HOMILY TRANSCRIPT | Manila Archbishop Jose F. Cardinal Advincula, Evening Mass of the Lord’s Supper, Manila Cathedral, March 28, 2024, 5 pm

Rev. Msgr. Rolly dela Cruz, our cathedral rector; brothers priests; reverend deacons; our sisters and brothers in the consecrated life; my dear brothers and sisters in Christ:

With the celebration of this Mass, we solemnly enter into the most sacred time of our Church calendar, the Paschal Triduum of the Passion, Death, and Resurrection of Our Lord. Ang tatlong araw na ito na gugunitain at ipagdiriwang natin ang pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Hesus ang pinaka-puso ng ating pananampalataya.

Kaya naman inaayayahan ko kayo na makibahagi sa mga pagdiriwang sa tatlong araw na ito. Kapansin-pansin na kapag Huwebes Santo at Biyernes Santo, napakaraming tao sa ating mga simbahan. Maraming nagbi-Visita Iglesia. Maraming nagdadasal ng Stations of the Cross. Maraming nagsisimba. Sana hanggang Easter Vigil sa Sabado de Gloria ng gabi at sa Easter Sunday, naririto pa din tayo. Samahan natin si Hesus, hindi lang sa kanyang paghihirap, pagpapakasakit, at kamatayan. Huwag nating siyang iwan. Samahan natin siya hanggang sa kanyang tagumpay, sa kanyang muling pagkabuhay.

My dear brothers and sisters, we celebrate the Paschal Triduum this year within the Year of Prayer declared by Pope Francis. The Holy Father invites us to focus on prayer as we prepare for next year’s Jubilee Year. And on this night, we commemorate the Last Supper of Jesus when he celebrated the Passover with his disciples, in probably the same manner as described in our first reading today. Mahalaga para sa Hudyo ang Hapunang Pampaskuwa. Ngunit binago ni Hesus ang Hapunang Pampaskuwa ng mga Hudyo upang maging Eukaristiya. Katulad ng narinig natin sa ating ikalawang pagbasa ngayon, kinuha ni Hesus ang tinapay at sinabi, “Ito ang aking katawan.” At hinawakan niya ang kalis na may alak at sinabi, “Ito ang aking dugo.” Sa Hapunang Pampaskuwa, ang pagkain at inumin ay tinapay, kordero, at alak. Sa Eukaristiya, ang pagkain ay katawan ni Kristo at ang inumin ay dugo ni Kristo.

Kaya naman ang Eukaristiya ang pinakamataas na anyo ng panalangin. The Eucharist is the highest form of prayer because, in the Mass, it is Jesus who offers and it is Jesus who is offered. Kaya napakabisa ng banal na Misa dahil ang paring nag-aalay ay si Hesus at ang hain na inaalay ay si Hesus din.

Mga minamahal na kapatid, ang Misa ang pinakamataas at pinakamabisang panalangin na maiaalay natin sa Ama. At kitang-kita ito sa ating mga Katolikong Pilipino. Salamat sa Diyos, at marami sa atin ang nagsisikap pa ding magsimba tuwing Linggo. Punong-puno pa din ang mga simbahan natin kapag Linggo. May iba na araw-araw magsimba. Ito ay pagpapakita na mahalaga sa atin ang Misa. Dito tayo nagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng biyayang tinatanggap natin mula sa kanya. At sa Misa din tayo humihingi ng lakas upang harapin ang mga realidad natin sa buhay.

Marami sa atin ang nagsisimba at nagpapamisa upang magpasalamat kapag birthday, o anniversary, o nakapasa sa exam, o naka-graduate, o gumaling mula sa sakit, o natanggap sa trabaho, o may natanggap na biyaya, o kahit na nga may bagong damit, sapatos, o gamit. Nagsisimba at nagpapamisa din tayo para sa ating mga kahilingan, para sa kagalingan, para sa paglalakbay, para sa exam o trabaho. At sa Misa din natin ipinagkakatiwala ang mga pumanaw nating mahal sa buhay.

Mahalaga ang Misa bilang panalangin sa ating buhay. Sana hindi mawala ito sa atin. Sana patuloy nating pahalagahan ang pagsisimba tuwing Linggo ng sama-sama bilang pamilya. Ituro at ipakita natin sa ating mga anak at sa mga kabataan ang halaga ng Misa bilang ating panalangin. Gawin nating bahagi ng ating buhay ang pagsisimba at pagdarasal.

Mga kapatid, bukod sa pagbibigay ng kanyang katawan at dugo bilang ating pagkain at inumin, may isa pang ginawa si Hesus noong Huling Hapunan. Ito ang narinig natin sa ebanghelyo. Hinugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad. Ginawa ito ni Hesus, hindi lamang for hygienic reasons. Hindi dahil madumi ang paa ng mga alagad ni Hesus at gusto niyang linisin ang mga ito. May mas malalim na dahilan ang paghuhugas ng paa. Narinig natin ang dahilang ito nang tumutol si Pedro. Ayaw niyang magpahugas ng paa kay Hesus. Pero sabi sa kanya ni Hesus, “Malibang hugasan ko ang mga paa mo, wala kang ugnayan sa akin.” The washing of the feet is a sign of our relationship with Jesus. By washing the feet of his disciples, Jesus invites them to deepen their relationship with and strengthen their connection to him. And this is what prayer is all about. Sa panalangin, pinalalalim natin ang ating ugnayan kay Hesus at pinatitibay natin ang ating pananampalataya sa kanya. The washing of the feet is an invitation to pray always so that we may maintain our relationship and connection to Jesus.

Kaya naman sa taon na ito ng panalangin, ang mga kapatid natin na huhugasan ang paa ay kumakatawan sa kahalagahan ng panalangin. Sa kanilang iba’t iba at natatanging paraan, sila ay tumutulong, nagtuturo, at nagiging gabay sa panalangin ng kanilang mga pinaglilingkuran. As I was their feet, imagine that Jesus is also washing your feet. And listen to the words of Jesus telling you, “Unless I wash your feet, you have no inheritance [relationship] with me.”

Sa gabing ito na itinatag ni Hesus ang pinakamataas na anyo ng panalangin ng Simbahan, ang Eukaristiya, makita nawa nating muli ang halaga ng panalangin sa ating buhay. Kung paanong hindi mabubuhay ng isda kung wala ito sa tubig, hindi din tayo mabubuhay bilang mga Kristiyano kung hindi tayo nagdarasal. Kapag tayo’y nagdadasal, ipinapakita natin ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Sa pagdarasal, inaamin natin na hindi natin kakayanin ang lahat, na kailangan natin ang tulong ng Diyos. At sa pagdarasal, laging tumutugon ang Diyos upang ipadama ang kanyang dakilang pag-ibig, awa, at malasakit sa atin. Sa panalangin, natitiyak nating may Diyos na laging nakikinig at nagmamahal sa atin. Amen. (Photo by Maricar Santos/RCAM-AOC | Photogallery)

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *