FULL TEXT | Homily of Broderick S. Pabillo, Apostolic Administrator of Manila during online Sunday Mass (Solemnity of the Ascension of the Lord) at the Saint Joseph Parish, Gagalangin, Tondo on May 16, 2021, at 10 am

Marami po tayong sine-celebrate sa araw na ito. Ngayon po ay ang Dakilang Kapistahan ng Pag-akyat ni Jesus sa langit, ngayon ay ang ika-55 taon na ng World Day of Communication, at ngayon din ay ang pagbubukas ng Laudato Si Week.

Pagkaraan ng apatnapung araw mula ng kanyang muling pagkabuhay, si Jesus ay umakyat sa langit. Ito ay bahagi ng kanyang tagumpay. Siya ngayon ay nakaluklok na sa kanan ng Diyos Ama. Ito ay nangangahulugan na kasama na siya sa Kaluwalhatian ng Ama. Kahit na siya ay nandoon na kasama ng Ama hindi niya naman tayo iniwan. Sa kanan ng Ama patuloy siyang namamagitan para sa atin dito sa mundo. Siya din ang nagsisilbing pag-asa para sa atin. Kung tayo ay magiging tapat sa kanya, makikibahagi din tayo sa kanyang kadakilaan. Ayon kay San Pablo sa ating ikalawang pagbasa, ang kapangyarihan na bumuhay kay Jesus at nag-akyat sa kanya sa langit at nagluklok sa kanya sa kanan ng Ama ay kumikilos din sa atin. Kaya ang kanyang pag-akyat sa langit ay nagbibigay din sa atin ng pag-asa: kung nasaan siya ngayon, doroon din tayo. Makikihati din tayo sa kanyang kaluwalhatian.

This feast tells us that we are not made just for this earth. We are destined for heaven. Anumang nararanasan natin dito sa lupa ay walang-wala kung ihahambing natin sa kaluwalhatian na nag-aantay sa atin kasama ni Jesus. Kaya ngayong araw inaanyayahan tayong hangarin ang langit. Para doon tayo. Iyon ang walang hanggang tahanan natin. Sinabi ni Jesus na aalis siya upang ipaghanda tayo ng lugar. At sa tahanan ng kanyang Ama ay may mga silid para sa lahat. At babalik siya upang tayo ay sunduin so that where he is, we also may be. Iyan ang inaasahan natin.

Pero habang tayo ay nakatingala na sinusundan ang pag-akyat ni Jesus, tulad ng mga alagad sa unang pagbasa, pinaaalalahanan ng mga anghel na huwag lang tayo nakatingala. Si Jesus na umakyat ay babalik uli tulad ng kanyang sinabi. May misyon siya para sa atin dito sa lupa. Sumunod tayo ngayon sa ipinagagawa niya. Ang ating unang pagbasa at ang ebanghelyo natin ngayon ay nagsalaysay ng pag-akyat ni Jesus sa langit; bago siya umalis may habilin siya sa mga alagad at sa atin. Ang kanyang huling habilin ay humayo tayo sa buong mundo, maging saksi niya tayo, at ipahayag ang magandang balita ng kaligtasan. Aalis na siya pero ang kanyang misyon ay hindi pa tapos. Inihabilin niya sa atin na ipagpatuloy ang kanyang gawain. Not only that! To be exact, he will continue his mission, but now through us, his body the Church. Before it was through his physical body that he did his mission of preaching, healing and helping the poor. Ngayon ang mga ito ay ginagawa niya sa pamamagitan ng kanyang katawan – ang Simbahan – sa pamamagitan natin! Kaya nga sinabi niya sa mga alagad niya na antayin muna nila ang pagbaba ng kanyang Espiritu sa Jerusalem. It is by the power of His Spirit that Jesus will continue his mission through us in the Church.

Kaya habang tayo ay umaasa at nananabik na maki-isa na sa kanya sa langit, tayo ay maging involved and engaged in doing his mission here on earth. Tamang-tamang  paala-ala ito sa atin ngayong taon na ang ating paksa ay Missio ad Gentes – pagpunta sa mga tao upang magpahayag. Ang biyaya na natanggap natin ay atin ding ibahagi. Ang pagpapahayag, na tinatawag nating evangelization, ang pagdala ng Magandang Balita, ay hindi lang ginagawa sa mga salita kundi sa gawa din. At ngayon kumakalat ang pagdadala ng Magandang Balita sa pamamagitan ng ating mga Kindness Stations o Community Pantries. At talagang good news ito. Masaya ang nakakapag-share, ang mga nagbibigay, at masaya din ang nakakapakinabang. Buhay talaga ang pagmimisyon ngayon kahit na sa panahon ng pandemic.

