Homily – January 31, 2021

Homily delivered by Most Rev. Broderick S. Pabillo, Apostolic Administrator of Manila during Mass to celebrate the Feast of St. John Bosco at the St. John Bosco Parish in Makati City on January 31, 2021, at 10 am.

…with all the energy, they stay at home. That’s we need to have special care over them. Kailangan silang kausapin. Kailangan silang i-enterain. Kailangan natin si tatay maging creative, so that they will not get bored with all these online things. And we need also to guide them in how they use the electronic media. Dito na po yung guidance na ibibigay natin sa kanila. So, let us ask our patron, St. John Bosco that we may be kept away from sickness and especially that we may be guided on how we can guide our young people during this time of the lockdown and the pandemic. Let us learn from him on his zeal in order to bring people close to the Lord in whatever situation we find ourselves in.

Noong ang mga Israelita ay nasa Bundok ng Sinai, pagkatapos na magtagumpay silang lumamabas sa Ehipto, nagsalita ang Diyos sa kanila. Nagpahayag ang Diyos sa kanila sa pamamagitan ng kulog, kidlat, lindol at makapal na usok. Natakot ang mga tao. Kaya sinabi nila kay Moses na siya nalang ang lumapit sa Diyos at makipag-usap sa Kanya. At sa sabihan na lang sila ng salita ng Diyos. Kaya nangako ang Diyos na magpapadala siya sa mga tao ng isang propeta tulad ni Moses na siyang magsasalita sa Kanya sa kanila sa Kanyang pangalan. Noong namatay na si Moses, ang mga tao ay hinihintay nila ang pagdating ng propetang ito na ipinangako ng Diyos lalung lalo na kapag ngangailanan sila ng gabay ng Diyos.

What is a prophet? In our modern usage now, a prophet is understood as one who speaks about the future. He is more of a future teller or even a fortune teller. Hindi yan ang ibig sabihin ng prophet sa Bible. The prophet in the Bible is the mouthpiece of God. He is the one who speaks in the name of God whether that message is interpreting the past or giving the demands of the present or for telling the future. Ang mensahe na dala ng prophet ay hindi kanya. Ito’y galing sa Diyos at maliwanag at may tapang na pinaaabot niya sa mga tao kasi ito ay Salita ng Diyos.

The Israelites had experiences of prophets, kings and priest but all of these fall short of their expectation of the one who will truly minister to them as promised by God. All these expectations of the ideal priests, prophet and king have been lamped up together in their expectation of the Messiah, the Christ. That is the anointed one who will lead them as king, who will teach them as prophet, who will sanctify them as priest.

Para sa ating mga Kristiyano, dumating na ang ipinangakong Kristo. Siya ay si Hesus na taga Nazareth. So, we call Jesus as the Christ – Jesus Christ. In Baptism, we share in the life of Jesus, receiving the life of Jesus, we also participate in His mission. Dahil tayo ay nakikiisa sa pagka-Kristo ni Hesus, kaya tayo ay tinatawag na Kristiyano.

Kung gayon, nakikiisa tayo sa pagiging hari, pari at propeta ni Hesus. Let us focus our attention on our function as prophets today as our readings speak of this.

Sa ating Gospel ngayong araw, namangha ang mga tao sa Salita ni Hesus. Iba siyang mangaral. May kapangyarihan ang Kanyang salita. He spoke with authority. Hindi tulad ng kanilang mga guro at ng mga Eskriba. Ano ba ang kapangyarihang ito? Marahil siya ay nagsasalita ng buong tapang at walang pag-aalinlangan dahil sa convinced siya sa Kanyang sinasabi. Ito’y hindi lang galing sa Kanyang narinig o napag-aralan kundi galing sa malalim Niyang paniniwala. Marahil ang mga insights ni Jesus ay kakaiba. Lapat sa karanasan ng mga tao at angkop sa kanilang buhay. He was not just speaking in the air or trumpheting His knowledge or His eloquence. Dahil sa Kanyang mga aral, pinupuntahan Siya ng mga tao upang making sa Kanya.

May isa pang kapangyarihan ang salita ni Hesus – napapalayas Niya ang masasamang espiritu sa pamamagitan ng Kanyang salita. He identified them and cast them out kaya ang sabi ng mga tao, “ What is this? A new teaching with authority. He commands even the unclean spirits and they obey Him.” Really the word of God in Jesus is living and effective. It is like a sharp sword that cuts down evil. Kaya kinikilala natin na si Hesus na ang propeta na ipinangako ng Diyos kay Moses na hindi lang katulad ni Moses, mas mataas pa, mas magaling pa, mas mabisa pa kaysa salita ni Moses.

