HOMILY TRANSCRIPT | Manila Archbishop Jose F. Cardinal Advincula, Fiesta Mass at the Our Lady of Fatima Parish on May 13, 2022

Reb. Padre Salvador Nocomora, ang ating kura paroko, mga kapatid na pari at diyakono, mga ginigiliw na kapatid kay Kristo,

Nagagalak akong makasama kayo sa pagdiriwang ng kapistahan ng Mahal na Birhen ng Fatima.

Minsang sinabi ng Mahal na Birhen sa mga batang pastol sa Fatima mahigit isang daang taon na ang nakaraan, “In the end, my Immaculate Heart will triumph.”  Ang pangakong ito ang nagbibigay ng pag-asa sa atin sa panahong kailangan nating lahat ng paghihilom at direksiyon sa buhay.

Mga minamahal na kapatid, ang tunay na pagdedebosyo kay Maria ay naglalapit sa atin kay Hesus. Ang totoong pagmamahal kay Maria ay pagmamahal din kay Hesus dahil iyun ang nais ni Maria. Si Maria ang nag-aakay sa atin palapit kay Hesus. Si Maria ang nagsasabi sa atin na gawin ang anumang sabihin ni Hesus, “Do whatever it tells you.”  Harinawa ang ating pagbibigay pugay sa araw na ito sa ating inang si Maria ay di lang natatapos sa pananalangin at pagpaparangal sa kanya.

Mga kapatid, narinig natin sa ebanghelyo ang katuparan ng plano ng Diyos. Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong “Emmanuel”.

Mga kapatid, dinadala ni Maria si Hesus sa atin at inaanyayahan tayo ni Maria na ituon ang ating mga mata, puso at buhay kay Hesus. Bilang miyembro ng parokyang ito, at bilang mga anak at deboto ni Maria, ang focus natin ay si Hesus. Ang nais natin ay mapalapit kay Hesus na dumating si Hesus sa atin at manatili siya sa piling natin. At aminin natin kailangang kailangan natin si Hesus lalo na sa panahon natin ngayon.

Kung may pagkakawatak watak, samaan ng loob, tampuhan at galit sa pamilya, sa mga magkakaibigan, sa mga magkakapit-bahay at sa lipunan, tumawag tayo kay Maria at hilingin nating dalhin niya sa atin si Hesus upang magdala ng pagkakasundo, kapatawaran at pagkakaisa.

Kung namamayani ang pagiging madamot at makasarili, iniisip lamang ang ating sariling kapakanan, tumawag tayo kay Maria at hilingin nating ilapit niya sa atin si Hesus upang ibukas ang ating palad sa pagbibigay, pagbabahagi at paglilingkod.

Kung may kaguluhan, kalituhan at kadiliman, kung namamayani ang kasinungalingan, kung nawawalan tayo ng pag-asa, tumawag tayo kay Maria at hilingin nating dalhin niya sa atin si Hesus upang magdala ng liwanag ng katotohanan at kabutihan.

Kung may pagdurusa at paghihirap lalu na ngayong panahon ng pandemya, kung marami ang kapos, bagsak ang kabuhayan at labis na naghihikahos, tumawag tayo kay Maria at hilingin nating ilapit niya si Hesus upang buhayin sa ating puso ang pagtutulungan, pagdadamayanan at pagmamahalan.

Kung may karamdaman, pangungulila sa pagpanaw ng mahal sa buhay, kung may kalungkutan at pag-issa, tuamwag tayo kay Maria  at hilingin nating dalhin niya sa atin si Hesusb na nagbibigay ng kapanatagan ng loob at kapayapaan.

Kung namamayani ang kasamaan at kasalanan, tumawag tayo kay Maria at hilingin nating ilapit niya si Hesus upang iadya tayo sa masama at pagkalooban tayo ng kaligtasan.

Kulang ang ating pagmamahal kay Maria kung wala si Hesus sa ating piling at kung hindi nabubuhay si Hesus sa bawat isa sa atin. At hindi tayo tunay na anak at deboto ni Maria kung ang puso natin ay malayo kay Hesus.

Hilingin natin sa ating Mahal na Ina, Nuestra Senyora de Fatima na patuloy tayong akayin bilang isang sambayanan papalapit kay Hesus upang wala nang makakaramdam ng pag-iisa at hindi pagtanggap. Bagkus, mamayani sa atin ang pagkalinga, pagdadamayan, malasakit sa isa’t isa at pagmamahalan.

Katulad ni Maria, dalhin natin si Hesus sa ating tahanan, sa ating opisina, sa ating paaralan at kahit saan man tayo magtungo, saan man tayo mapadpad.

Mahal na Birhen ng Fatima, ipanalangin mo kami. (RCAM-AOC | Photo from Our Lady of Fatima Parish Facebook Page)

 

Leave a reply