Ang Ascension Sunday ay siya ring World Communication Sunday. Ang mission na iniwan ni Jesus ay nagagampanan natin sa ating pagco-communicate ng Good News. Dahil sa advances in technology mas lumalawak ang naaabot ng means of communication ngayon. Napalawak ito ng mass communication, tulad ng Radio, TV, at mga pahayagan. Mas lalong napalawak ng social media. Sana makita natin na hindi lang tayo taga-tanggap ng balita. We are not just passive receivers. Tayo rin ay taga-pagbalita at taga-pagbahagi ng balita. Sana magandang balita ang binibigay natin. Maging maingat tayo na hindi tayo magpapalawak ng masamang balita at ng maling balita.  So there are three things that we should be on guard. First, let us not just be passive recipients. Huwag lang tayo manood o magbasa. Use the social media also to connect and to give. Second, let us choose well what we receive. Huwag natin lasunin ang ating isip at damdamin ng mga mali, ng mga mahalay at ng mga masamang mensahe. At pangatlo, gamitin din natin ang social media upang magbahagi at magpalawak ng Magandang Balita. We can be missionaries by our finger tips. Matutupad natin ang huling habilin ni Jesus ang humayo tayo at ipahayag ang mabuting balita kahit na mula sa bahay natin. Sundin natin si Blessed Carlo Acutis. At 15 years old he was already a digital missionary spreading the good news of the Holy Eucharist through the internet.

Idineklara ni Pope Francis na Laudato Si Week ang May 16 hanggang 25 to commemorate the 6th anniversary of the encyclical Laudato Si na nilagdaan noong May 24, 2015. Mas lalong napapanahon ang liham na ito because the clock is ticking fast. Mas lumalapit na ang point of no return kung maabot natin ang 1.5 degrees ng pag-init ng mundo. Noong kamakalawa umabot na ng 53 degrees centigrade sa Dagupan city! Sabi ng mga experts, siyam na taon na lang daw at maaabot na natin ng 1.5 degrees kung walang radical change na mangyayari.  Hindi natin maiiwasan ang pag-init ng mundo kung hindi magbago ang ating lifestyle at ang ating buhay na nagco-contribute sa global warming.

Suriin po natin ang ating sarili, may nagbago ba sa personal na buhay natin sa ating paggamit ng mga bagay sa mundo at sa ating pamimili, mula noong 2015 noong marinig natin ang katuruan at warnings ng Laudato Si? (Pause) Malaki din ang pagkukulang ng mga pamahalaan at ng mga businesses, that for them it is business as usual kahit na nararamdaman na natin ang pag-init ng mundo. Profit pa rin ang mahalaga! Bale wala ang mga perang kikitain natin kung sira na ang mundo natin. Tinanggal pa ng ating president ang moratorium on mining activities na inilagay upang huwag tuluyang masira ang ating kagubatan at mawalan ng lupang ninuno ang mga katutubo. Sa ating kalagayan ngayon hindi naman nakakatulong ang pagmimina sa bayan. Iilan lang ang nakikinabang dito, at iyan ay ang mga dayuhan pa kasi highly extractive at destructive ang mining dito sa ating bansa, at mahina naman ang control ng DENR. Ang pagmimina din ang isang dahilan ng pagkasira ng mga communities ng mga lumads at ng mga mahihirap. Magkakaroon na naman ng maraming human rights violations at red-tagging sa mga leaders ng mga katutubo, mga magsasaka at mga mangingisda na tututol sa pagmimina kasi ito ay nakakasira sa kanilang kabuhayan. Mas magiging mapanganib naman ang buhay ng mga environmentalists. Ayyyy… Ang gobyerno natin! Mas pinapanigan pa ng mga pulis at mga military ang mga dayuhang mining companies kaysa ang mahihirap natin at ang mga tagapangalaga ng ating kalikasan. Talagang kailangan nila ng pera para sa election. At ang mga big mining firms ay mamumudmod iyan ng pera para makakuha sila ng mga permits.

Ngayong Laudato Si Week maging mulat tayo sa nangyayari sa ating kalikasan at magbago nawa ang ating ugali at pananaw alang-alang sa ating mundo. Sa misang ito ipagdasal natin na bigyan tayong lahat ng pagmamahal at pagmamalasakit para sa magandang mundo na binigay sa atin ng Diyos. Totoong papunta tayo sa langit. Pero habang hinahangad natin na pumaroon huwag naman natin pabayaan ang mundong ito kung nasaan tayo ngayon. Titirhan pa ito ng ating mga anak at mga apo. Anong klaseng mundo ba ang iiwan natin sa kanila?

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *