HOMILY TRANSCRIPT | Manila Archbishop Jose F. Cardinal Advincula, Christmas Day Mass, Santa Monica Parish, December 25, 2021, 10:00 a.m.

Rev. Fr. Juanito Arroco, mga minamahal na kapatid na pari at diyakono, mga minamahal na kapatid kay Kristo,

Nagpupuri at nagpapasalamat tayo sa Diyos na tumipon sa atin upang maligayang ipagdiwang ang pagsilang ni Hesus na ating Panginoon. Unto us is born a child, a Savior Jesus Christ, our Lord. Sa natatanging paraan ay itaas natin sa Panginoon ang mga kapatid natin sa Palawan, sa Visayas, sa Mindanao na nasalanta ng bagyong Odette. Hilingin natin sa Panginoon na turuan tayong dumamay at magmalasakit.

Sa pagninilay natin sa misteryo ng pagsilang sa ating Panginoon ngayong panahon ng krisis, may mga itinuturo sa atin ang mga pastol na dinalaw ng anghel upang ibalita ang pagsilang ni Hesus at nagtungo sa Bethlehem upang dalawin ang sanggol. Ang mga itinuturo sa atin ng mga pastol ay ang magbantay at magmatiyag, ang tumawid at ang magmadali.

Sa pagbantay sa tupa ng mga pastol, nagmamasid sila at nagmamatiyag. Kahit inaantok o nababagot, matiyaga silang nagmamasid upang mapansin nila agad ang anumang pagkilos o pangyayari na kailangan nilang tugunan.

Ang paanyaya ng Pasko ay tumahimik upang magmatiyag at magmasid. We, too need to keep watch in the face of the mystery. Our stance must always be contemplative. Let us take a long look, a long loving look at the real. Let us intently and honestly listen to the truth. Let us be sensitive to the signs of the times. Let us have hearts that are attentive and receptive to God’s revelation and intervention in our life. Magmatiyag tayo sa pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay.

Madalas ay nakakalimot tayo dahil nakatuon ang ating pansin sa mga bagay na lumilipas. Mga bagay na sandali lang ang ningning at kutitap. Hindi natin nasasaksihan ang pagdating ni Hesus, ang kanyang pagkilos. Nagiging manhid tayo. Walang pakiramdam at walang pakialam.

Hindi nagpalinlang ang mga pastol sa mapagkunwaring kapayapaan na ipinilit sa pamamagitan ng dahas, paniningil at kawalan ng katarungan. Tanging mayayaman at makapangyarihan ang matiwasay ang buhay noon. Ang maliliit at dukkha ay nabaon sa kahirapan at takot. Binabagyo din sila noon ng dahas at pang-aapi. Pero hindi sila nagpabihag sa bulaang ginhawa. Nagmatiyag ang mga pastol para sa pagdating ng Mesiyas kahit sa gitna ng madilim na gabi. Kung hindi tayo marunong magmasid at kumilatis sa katotohanan, hindi natin totoong maipagdiriwang ang Pasko. Dahil hindi natin mapapansin anag pagsapit sa atin ni Hesus. At mawawalan tayo ng malasakit sa kapwa. Sa Paskong ito, magmasid tayo para matasahan ang ating pandama at malasakit.

Tinuturuan din tayo ng mga pastol na tumawid. Matapos nilang marinig ang balitang ipinanganak na si Hesus at ang pag-awit ng mga anghel, sinabi nila sa isa’t isa, “Magtungo tayo sa Bethlehem.” Para bang sinsabi nila sa isa’t isa, “Tumawid tayo sa Jerusalem. Magtungo tayo sa ibayo.” Let us go beyond. Let us transcend.

Ang paanyaya ng Pasko ay tumawid tayo. Kung nais nating isilang si Hesus sa buhay natin, kailangan nating tumawid mula sa pagkamakasarili tungo sa pagmamalasakit, mula sa galit tungo sa pagpapatawad, mula sa pagdadamot tungo sa pagbabahagi, mula sa katigasan ng puso tungo sa pagbabagong buhay.Tumawid. Let us crossover. Let us go beyond. Pumaibayo tayo.

Ipagdasal din natin ang mga leader natin na matutuo din silang tumawid. Buksan nawa nila ang kanilang mga puso sa Diyos upang makatawid sila sa personal na interest patungo sa interest ng ating bayan. Tumawid nawa sila mula sa nakakahadlang sa tapat, buong puso at bukas palad na paglilingkod sa bayan. Lagi nawang isa-isip at isa-puso ng ating mga lingkod bayan ang Diyos, ang bayan at ang mga mahihirap ng higit sa kanilang sarili. May they choose the greater value. Choose the common good. Choose the dignity for all.

Ngayong Pasko, we give our yes to mission. Ibigay natin ang sarili natin sa paghayo mula sa ating mga sarili patungo kay Hesus, patungo sa ating kapwa. Like the shepherds, let us embrace the spirit of crossing over to encounter the Christ-child in the other. Tumawid tayo patungo kay Hesus.

Tinuturuan din tayo ng mga pastol na magmadali, to go into haste. Nagmamadali raw ang mga pastol patungong Bethlehem at doon natagpuan nila sila Maria at Jose kasama ang sanggol na si Hesus sa sabsaban tulad ng ibinalita ng anghel. Hindi na nagpatumpik tumpik pa ang mga pastol o nag-alangan sa mensahe ng anghel o nagdalawang isip o nagdiskusyon pa ng mahabang mahaba. Nagmamadali silang pumunta sa Bethlehem upang matunghayan ang Mesiyas.

Si Maria, ng nagtungo kay Elizabeth, nagmamadali na nag-alala. Kapag matalas ang pandama natin sa pagkilos ng Diyos sa ating buhay, pag-ibig ang magbubunsod sa atin na agad agad na tumugon sa paanyaya ng Diyos.

Tuwing Pasko, nagmamadali ang lahat. Holiday rush ang tawag dito. Nagmamadali na pumunta sa mall, magshopping, magparty, magdecorate, magluto. Dahil sa pandemya at bagyo, nagkukumahog tayo na maisalba ang Pasko. Pero kung tayo ang magsasalba sa Pasko, hindi iyun totoong Pasko. Baka iyun ay Pasko na gawa gawa lang ng tao. Sa totoong Pasko, hindi naman tayo ang magsasalba. Sa halip, tayo pa nga ang isasalba nito.  Ang Pasko ang magliligtas sa atin. Ang Panginoon na isinilang sa Pasko ang siyang magliligtas sa atin.

The birth of the Savior at Christmas is pure gift that we receive from God. A gift of life and redemption from this dark and fallen world. And so, let us not rush not for the consumption and entertainment that the world allures us to, but for mission and encounter with the Lord. Like the shepherds, let us go in haste to meet and see Jesus our Savior.

Matutunan nawa natin na magmadali upang makatagpo si Hesus. Magmadali nawa tayo upang tuparin ang ating misyon. Magmadali nawa tayo sa pagtugon sa pangangailangan ng ating kapwa.

Maligayang Pasko po sa inyong lahat! (RCAM-AOC | Photo from Santa Monica Parish Facebook Page)

 

Leave a reply