Homily – January 9, 2021

Homily delivered by Most Rev. Broderick Pabillo during the Mass for the Feast of the Black Nazarene held at Quiapo Church on January 9, 2021, at 4:30 am.

Magandang umaga po sa inyong lahat. At happy fiesta po sa ating lahat.

Talagang ang Poong Nazareno ay isang magnet. Napakalakas na magnet na ina-attract ang maraming tao sa Kanya at hindi mapipigilan iyung attraction na iyun. Kaya kahit na nagbago ang ating pamamaraan ng pagpahayag ng ating pagmamahal ay patuloy pa rin. Kaya hindi na tayo nakapunta sa Luneta, hindi tayo nagtratraslacion, nagkaroon ng prusisiyon pero yung mga tao’y lumalapit pa rin sa Poong Nazareno. At kahit na ngayon, madaling araw, na may curfew pa ay punung puno, hindi lang ang simbahan ngunit ang mga kalsada natin at ang mga kalye natin.

At ito po’y hindi lang nangyayari dito sa Quiapo. Marami rin po ang mga nagsisimba na ngayon sa iba’t ibang mga simbahan at sa loob ng nobena natin, yung mga pari natin dito sa Quiapo ay pumunta sa ibang mga probinsiya. At ganun din yung mga tao’y lumalapit sa Poong Nazareno.

At higit pa kaysa sa atin dito ngayon na physically nandito na nagsisimba, marami rin ang sumusubaybay sa atin sa ating online facilities at hindi lang sa Pilipinas, sa ibang mga bansa. Talagang magnet itong Poong Nazareno na-a-attract ang maraming mga tao.

Saan ba tayo na-a-attract? Hindi lang po tayo na-a-attract sa isang imahen. Ang isang imahen yan ay tanda lamang na na-a-attract tayo sap ag-ibig ng Diyos. Kasi yan po ang Poong Nazareno, ang pag-ibig ng Diyos. Ang Diyos na nakikiisa sa ating kalagayan kaya walang Poong Nazareno na larawan na walang krus. Nandiyan siya, dala dala ang krus at nabigatan sa krus, nadapa sa krus. Yan po ang ating Panginoon, nakikiisa sa ating kalagayan lalung lalo na po na ngayon na mas maging mahirap ang buhay. Dahil sa pandemya, maraming nawalan ng trabaho, maraming nakukulong lamang sa ating mga bahay at ating mga baryo at barangay. Ngunit alam natin nandiyan ang Diyos nakikiisa sa atin.

Kaya maganda po ang ating paksa sa ating pagdiriwang ngayong taon, “It is I, do not be afraid,”  si Hesus ito, huwag kayong matakot. Natakot ang mga alagad, akala nila multo. Sa hindi nila inaasahan na makita ang isang taong naglalakad sa gitna ng bagyo. Sino ba naman ang makaiisip ng ganon? Kaya takot sila ngunit ang assurance ng Panginoon, si Hesus ito, huwag kayong matakot. Ganon din po sa ating kalagayan, sino ba ang nakaisip sa atin noong 2019 na magkakaroon ng ganitong pandemya? Sino ba nakaisip sa atin noong nakaraang taon ng January 9, 2020, na hindi na tayo magkakaroon ng Traslacion, na hindi na tayo makakapunta doon sa Luneta? Pero si Hesus, He is assuring us, nandito pa rin Siya. Iba na ngayon ang pahayag natin ng ating paglapit sa Kanya. Hindi na sa Traslacion ngunit ang paglapit sa Kanya sa pamamagitan nitong ginagawa natin. And in a way, yun po’y isang paraan din na pinapakita sa atin ng Panginoon, makalalapit tayo sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kaya nandito tayo ngayon, nakikinig sa salita ng Diyos. Nandito physically, sa mga online natin, o sa mga nasa labas sa mga LED natin. At yun po ay pakikinig sa salita ng Diyos. Yan po yung paglapit natin kay Hesus. Kasi maliwanag po ang sinabi ni Hesus, kung mahal nyo ako, sundin nyo ang Aking mga utos at hindi natin masususnod ang Kanyang utos kung hindi tayo nakikinig sa Kanyang salita, sa Kanyang sinasabi sa atin.

Isa pang paraan ng paglapit natin sa Diyos ay sa pamamagitan ng Banal na Komunyon. At sinisikap po ng mga kaparian natin sa Quiapo na kahit na yung mga nasa labas ay mabigyan ng komunyon. At marami tayong mga lay ministers na talagang sila’y nag-alay na ng pagod sa mga araw na ito, hindi lang ngayon araw pati na nung nobena natin. at dito araw araw sa Quiapo na idala si Hesus sa mga tao sa Banal na Komunyon. At lumalapit tayo kay Hesus kapag tayo’y nagdadasal. Kaya kahit hindi tayo physically present dito ngayon sa ating pagdadasal sa ating mga tahanan, sa ating mga bahay, sa online connection lang, lumalapit po tayo sa Diyos. At lumalapit tayo kay Hesus, ang pag-ibig ng Diyos sa atin.

At tanda po ng pag-ibig ng Diyos na siya rin ay lumalapit sa atin. Sa mga paraang hindi natin inaasahan. Noong ang mga Hudyo ay nagrebelde laban sa Diyos, nagreklamo pati na ang pagkain na galing sa langit, ang madna ay inireklamo nila, sawa na kami sa ganitong pagkain. Kahit na ginagabayan sila ng Diyos sa disyerto, nandiyan yung alapaap na nasa taas para hindi sila mainitan ng araw. Nandiyan yung liwanag nasa harap nila sa gabi ngunit nagreklamo pa rin sila. Kaya ang parusa yung mga ahas na makakamadag at marami ang namatay.

Inamin nila ang kanilang kasalanan. Humingi ng tawad. Humingi ng panalangin kay Moises na ipagdasal sila sa Diyos at ginawa ni Moises at nagpadala ang Diyos ng solusyon. Ang solusyon ay larawan ng kanilang kahirapan – ang ahas. Ahas na nakalagay sa dikin ngunit kapag tumningin sila doon, tutuklawin pa rin sila ng mga ahas na nandiyan sa paligid nila. Tumingin sila doon ay hindi sila mamamatay.

Iyan po ay sinabi rin ni Hesus sa ating ebanghelyo ngayon. Tulad ng si Moises itinaas niya yung ahas sa disyerto ganun din ang anak ng tao ay itataas. At kapag tumingin tayo sa Kanya ng may pananalig, hindilang sa maliligtas tayo ngunit mabibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. At iyung pgtataas kay Hesus, iyan yung pagtataas sa krus. Alam naman natin na ang krus ay instrument ng parusa, instrument ng pagpatay na pahirapan ang kapwa. Hindi po tinanggihan ni Hesus na siya ay iakyat sa krus at si Hesus na nasa krus ay hindi na po parusa, yan po ay isang kaligtasan na para sa atin.

Mga kapatid sa ating buhay, patuloy pa rin tayong naghihirap. Kahit na nagsimba tayo ngayon dito sa Poong Nazareno, pagbalik natin ng bahay kung wala tayong trabaho, wala parin tayong trabaho. Kung hirap tayo, nandiyan pa rin ang kahirapan. Ang pagkakaiba lang mga kapatid, ilagay natin si Hesus sa ating kahirap at iyan po ay magdadala sa atin ng kaligtasan. Si Hesus ang ating kaligtasan. Hindi natin tinatanggihan, we do not deny the sufferings that are with us but put Jesus there, ilagay si Hesus at matratransform po yung ating kahirapan ay naging paraan ng ating kaligtasan. Tulad ng ngayon, dahil po sa pandemic, hindi na natin nagawa ang tradisyunal na ginagawa natin pero mas lumapit ang maraming mga tao kay Hesus. Mas naipakita natin ang ating pag-ibig sa Kanya. Sa atin ngayong iba’t ibang paraan ng pagpapahayag ng pananampalataya at pag-ibig sa Diyos, yung ating pagsisismba, hindi lang sa Quiapo sa iba’t ibang mga simbahan. Kaya ako’y nagpapasalamat sa lalung lalo na sa archdiocese na maramingmga simbahan na nagkaroon ng nobena, nagkaroon ng piyesta ngayon ng Nazareno. At yung mga tao’y napalapit sa Diyos, mas maraming mga tao.

Kaya mga kapatid, ito po ang mensahe ng Poong Nazareno – ang Diyos ay nakikiisa sa ating kalagayan. Hindi lingid sa Kanya ang krus. Dala dala niya ang krus. Nadadapa siya dahil sa krus ngunit kasama natin siya. At pangalawa ano mang krus na mayroon tayo sa ating buhay, ilagay natin dun si Hesus. Kaya ipagdasal natin, isama natin sa ating pag-aalay sa Kanya lalung lalo na sa Banal na Misa at yan po ay mapapabanal tayong lahat ay mapapabanal.

Pagkatapos po ng ating Misa, magpapasalamat po si Msgr. Ding sa maraming mga taong tumutulong kaya siya na ang magpapasalamat.  Ngunit ngayon gusto ko lang bigyan ng pasalamat ang mga taong nagsisikap dito – yung mga kaparian natin sa Quiapo na talagang matagal ng pinagplaplano at nakikiusap para po nag-oorganize para sa piyesta natin. Ako po’y nagpapasalamat sa napakaraming volunteers dito sa atin, mga nagse-serve dito sa atin pati na sa labas pati na yung mga Hijos.

Kanina papunta ako rito, nahirapan din ako kasi maraming mga nakaharang. Maraming mga pulis na nakaharang. At maraming mga daanan na hindi madaanan pero nakita kong pagkakaiba. Kapag kinausap yung pulis, very….hindi pwede, hindi pwede, sorry na lang. pero kapag kinausap yung mga Hijos, may puso ang kanilang paglilingkod – naghahanap ng paraan. Dito makikita natin ang pagkakaiba ng nandito lang kasi duty nila o yung isang nandito kasi deboto sila, may pagmamahal sila.

Ako’y nagpapasalamat din sa ating local government pati na national government, sila din po’y abala sa atin pati na sa ating mga kapulisan, sa ating mga barangay na andito po upang tulungan tayo, salamat sa inyong lahat lalung lalo na sa inyong mga deboto, maraming salamat po sa inyo. Nakakataba ng puso ang inyong pananampalataya. Talagang na-a-attract tayo sa Panginoong Hesus, ang pag-ibig ng Diyos na sumasaatin.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *