HOMILY | Manila Archbishop Jose F. Cardinal Advincula, Solemnity of Mary, Mother of God, Nstra. Sra. de Soledad Parish, January 1, 2024

Reberendo Padre Douglas Badong, ang ating mahal na kura paroko; mga minamahal na kapatid kay Kristo!

Happy New Year po sa ating lahat!  Nasa panahon pa rin tayo ng Kapaskuhan, tumatawid tayo sa isang bagong taon at ipinagdiriwang natin ang Dakilang Kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos at Pandaigdigang Araw ng Kapayapaan.

Magandang matanto na ang pagiging Ina ng Diyos ni Maria ay hindi lamang sa kanyang pagbubuntis at pagsilang kay Hesus. Ito ay isang bokasyon at misyong niyakap niya nang buo niyang buhay. Siya ang nag-aruga, nagpalit ng lampin, nagpaligo, nagpatahan, at nagturo kay Hesus. Ipinagluto, ipinaglaba, at inasikaso niya ang kanyang mag-ama. Katuwang ni San Jose, pinalaki niyang kalugod-lugod sa mata ng Diyos at tao ang kanyang anak na si Hesus. Sinubaybayan niya ito mula sinapupunan hanggang libingan, at naging kanyang una at pinaka-ganap na disipulo.

Si Maria ay ina rin ng Simbahan at ina nating lahat. Kung paanong ipinagkatiwala ng Diyos Ama si Hesukristo kay Maria, gayundin naman, ipinagkakatiwala ni Hesukristo ang Simbahan, ang bawat isa sa atin, sa kanyang Ina. “Ginang, narito ang iyong anak!”. Mula noon hanggang ngayon, sa kanyang mga aparisyon, himala, at pamamagitan, damang-dama natin ang kanyang maka-inang pagkakandili, pagsubaybay, at pagkalinga sa atin. Bilang kanyang mga anak, ano naman kaya ang pagpapalaking nais niyang ituro sa atin ngayong bagong taon?

Si Maria ay huwaran ng pananampalataya.  Lagi siyang naglalaan ng panahon na manalangin upang tuklasin ang kalooban ng Diyos.  Hindi naging madali ang lahat.  Natakot din siya, nalito at nasaktan. Ngunit ang laging tugon niya ay ganap na pagtalima, lubos na pagsusuko at malalim na pagtitiwala sa Diyos.  Ang lagi niyang disposisyon ayon sa ebanghelyo: “Pinagyaman at pinagnilayan niyang lagi ang lahat sa kanyang puso.”

Ngayong bagong taon, hinihimok tayo ng ating Mahal na Ina na pagtuunan ang ating buhay pananampalataya. Hindi lamang sa kantidad, kundi lalo na sa kalidad. Mag-laan tayo ng panahon araw-araw para sa mas maigting na pag-aaral ng ating paniniwala at mas taus-pusong pananalangin na may pagtitiwala. Napapaligiran ng kawalan ng pananampalataya sa mundo, umaasa si Maria sa kanyang mga anak na maninindigan sa kanilang pananampalataya upang matanto at maganap ang kalooban ng Diyos at maisiwalat ang liwanag ni Kristo sa lahat.

Si Maria ay huwaran ng pagmamalasakit.  Kinalinga ni Maria hindi lamang ang kanyang pamilya kundi lahat ng nangangailangan.  Nagmamadaling nag-aalala siyang nagpunta kau Elizabeth upang tuwangan.  Namagitan siya sa ikinasal sa Cana na mapapahiya sa pagkaubos ng alak.  Sinamahan niya ang mga alagad sa paghihintay sa Espiritu Santo sa senakulo.

Ngayong bagong taon, hinahamon tayo ng ating Mahal na Ina na papagningasin ang pag-ibig sa ating mga puso at mga ugnayan. Sa kulturang nagpapahalaga sa pag-iingat at pagpapaulad sa sarili lamang, na tumutungo sa kasalatan sa pag-ibig at limitadong mga relasyon, umaasa si Maria sa kanyang mga anak na ipadama ang init ng pakiki-isa at pagmamahal ni Kristo, lalo na sa nangangailangan nito; na sa ating pamamagitan ay maisilang si Emmanuel sa mundo.

Si Mari ay huwaran pag-asa. Tumindig siya nang tapat sa paanan ng krus ni Hesus.  Anumang nakakatakot, nakakalito at mahirap na pangyayari, nagtiwala at umasa siya sa awa ng Diyos.  Kahit hindi niya maintindihan ang lahat, tiyak siyang hindi paasa ang Diyos.  Tapat ang Diyos kung umibig at mangako.

Ngayong bagong taon, inaanyayahan tayo ng ating Mahal na Ina na pausbungin ang pag-asa sa ating buhay. Sa gitna ng mga hamon at dagok ng buhay, na tunay na nakakawala ng pag-asa, umaasa si Maria sa kanyang mga anak na iparanas ang kapayapaang hatid ng pagsandig at pagtitiwala sa Diyos. Ito ay maari sapagkat ang Espiritu Santong lumukob kay Maria noon ay ang parehong Espiritu Santo na ipinagkaloob sa ating mga puso at nanahan sa atin ngayon.

Ngayong taong ito, isama natin ang mga ito sa ating mga resolutions: buhayin at panatilihin ang ugnayan sa Diyos; upang magamit niya tayo bilang biyaya sa ibang tao; mahirap man, umasa tayong may saysay, halaga, at kabuluhan ang lahat.

Tularan natin si Maria sa kanyang ganap na pagtalima, lubos na pagsusuko at malalim na pagtitiwala sa Diyos.  Tularan natin ang kanyang disposisyon: “Pinagyaman at pinagnilayan niyang lagi ang lahat sa kanyang puso.”

Hilingin natin na lumago tayo sa pananampalataya, pagmamalasakit at pag-asa.   Ipinagkakatiwala ko kayo sa maka-inang yakap ng Mahal na Ina.

Pinagpalang Bagong Taon sa inyong lahat. (Photo my NSDLP SOCOM | Photogallery)

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *