HOMILY TRANSCRIPT | Manila Archbishop Jose F. Cardinal Advincula, Epiphany of the Lord, Nuestra Senora dela Soledad Manila Parish, January 1, 2022, 5 p.m.

Rev. Fr. Jerry Adviento, ating kura paroko, mga minamahal na kapatid kay Kristo,

Nasaan ang Diyos? Ito ang tanong ng mga pamilya na namatayan at nawalan ng tirahan dahil sa bagyong Odette. Habang unti unti nilang nakikita na nawala na ang lahat, gumuho na ang kanilang mga pangarap. Walang dahilan upang magsaya ngayong panahon ng Pasko. Ito rin ang tanong ng isang nanay na namatay sa aksidente ang asawa, may walo silang anak. Habang nagdadalamhati siya, hindi niya malaman kung papaano niya mapapakain at mapapag-aral ang kanyang mga anak. Ito rin ang tanong ng mga namatayan dahil sa COVID-19. Hindi nasamahan ang mga mahal sa buhay sa kanilang mga huling sandal. Marami pa sanang birthdays, anniversaries, Pasko at Bagong Taon na kasama ang pamilya.

Nasaan ang Diyos? Marahil naitanong nyo na rin ito minsan sa panahong hindi maipaliwanag ang mga pangyayari, sa mga pagkakataong tila walang sagot sa mga tanong sa buhay. Sa mga panahong ganito, tila ba tahimik ang Diyos sa kabila ng mga panaghoy at hinaing ng kanyang bayan.

Mga kapatid, sinisimulan natin sa hapong ito ang pagdiriwang ng kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon. Sa lumang tipan, hindi nakikita ng tao ang mukha ng Diyos. Kailangang magtakip ng mukha at mata si Moises dahil sa nakakasilaw na kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit sa ebanghelyo natin ngayon, nagpakita si Hesus sa mga Pantas. Bakit kaya pinili ng Diyos na makapangyarihan sa lahat na mag-anyong sanggol – larawan ng kahinaan at kaliitan. Nagpakita siya hindi bilang isang maringal na hari o matipunong super hero. Nagpakita ang Diyos sa sanlibutan sa anyo ng isang sanggol, mahina at maliit upang ipaalala sa atin na kasama natin ang Diyos lalo na sa mga panahong tila wala na tayong lakas, wala na tayong pag-asa, wala tayong kalaban laban. Si Hesus sa sabsaban ang sagot sa tanong, sa tanong na, nasaan ang Diyos?

Nang ninais ng Diyos na maging tao katulad natin dahil sa lubos na pagmamahal niya, ang pinili niyang pangalan ay “” “Immanuel” na nangangahulugan – “kasama natin ang Diyos”, “karamay natin ang Diyos.”

Sabi ni St. Paul VI –  pwede naman sanang magpakita siya ng may kinang ng luwalhati, liwanag, lakas at kapangyarihan upang mamangha at masindak tayo sa kanya. Ngunit nagpakita siya sa anyong maliit at mahina upang hindi tayo mahiya na siya ay lapitan, upang hindi tayo matakot sa kanya na lumapit sa kanya upang walang maging hadlang sa atin at sa kanya. Nang isinilang si Hesus sa mabahong sabsaban, para na rin niyang sinasabi sa ating lahat – kahit pa anong baho mo, kahit pa anong dumi mo, kahit pa anong pagkukulang mo, papasukin ko pa rin ang mundo mo. Tunay ngang ang pgdating ni Hesus, ang pangako ng pagbubukang liwayway sa bayang malaon nang nabubuhay sa kadiliman.

Sa Unang Pagbasa, ipinahayag ni propetang Isaias, ang pangako ng pagliliwanag ng ningning ng Panginoon gaano man kahaba ang madidilim na gabi sa buhay natin, dumarating si Hesus, ang ating bagong umaga.

Huwag tayong tumigil at magsawa na hanapin ang Diyos. Katulad ang mga Pantas, hanapin natin si Hesus kahit na sa mga sabsaban ng buhay. Hayaan nating magpakilala siya sa atin sa iba’t ibang karanasan at pagkakataon sa ating buhay. Nawa matapos na matagpuan natin si Hesus, maipahayag at maipadama natin ang kanyang presensiya at kabanalan sa bawat taong ating makakasalamuha. Maging himala at biyaya tayo para sa bawat isa.


Photo by Eazer Escota/SOCOM/Nuestra Senora dela Soledad Manila Parish

Pag-uwi ng mga Pantas, ibang daan na ang tinahak nila. Dahil natagpuan na nila ang tunay na liwanag. Nakatagpo na nila si Hesus. Ibang daan ang tinahak dahil nanganganib si Hesus kung babalik sa dating landas. Nanganganib si Hesus. Pagkatapos nating matagpuan si Hesus, magbago tayo ng landas. Hayaan nating baguhin tayo ni Hesus. Bumaling tayo kay Maria, ang ina ng Diyos, ang ina nating lahat. Ang buong buhay ni Maria ay nakatuon kay Hesus kaya si Maria ay huwarang taga-sunod. Si Hesus ang kahulugan ng buhay ni Maria. Sa bawat yugto ng buhay ni Maria, tila sinasabi niya – kay Hesus umiikot ang mundo ko.

Ang Mahal na Birhen ng Soledad ay si Mariang nakilakbay kay Hesus sa bawat yugto ng kanyang buhay. Niyakap niya si Hesus sa kanyang puso at bisig lalo na sa mga kuwento ng hapis. Hindi iniwan ni Maria si Hesus. Hindi bumitiw si Maria sapagkat ang pag-ibig ni Maria ay tapat, hindi bumibitiw lalo na sa paghihirap at kabiguan.

Ang pagbubukas natin ng ating buhay kay Hesus ay nagbubunsod sa atin na magbukas din ng sarili sa kapwa ng may malasakit at pagmamahal. Napakalawig ng puso at bisig ni Maria. Niyakap ng puso at bisg ni Maria ang lahat ng dumudulog sa kanya. Matutunan din nawa natin sa kanya ang mapagmalasakit na pagtugon sa pangangailangan ng ating kapwa. Hilingin natin na lalo na sa gitna ng pandemyang ito, tulad ni Maria, lumalim ang ating pananampalataya at lumawig ang ating pagmamalasakit.

Mahal na Birhen ng Soledad, ipanganlangin mo kami. (RCAM-AOC)

 

Leave a reply