HOMILY TRANSCRIPT |Manila Archbishop Jose F. Cardinal Advincula, Anniversary – “I Thirstday”, Minor Basilica of the Black Nazarene, March 21, 2024

Reberendo Padre Rufino Sescon, mga kapatid na pari, mga diyakono, mga relihiyoso at relihiyosa, mga lingkod-bayan, mga minamahal na kapatid na deboto ng Mahal na Poong Hesus Nazareno, mga minamahal na kapatid kay Kristo.

Nagagalak ako na makapiling kayo sa pagdiriwang ng unang anibersaryo ng “I Thirstday.”  Dito sa Quiapo, nadarama natin ang Mahal na Poong Hesus Nazareno na inaanyahan tayo na manalig sa kanya.  Pagmasdan natin ang mga kamay sa imahen ng Mahal na Senyor.  Ang kanang kamay niya ay nakahawak sa krus at nakaturo pataas, patungo sa Ama.  Ngunit ang kaliwang kamay niya ay nakalahad patungo sa atin, wari bang sinasabi: “Halikayo, manalig kayo sa akin.  Sa akin niyo isalig ang mga puso nyong nangangarap at naghahanap ng awa at ginhawa, kayong mga umuuwi sa aking puso upang makatagpo ng kabusugan, kapayapaan at kapatawaran.”  Kay Hesus Nazareno tayo umasa.   Manalig tayo kay Hesus.

Lumakapit siya sa atin, kaya’t naiintindihan niya ang kalagayan natin.  Malapit siya sa maysakit na nagtitiis.  Malapit siya sa manggagawang napapagod.  Malapit siya sa mahirap na nagsisikap.  Malapit siya sa nagsasakripisyong lider at lingkod.  Malapit siya sa mga OFW na nangungulila at nag-aalala.  Malapit siya sa mga walang masuot at walang masilungan.  Malapit siya sa mga nagugutom at nauuhaw.  Malapit siya sa makasalanang nagsisisi.  Malapit siya sa mga nangangarap na bata, at mga nagtitiyagang matanda.  Malapit siya sa atin.  Ramdam niya tayo.  Kaya naman, lumapit din tayo sa kanya.  Lumapit tayo kay Hesus.

Ipinapaalala sa atin ng ating mga pagbasa na ang pananampalataya ay relasyon natin sa Diyos.  Kaya nga ang ginamit na larawan ni Pope Benedict noong pagbubukas ng Year of Faith ay Porta Fidei, pintuan ng pananampalataya.  Isang pintuan na nagaanyaya na pumasok sa isang relasyon.

Hindi ito listahan lang ng mga doktrina at mga bagay na dapat paniwalaan.  Our faith has a name and a face – Hesus of Nazareth.  Kaya nga niyayakap natin ang pananampalataya nang buong buo.  Hindi kung ano lang ang tama sa panlasa natin, hindi kung ano lang ang trip natin.  Hindi pwedeng tingi tingi.  There must be an unconditional acceptance of the entirety of faith.

Buong buo ang pagtanggap natin sa pananampalataya dahil kaloob ito ng isang Diyos na maasahan.  Kaya nating sumampalataya at manalig dahil tapat ang Diyos, maasahan ang Diyos, hindi paasa ang Diyos.

Sa ebanghelyo kahapon, tinawag sa kuwento ang mga Hudyong kausap ni Hesus na mga taong naniniwala sa kanya.  Ngunit kinalaunan naging marahas na sila kay Hesus.  Nais na nilang ipapatay si Hesus.

Anong nagyari?   Nawalan ng lugar ang salita ng Diyos sa puso nila.  Nawalan ng lugar si Hesus sa puso nila.

Mayroon talagang hindi nila matanggap ang itinuturo ni Hesus.  Mayroon namang ayaw talagang intindihin si Hesus.    There are those who really refuse to understand.    The message of Jesus was really just too much for them.

Baliktad ang mundo ni Hesus para sa kanila.  Hindi nila ito matanggap dahil nangngahulugan ito ng pagbaliktad din ng kanilang mundo.

Mahalin ang kaaway.  Patawarin ang mga umuusig.   Ang nais na maging dakila dapat magpakumbaba.  Ang una’y huli, ang huli ay una.  Mapapalad ang mga dukha.  Mapapalad ang mga inuusig.

Panginoon, baligtad ba talaga ang mundo mo o baliktad lang talaga ang pamumuhay namin.  Takot kasi kaming magmahal ng aming kaaway.  Puno pa kasi kami ng galit upang patawarin ang mga umuusig sa amin. Hirap kaming talikuran ang kayamanan, katanyagan at kapangyarihan upang mamuhay ng mapagpakumbaba at manalig lamang sa iyong kabutihan.

Mas maginhawa kasi maging una kaysa sa maging huli.   Ayaw naming maging dukha.  Ayaw naming usigin.  Kaya’t hirap kaming maintindihan ang mensahe mo sa amin.

Baliktad ba talaga ang mundo o duwag at takot lang kaming sundin ka at mamuhay ayon sa salita mo.

Ilang araw na lang bago mag Mahal na Araw, muli nating pakinggan ang tinig ng Panginoon, hilingin nating hilmuin niya ang ating takot at pagiging duwag upang matanggap natin ang alok niyang pagliligtas at malugod nating matanggap ang pagpapanibagong handog ng kanyang Muling Pagkabuhay.  (Photo from Facebook Page of Quiapo Church)

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *