HOMILY TRANSCRIPT | Manila Archbishop Jose F. Cardinal Advincula, Fiesta Mass, St. Pancratius Chapel, May 12, 2024

Reberendo Padre Joel Rescober, CM, ating butihing kura paroko; mga paring nakikipagdiwang, diyakono, seminarista, mga relihiyoso at relihiyosa; mga minamahal kong kapatid kay Kristo:

Sa ngalan ng buong bayan ng Diyos dito sa Arkidiyosesis ng Maynila, binabati ko po kayong lahat ng isang maligaya at mabiyayang kapistahan.  Happy fiesta po sa ating lahat!

Kasabay ng piyesta ng ating parokya, ginugunita rin natin ngayon ang Dakilang Kapistahan ng Pag-akyat ngPanginoon Hesus sa Langit.  Tatlong aral ang isaloob natin ukol sa pagdiriwang na ito: pakikipagkaisa, pagbubukas-loob, at pag-asa.

Una ay pakikiisa.  Sa maluwalhating pag-akyat ni Hesus sa langit, iniwan ba tayo ni Hesus?  Iniwan ba ni Hesus ang sangkatauhan?  Hindi.  Sa halip, sinasama tayong lahat ni Hesus sa langit.  Ang pagkatao natinay dinadala ni Hesus sa langit.  Sa pagkakatawang-tao ni Hesus,bumababa ang langit sa lupa.  Sa pag-akyat naman nya sa langit, dinala nya ang lupa sa langit.  Tayo ang katawan ni Kristo; at bitbit nya tayo sa langit.

Ang pag-akyat sa langit ay hindi pag-iwan ni Hesus kundi malalim na pahiwatig ng pakikipagkaisa nya sa atin.  Nakikiisa si Hesus sa atin, at inaanyayahan nya tayong makiisa sa kanya.Madalas, natutukso tayong umangat sa buhay nang mag-isa, mag-isang magtamasa ng biyaya.  Natutukso tayong isahan, unahan, at lamangan ang kapwa.Sa ganitong kalagayan, hindi tayo umaakyat papuntang langit.  Ang kayabangan lang natin ang umaangat, hindi ang ating pagkatao.  Sapagkat, ang totoong pag-akyat sa langit ay hindi pang-iisa, kung pagkikipagkaisa.  Hindi paglalamangan kundi pagdadamayan.  Hindi pag-uunahan kundi pagbibigayan.  Ang pag-akyat ni Hesus sa langit ay pakikipagkaisa.

Ang ikalawa naman ay pagbubukas-loob.  Sa pag-akyat ni Hesus sa langit, ang buong pagkatao natin, sa lahat ng anyo nito, ay inakyat rin ni Hesus sa mismong puso ng Diyos.  Ang pagkatao nating nabahiran, nasugatan, at napiit sa sari-saring paraan—lahat ng ito ay sumalangit sa Ama.

Kaya naman, magbukas-loob tayo sa Diyos sapagkat nagbubukas-loob siya sa atin.  Wala tayo mapapala sa pagtatago at paglilihim mula sa Diyos.  Ibukas natin sa Diyos kahit ang mga bagay tungkol sa atinna ayaw nating makita ng Diyos, kahit ang takot o lungkot, galit o sakit, maging ang sama ng loob natin laban sa Diyos.  Sa pag-akyat ni Hesus sa langit, kinikilala ng Diyos ang buong katotohanan natin, ang mga damdamin natin, ang maliligalig nating pagkatao.  Batid ng Diyos ang lahat ng saloobin natin—mga pangingirot, panlalabán, pananakit, at paninira.  Batid ito lahat ni Hesus, at sa harap ng Ama ay parang sinasabi nya, “Ito ang sangkatauhang naiuwi ko.  Hindi man kaaya-ayao magaling, ngunit ito ang totoong sangkatauhan.  Totoo at nasasalat at nalilito.  Ito ang masalimuot na katauhang naiuwi ko sa langit, na ibinubuhos ko sa maalab na puso ng Ama—upang paghilumin at panibaguhin.”

Gayundin, magbukas-loob tayo sa ating kapwa.  Magbukas-loob tayo sa mahiwagang katotohanan ng ating kapwa,sa buong lawak ng karanasan ng pagiging tao.  Ang Kristiyano ay hindi maaring magbulag-bulagan o magbingi-bingihan sa maliligalig na karanasan ng tao, sa gaspang ng katotohanan ng mundo.  Nauna na sa atin si Hesus na makarating sa pinakamadidilim na bahagi ng buhay ng tao.  Naririnig niya ang mga hikbi ng nagugutom at naisasantabi.  Naririnig niya ang mga taong hindi napakikinggan.  At sinasabihan niya tayo, “Makinig din kayo. Magbukas-loob kayo.”  Ang pag-akyat ni Hesus sa langit ay pagbubukas-loob.

At ang ikatlo ay pag-asa.  Ang buong sangkatauhan na binitbitbit ni Hesus sa langit ay tinataglay niya sa luklukan ng Diyos, sa dibib ng Ama, upang mapaghilom at mapagpanibago ito.  Samakatuwid, ang pag-akyat ng Panginoon sa langit ay pagdiriwang din ng pag-asa ng Diyos para sa tao.  Biniyayaan tayo ng Diyos ng luwalhati ng langit, luwalhating nakakubli sa magulo at mahirap nating buhay.  Pagdiriwang ito ng kapangyarihan ng Diyosna abutin ang mga bahagi ng pagkatao na maligalig at basag, upangmaiuwi at maihulog sa alab ng kanyang puso para tunawin at muling hubugin.

Kaya naman, ang Kristiyano ay hindi maaring magkibit-balikat at magsabing, “Ganyan talaga, tao lang e.”  Sa halip, sisikapin niya magpakatotoo at magpakabuti sapagkat taglay niya ang kaluwalhatian ng langit.  May pag-asa ang Diyos para sa atin, at minamahal niya tayo nang lubusan.  Hindi nya tayo binibitawan, at hindi nya tayo pinababayaan sa tuwing nagkukulong tayo sa kadiliman.

Kaya naman mapuspos din tayo ng pag-asa.  Tayo ang Katawan ni Kristo, kaya’t makinig tayo gamit ang tainga Niya at tumingin tayo gamit ang mata Niya.  Sa gitna ng sangkatauhang nagdurusa at nagtitiis, makikita at maririnig natin ang anumang nakikita at naririnig ng Diyos, at maaalala nating itinataas ni Kristo ang pagkatao natin, sa langit sa kanang kamay ng Diyos.  Ito ang Mabuting Balita na sa atin ay iniatas ni Hesus upang ipahayag sa buong mundo.  May pag-asa para sa tao, at may pag-asa para sa mundo.  Ang Diyos mismo ang kumikilos, at inaanyayahan niya tayong makiisa sa kanyang gawain.  Ang pag-akyat ni Hesus ay pag-asa.

Mga kapatid, ngayong ipinagdarangal natin si San Pancracio, gunitain natin kung paanong natamasa niya ang biyayang dulot ng pag-akyat ni Hesus sa langit.  Sa kanyang pagkamartir, nakipagkaisa sa paghihirap ng kapwa-tao.  Sa pagtanggap niya ng pananampalatayang Kristiyano, nagbukas-loob siya sa Diyos.  At sa kanyang katapatan kahit sa banta ng kamatayan, ipinahayag niya ang pag-asa ng pagkabuhay.  Kasama ni San Pancracio, sumalangit nawa ang mga pumanaw nating kapatid na nakalibing sa sementeryong ito.  At sumalangit din nawa ang mga puso at isip natin, upang maisaloob natin ang diwa ng pakikipagkaisa, pagbubukas-loob, at pag-asa.

San Pancracio, ipanalangin mo kami. Amen. (Photo by Kyler Bernardo/RCAM-AOC | Photogallery)

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *