HOMILY TRANSCRIPT | Manila Archbishop Jose F. Cardinal Advincula, Anniversary of Commission on Family and Life – Archdiocese of Manila, May 11, 2024

Fr. Joel Jason, Commissioner of the Commission on Family and Life, dear Benedictine Sisters and administrators of St. Scholastica’s College, my dear collaborators in the Family and Life ministry, mga minamahal na kapatid kay Kristo,

Masaya ako na makapiling kayo ngayong umaga sa pagtitipon ninyo bilang mga lingkod na nangangalaga sa mga pamilya at sa paninindigan paninindigan ng Simbahan sa buhay at dignidad ng tao.  I would like to thank you for your commitment and passion in the ministry.

Paano ba nakilala si Jesus bilang Anak ng Diyos?

Sa mga kwento sa ebanghelyo, kahit na sunod sunod na paghihimala ang ipinakita ni Jesus, hindi tiyak ang pagkakilala ng mga tao at mga alagad ni Jesus na siya ay anak ng Diyos.  Nagpagaling siya ng mga maysakit, binuhay ang mga patay, pumukaw sa kanilang mga puso – ngunit wala sa mga alagad ang tumpak na kumilala kay Jesus bilang Anak ng Diyos.

Muntik na sana si Pedro ng kilalanin niya si Jesus na Mesias.  Ngunit lumaon ay iba pala ang pagkaintindi ni Pedro.  Hindi makapaniwala si Pedro sa sasapitin ng Mesiyas na inaasahan niyang magliligtas sa bayan ng Israel.

Hindi naintindihan ng mga alagad si Jesus kaya nga’t nakuha nilang talikuran si Jesus sa kanyang paghihirap at pagkapako sa krus.

Paano nga ba nakilala si Jesus bilang Anak ng Diyos?  Hindi ba’t sa krus, habang siya ay naghihingalo at nagdurusa nakilala si Jesus kung sino talaga siya.   Isang kawal ay nagwika nang masaksihan niya ang kadakilaan ni Jesus sa krus “Tunay ngang siya ang Anak ng Diyos.”  “Clearly, this man is the Son of God.”

Ano nga ba ang kahulugan ng pagpapakasakit ni Jesus sa krus sa kamalayan ng mga unang Kristiyano.  Si San Pablo ang naghayag nito sa kanyang sulat sa mga taga-Filipos:

Though he was in the form of God, Jesus did not deem equality with God something to be grasped at.  Rather he emptied himself and took the form of a slave.  He was known to be of human estate and it was thus that he humbled himself obediently accepting even death – death on the cross.

Ang pagtalima ni Jesus sa kalooban ng Ama ang nagpakilala sa kanya bilang Anak ng Diyos.  For the early Christians, it was clear as it was to the centurion that Christ died on the cross because of his passion to accomplish the will of the Father – obedience to the Father even to the point of obediently accepting death on the cross.   He is Son of God because he is obedient to the Father.

Anuman ang gawin niya, anuman ang pasya niya – iisa lang ang dahilan at pakay – sundin ang kalooban ng Ama.

This is the passion of Jesus – the passion to do the will of his Father.  Kitang kita ito, ramdam na ramdam ito sa mga salita ni Hesus sa ebanghelyo.  Tiyak siyang galing siya sa Ama at babalik siya sa Ama.

Sabi ni Hesus,: “Amen, amen, I say to you, whatever you ask the Father in my name he will give you.”  Ano ba ang kahulugan nito?  Kahito anong hilingin natin, ibibigay ni Hesus?

The context of this is what we call the union of wills of Jesus and the Father.  The passion of Jesus was to do his Father’s will – this passion affected everything, this passion decided everything – to the cross, to his death and to his resurrection.  This means that when we pray, our ultimate goal is to unite our will, our plans, our desires with God’s will.

The Jesuit Superior General Pedro Arrupe once said:  “What seizes your imagination will affect everything. It will decide what will get you out of bed in the morning, what you will do with your evenings, how you will spend your weekends, what you read, what you know that breaks your heart, and what amazes you with joy and gratitude. Fall in love, stay in love, and it will decide everything.”

The passion of Jesus was to do his Father’s will – this passion affected everything, this passion decided everything – to the cross, to his death and to his resurrection.

What is your passion?   Let our passion be to do God’s will too. (Photo by Maricar Santos/RCAM-AOC | Photogallery)

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *