ka pa ba?  Ipagdadamot mo ba ang iyong oras, pera, panahon, at pagkalinga?

Nais sagutin ni Hesus hindi lang kung “sino ang ating kapwa” kundi “sino ang naging kapwa?”  Sino ang naging kapwa sa taong nabiktima ng mga tulisan?  Tila ipinapaalala ni Hesus na ang tuon ng ating pansin at puso ay hindi lang kung sino ba ang kapwa na dapat tulungan.  Resposibilidad natin na makipag-kapwa, na tumugon sa pangangailangan ng ating kapwa.

Tayong lahat ay sugatan.  Ang kasalanan at pinakamatindi nating sugat.  Tulad tayo ng taong tinambangan ng mga tulisan.  Si Hesus ang Mabuting Samaritano na pumarito upang hilumin ang ating mga sugat at iligtas tayo.  Sa ikalawang pagbasa, ipinakilala si Hesus bilang larawan ng Diyos na hindi nakikita.   Kay Hesus, naranasan natin ang habag at malasakit ng Diyos.

Pag-asa ang hatid sa atin ni Hesus.  Kung makikita natin si Hesus sa bawat isa, ituturing natin ang bawat isa, hindi bilang kalaban o katunggali, kundi bilang kapwa, bilang kapatid, na dapat nating alagaan, kalingain, kaawaan, at mahalin.  At kung magiging kapwa tayo katulad ni Hesus, na hindi namimili ng tutulungan, na handang maabala para dumamay sa iba, na hindi iiwas sa responsibilidad sa kapwa, tayo din, katulad ni Hesus, ay magiging mabuting Samaritano sa isa’t isa.

Sabi sa Unang Pagbasa, Napakalapit ng kautusan sa inyo, nasa inyong mga labi at nasa inyong mga puso. Kailangan lang ninyo itong tuparin.”  Ang tawag at pagkakataong maging mabuti, na tularan si Hesus ay abot kamay lang, nadadaanan at nakakasalubong natin.  Imulat lang natin ang ating mga mata at buksan natin ang ating puso. (Photo File of RCAM-AOC)

 

Leave a reply