The Church continues the prophetic ministry of Jesus. He sent His apostles to go forth and teach. From the time of the coming of the Holy Spirit at Pentecost, the Church has spread the word of God all over the earth up to our time.

Ang salita ng Diyos ay isang espada na may dalawang talas, a two edged sword, matulis ito na magbigay ng aliw at lakas ng loob sa mga nalulungkot at mga natatakot. Matulis din ito sa pagtutuligsa sa masasama, mapagsamantala at pabaya. God told the prophet Jeremiah, “I place my words in your mouth. Today, I appoint you as prophet over nations and over kingdoms to uplift and to tear down, to destroy and to demolish, to build and to plan.

May mga salita ang propeta na nakabibigay ng aliw at may mga salita naman siya na nanghahamon at nangungunsensiya. Ganyan din ang salita ni Hesus. May sinasabi siya na nagbibigay ng comfort tulad ng, “hali kayo mga napapagod at bibigyan ko kayo ng kapahingahan”. May mga salita din siya naghahamon tulad ng, “kung hindi mo papatawarin ang nagkakasala sa iyo, hindi ka rin patatawarin ng iyong Amang nasa langit”. Kaya may sinasabi siya, “Come into the kingdom, the Father’s repaid for you”. At may sinasabi siya, “Go to hell that has been prepared for the demons and his companions”.

Ganun din ang pagiging propeta natin. Lahat tayo na mga binyagan sa simabahan. May mga salita tayo na nagpapagaan ng loob sa mga sugatan sa buhay. Pero may mga warnings, may mg babala din tayo sa mga gumagawa ng masama o nabubuhay sa bisyo. Hindi dapat tayo maduwag na magbigay ng warning sa mga gumagawa ng masama. Ituwid ng mali. Pagsabihan ang nagsasamantala. Hindi lang natin tataggapin ang masasarap na pakinggan na mga salita. Pakinggan din natin ang malalakas na salita na nananawagan sa atin. Kaya nga sa ating Salmong Tugunan, “If you hear His voice, harden not your hearts”.

Kaming mga pari at mga obispo ay may prophetic ministry din. Kailangan naming sabihin kung ano ang mali, na kung ang mali ay mali. Ano ang tama, ang tama ay tama. Kung may demonyo diyan, kailangan ding palayasin ang masasamang espiritu at ito’y pangalanan.  Talgang maling pumatay. Pagpatay man ng sanggol sa tiyan ng nanay o pagpatay na pinaghinalaan na drug addict o komunista o pagpatay sa mga tinaguriang kriminal. Talagang mali ang magsinungaling at magmura kahit na sino man ang gumagaw nito. Talagang maling magbintang na wala namang pruweba tulad ng sa red tagging.

We need to unmask what is wrong and not be cowed by fear. At the same time, we have to proclaim what is right that in the vaccine issue, the vulnerable and most exposed to the virus because of their work are to be prioritized. That we need to think more of the common good and not just our personal likes or dislikes when it comes to vaccination. That we have to care more for our common home rather than business ventures as in the case of mining. Hindi tumitigil ang Diyos sa paggabay sa ating bayan kaya patuloy siyang nagpapadala ng mga propeta. Makinig tayo sa pinadadala ng Diyos at huwag nating salain ng Kanyang salita na tinatanggap lang ang gusto natin at kinokontra ang ayaw nating pakinggan. Let us consider that the word of God has societal inflications. Hayaan nating liwanagan ng salita ng Diyos ang mga nangyayari sa lipunan. Ang lipunan at ang kapaligiran ay kailangan din ng kaligtasan hindi lang ng ating kaluluwa.

Let us be grateful to the ministry of prophecy in the Church. Ito ay tanda ng pagmamahal ng Diyos sa Kanyang bayan. Hindi niya tayo pinapababayaan, nagsasalita Siya kaya makinig man ang tao o hindi, hindi titigil ang propeta na magsalita. Sabi ng Diyos kay propeta Ezekiel, “You shall say to them, thus says the Lord God, whether they listen or resist, they are a rebellious house. They shall know that the prophet has been among them. You must speak my words to them. Weather they hear or resist because they are a rebellious nation.”

My dear friends, let us heed the Word of God. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *