Homily – February 11, 2021

Most Rev. Broderick S. Pabillo, Apostolic Administrator of Manila delivers his homily during Mass to mark the 29th Word Day of the Sick at the National Shrine of St. Michael and the Archangels on February 11, 2021, Feast of Our Lady of Lourdes. Photo by Rian Francis Salamat/RCAM-AOC

Homily delivered by Most Rev. Broderick S, Pabillo, Apostolic Administrator of Manila during Mass to mark the 29th World Day of the Sick at the National Shrine of St. Michael and the Archangels on Febraury 11, 2021, Feast of Our Lady of Lourdes, at 9 am.

Pinagdiriwang po natin ngayon ang 29th anniversary ng World Day of the Sick na ito ay itinilaga ni St. John Paul II noong late 1980s. Kaya tayo po ngayon ay nagkakaisa upang bigyang halaga ang ating mga kapatid na mga may sakit lalung lalo na ngayon na ang pinaka issue ang ugat ng ating nararamdaman ngayon sa mundo ay ang karamdaman, ang sakit. Nakakalungkot lang wala dito yung mga may sakit, hindi natin sila kasama pero alam ko marami sa kanila ay nakikiisa sa atin sa pamamagitan ng ating online connections. Pero marami pong nandito ang nagtatalaga ng kanilang panahon sa pag-aalaga ng mga may sakit.

Narinig po natin sa ating unang pagbasa ang sinabi ng Diyos na manlilikha. Hindi mainam na ang tao ay mag-isa. Kaya naghanap siya hindi lang ng maging kasama ng tao ngunit maging ka-partner niya. At iyan po ang paksa na ibinigay ni Pope Francis sa atin ngayong taon na pagnilayan, na para sa pag-aalaga ng may sakit, totoo kailangan ng may sakit ng gamot. Kailangan ng may sakit ng pamamahinga at maayos na pagkain. Ngunit kailangan din nila ng relationship. Relationship sa mga mahal nila sa buhay, relationship sa mga nag-aalaga sa kanila. At isang relationship na pantay sa harap ng Diyos, tayo’y magkapantay pantay. At ang tao ay unang nakapagsalita sa ating unang pagbasa noong dumating yung babae. Nang unang bigkas niya, “Narito sa wakas ang isang tulad ko, buto ng aking buto, laman ng aking laman.” Kaya nakakita siya ng partner sa buhay at diyan po nabuo ang tao. Hindi mabubuo ang tao ng mag-isa lamang siya, kailangan niya ng partner. At ang nakita niyang ka-partner nandiyan yung lalaki at yung babae.

Kaya ganun din po sa ating relationship sa mga may sakit. Hindi sila mas mababa sa atin kasi mahina sila, kasi may sakit sila. Ang atin pong relationship ay partnership. Sa totoo lang hindi gagaling ang mga may sakit dahil lang sa magaling ang doctor o magaling yung gamot. Kailangan ding mag-cooperate ang may sakit na gusto niyang gumaling, gusto niyang mabuhay. At iyan pong kagustuhang iyan ay nanggagaling sa kalooban niya. Talagang kailangan ng ganitong partnership. At napakaganda ng buhay doon sa paraiso kung nasaan yung unang lalaki, unang babae kasi silang dalawa ay transparent sa isa’t isa. At ito ay ipinakita sa atin na sila’y hubad ngunit hindi sila nahihiya sa isa’t isa. Transparent sila kasi ang kanilang relationship is a relationship of partnership. So, iyan po yung magandang paalaala sa atin lalung lalo na sa ating mga nangangalaga sa mga may sakit. Sikapin natin na hindi lang sana ang ating relationship na silang tagatanggap tayo’y tagabigay ngunit mayroon tayong partnership sa kanila.

Isa pang mahalagang kailangan sa pagpapagaling ng may sakit ay ang pananampalataya. Iyan naman ang sinabi sa atin sa ating gospel reading ngayon. Ayaw sana ni Hesus na makilala siya. Siya po ay nasa pagan territory, nasa Sedon, yan po ay isang lungsod hindi ng mga Hudyo kundi ng mga Pagano. Baka nandun siya kasamang Kanyang mga alagad para magkaroon naman ng konting pamamahinga. Hindi Siya madistorbo ng mga tao at nakikita po natin sa ebanghelyo, yan din yung hinahanap hanap ni Hesus na magkaron ng mga lugar na tahimik kung saan sila magsama sama lang, magpapahinga. Kailangan din yan ng may sakit ang pagpapahinga. Ngunit nakilala siya ng isang babae at kinulit kulit siya ng babae. Pati si Hesus ay medyo nainis kasi yung plano niya hindi nga nangyari kasi nakilala Siya. At medyo nainis Siya sa pagkukulit ng babae na napagsabihan niya ng mga salitang medyo masakit. Hindi naman dapat na ibibigay sa mga aso, sa mga tuta ang pagkain para sa mga anak. Mababa ang tingin Niya sa mga hindi Hudyo, sa mga hindi katulad Niya. Ngunit ang babae ay nagpursige dahil po sa kaniyang pananampalataya at sa kanyang pag-ibig. Dahil sa kanyang pag-ibig sa kanyang anak na inaalihan ng demonyo, nagtiyaga siya dahil sa kanyang pananalig kay Hesus. Kaya nagpakumbaba siya na kahit na ang tuta, kahit na ang aso ay kumakain sa mga mumu na nalalaglag sa hapag ng mga anak. Hindi ko naman aagawin ang para sa mga anak pero makinabang naman. Mumo lang ang hindi nyo na kailangan, ang aking hinihingi. At dito nabigla si Hesus. Nagkaroon na ng pagbabago ang Panginoon. Pinagbigyan niya yung ayaw Niyang pagbigyan at sinabi Niya, “Sige, umuwi ka at magaling na ang iyong anak”. At dito pinakita rin ng babae ang kanyang pananalig. Sumunod siya sa salita ni Hesus. Hindi pa niya nakukuha ang kanyang hinihinig, hindi niya alam yung sinabi ng Panginoon na magaling na ang iyong anak, ngunit sumunod siya. At hindi siya binigo ng kanyang pananampalataya.

So, ang katangian ng pananampalataya ng babaeng ito ay pananampalatayang pagkilala kay Hesus. Kahit na Siya mismo ay ayaw magpakilala, kinilala niya. Pananampalataya ng kanyang pagpupursige, pagkukulit sa Panginoon. Pananampalataya na bunga ng kanyang pagmamahal sa kanyang anak. Dahil sa malakas ang kaniyang pagmamahal, nagtiyaga ang kanyang pananampalataya. At pananampalatayang magtiwala sa salita ni Hesus na gagaling ang kanyang anak.

Sabi natin para gumaling ang tao, hindi lang kailangan na magaling yung doctor, magaling yung gamut. Kailangan din may kagustuhan siyang gumaling. Kailangan din na siya’y may pananalig na gagaling siya at paano naibibigay yan? Naibibigay yan ng pananampalataya. Kaya sinisikap natin na yung mga may sakit ay hindi magbitaw sa pananampalataya na may isang Diyos na may hawak sa buhay natin, na ang Diyos na ito ay mapagmahal sa atin ano man ang Kanyang kalooban, yan ay ikabubuti natin. Hindi natin pinipilit na tayo’y gumaling ngunit inilalagay natin ang ating sarili sa kamay ng Diyos na nagpapagaling.

May pinag-uusapan dito sa atin, kailangan ba ang religious services? Kaya na inila-lobby natin na pagbigyan niyo naman kami ng mas maraming mga taong makapasok sa simbahan kasi iyan po ay kailangan ng mga tao sa panahon ng pandemya. Kailangan nila ng Diyos at sila mismo ay naghahanap kaya huwag natin limitahan ang paglapit ng mga tao sa Panginoon. Pero may nagtatanong, essential service ba ang religious services? Ang ating paniniwala – essential service. Kung essential ang mga healthcare workers sa pag-aalaga sa kanila at kung essential nga ang mga tindahan, ang mga bangko upang hindi bumagsak ang ekonomiya, essential din ang serbisyo ng simbahan kasi hindi gagaling ang mga tao kung walang inner support na ibinibigay ng ating pananampalataya.

Kaya iyan po ang nangyari kay Hesus. Gumaling yung bata dahil sa nandiyan si Hesus na tinutumbasan ng pananampalataya at pag-ibig ng babaeng paganong ito.

So, mga kapatid sa ating pagdiriwang ngayon, maraming salamat sa mga nag organize nito, sa ating healthcare ministry na kahit na, nasa pandemya prin tayo, ipinagdiriwang pa rin natin itong World Day of the Sick. Sana po maalaala natin na ang ating relasyon sa mga may sakit ay isang relationship, ng mga magkapantay, ng partnership upang magkaroon ng kalusugan.

At sa panig naman ng may sakit, kailangan nating mapalakas ang kanilang pag-ibig, pananampalataya. Pag-ibig sa kapwa, pananampalataya sa Diyos. May mga may sakit na hindi bumibitaw sa kanilang pagnanais na gumaling dahil sa may anak pa silang kailangang bantayan. Dahil sa may asawa pa silang kailangang samahan sa buhay kaya hindi sila bumibitaw dahil sa pag-ibig. At ganun din hindi bumibitaw na magdasal sa Diyos dahil sa pananalig nila sa Panginoon.

Kaya ngayon po habang ipinagdadasal natin ang may sakit, ipinagdadasal din natin ang ating mga healthcare workers na sana makuha natin ang tunay na pakikitungo sa kanila. Pakikitungo na magdadala ng kalusugan. (Archdiocese of Manila – Office of Communications/RCAM-AOC)

Leave a reply