FULL TEXT | Homily of Bishop Pabllo, Apostolic Administrator of Manila during Mass for the Opening of Jubilee Door of San Felipe Neri Parish on April 6, 2021

Homily delivered by Most Rev. Broderick S. Pabillo, Apostolic Administrator of Manila during Mass after he opened the jubilee door of San Felipe Neri Parish in Mandaluyong on April 6, 2021, at 10 am.

Happy Easter po sa inyong lahat. Nandito pa po tayo sa Easter season, in fact, we are in the Easter Octave. Ganoon po kahalaga ang Easter na it’s not enough that we celebrate it once. We celebrate it during 8 days, itong Easter Octave natin.

Binuksan po natin ang ating 500th anniversary. Pagdiriwang po natin sa ating pagdating ng pananampalataya sa ating dalampasigan, binuksan po natin ito officially noong nakaraang Linggo. Noong sa lahat ng mga dioceses, nagkaroon po tayo ng opening of the Holy Doors at ginawa din po natin sa Manila Cathedral. Dahil po sa malaki ang Archdiocese of Manila, at dahil sa marami pong mga significant churches dito, kaya binigyan po tayo ng pribilehiyo ng Santo Papa na magkaroon ng labindalawang pilgrim churches dito sa Archdiocese of Manila. At dito nga sa inyong parokya of San Felipe Neri, ito po ang naging pilgrim church ng city of Mandaluyong.

Kaya ngayon, binubuksan natin ang inyong jubilee door which is a symbol of the graces of the Lord that would come for all people who pass through this holy door and enter into your church and pray in this church. Kaya hinihikayat ko po ang lahat hindi lang po sa parokya ng San Felipe Neri, ngunit lalung lalo na lahat dito sa Mandaluyong, na within the year, isang taon naman ito, maghanap po kayo ng panahon na kayo’y makadalaw, dumaan sa holy door natin at magdasal dito sa simbahan natin para sa Santo Papa. At kayo po’y makakatanggap ng plenary indulgence – kapatawaran ng mga dapat pa nating panagutin dahil po sa ating mga kasalanan. Kaya yan po’y magagawan natin once a day, we can get a plenary indulgence once a day. Kapag tayo po ay nagdasal para sa Santo Papa dito sa simbahang ito at sa atin ding pagtanggap ng komunyon at pagsisisi sa ating kasalanan sa pamamagitan ng pagkukumpisal. Hindi naman kailangan na mangumpisal tayo once a day. Pero ang kumpisal natin ng once every two months, every three months or even once a year, na wala naman tayong malaking kasalanan, we can apply them to receive the plenary indulgence. Kaya ito po’y grasya na ibinibigay sa atin, tanggapin po natin ang grasyang ito. Isang taon nga naman talaga ang ating pagdiriwang so, makaka-schedule po tayo lalung lalo na kapag medyo maluwag na ang ating kalagayan, ang ating quarantine dahil po sa COVID-19.

Narinig po natin sa unang pagbasa natin ang first homily na ibinigay po sa simbahan. Iyan po‘y binigay ni San Pedro noong Pentecost Sunday. Ang mga alagad noong Pentecost Sunday ay nasa loob ng isang bahay at dumating ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng malakas na hangin. Na-attract po ang maraming mga tao sa ugong ng hangin na pumunta sa bahay na iyun. At dahil sa ang Pentecost ay isang dakilang kapistahan ng mga hudyo, maraming mga tao sa iba’t ibang mga bansa ay nasa Jerusalem at sila ay pumunta sa bahay upang tignan kung anong nangyayari. At kinuha po itong pagkakataon ni San Pedro na magpahayag tungkol kay Hesus. Si Hesus aniya na inyong pinapatay ngunit muling binuhay ng Diyos. Siya po ang ating kaligtasan. Noong marinig ng mga tao ang pahayag ni San Pedro, ang tanong nila, “What shall we do brothers?” Anong dapat naming gawin ngayong nakilala na namin na si Hesus ang pinadala ng Diyos. Kaya ang sabi ni Pedro sa kanila, at yan din po ang panawagan sa ating lahat pagkatapos na magdiwang tayo ng Kuwaresma, ng mga mahal na araw at ngayon nasa panahon tayo ng muling pagkabihay. Repent! Pagsisishan ninyo ang inyong mga kasalanan. Magpabinyag at matatanggap niyo ang Espiritu Santo. Tayo po ang nabinyagan na pero kailangan pa rin ang ating continuous repentance para pong espiritu na natanggap natin nung tayo’y nabinyagan. Na natanggap natin noong tayo’y nakumpilan ay patuloy na kumilos sa ating buhay. Yun po ang resulta ng muling pagkabuhay na ang kapangyarihan ni Hesus ay kumilos sa atin. Kaya yung sabi ni Pedro ay sabi rin sa ating lahat, “Mag-ingat kayo, huwag kayong magpadala sa kasamaan ng mundong ito”. Be vigilant. Do not be influenced and be carried by the evil of this world. At yan po’y panawagan sa ating lahat hanggang ngayon. Kaya nga sa ating jubilee, sa ating pagpasok sa ating jubilee door, tayo po’y winawaksi natin ang kasamaan. Sinisikap nating hindi tayo madala ng kasamaan ng mundong ito. At hindi naman tayo nag-iisa sa gawaing yan. Si Hesus na muling nabuhay ay kasama natin. Hindi Niya tayo iniwan. Ang Kanyang kapangyarihan ay kumikilos po sa atin. Kumikilos ang kapangyarihan ni Hesus kung hinahayaan nating makilala natin Siya at pakilusin natin ito sa buhay natin. Pero madalas hindi natin Siya nakikilala because our concern is something else, hindi sa Panginoong muling nabuhay.

Tulad ba tayo ni Mary Magdalene sa ating ebanghelyo? Totoo, malakas po ang pag-ibig ni Mary Magdalene kay Hesus. Pero ang buong akala niya si Hesus ay patay. Kaya nung hindi makita ang bangkay sa libingan, ang kaniyang conclusion, kinuha ang bangkay ni Hesus. At iyun ang nabuo sa isip niya, kinuha ang bangkay ni Hesus kaya kahit na nakakita siya ng dalawang anghel sa loob ng libingan at tinanong siya, “Bakit ka umiiyak?” At ang sabi niya, “Kinuha kasi ang bahngkay ng aking Panginoon”. Anghel na yun ngunit ang kanyang atensiyon ay nandoon pa sa bangkay. At kahit na si Hesus mismo ang nagtanong sa kanya, hindi niya nakilala si Hesus, hindi niya nabosesan  ang Panginoon kasi ang kanyang atensiyon ay nasa bangkay. Ang buong akala pa niya na ang nagsalita sa kanya ay ang hardinero na siya ang kumuha ng bangkay.

Ganoon din sa atin mga kapatid, marami tayong pinagkakaabalahan. Maganda naman ang pinagkakaabalahan natin. Maaaring ang hanapbuhay natin, maaaring ang mga kaibigan, kapamilya na may sakit. Maaaring ang mga plano natin sa buhay na magaganda naman. Pero hindi natin napapansin na ang Panginoon ay kasama natin, nasa piling natin. Hayaan po nating tawagin tayo ng Panginoon tulad ng ginawa niya kay Mary. He called her by name, Mary. At doon na lang natauhan si Maria, ang Panginoon pala.

Pakinggan natin ang Panginoong tinatawagan tayo. Sana ang atensiyon natin ibuhos natin sa Kanya. Nandito Siya kasama natin, hindi Niya tayo iniwan at iyan po yung power of the resurrection, the Jesus’ presence is not just limited to a particular place or particular time. By His resurrection, He was universalized. Kahit nasaan, nandiyan  Siya at alam Niya ang nangyayari sa atin at nasa piling natin Siya. At si Maria, binigyan Niya ng misyon. That’s why Mary is called the “Apostle to the Apostles”.  Ibig sabihin ng apostle ay ipinadala, siya yung pinadala para sa mga pinadala kasi siya ang babalita sa mga apostle na muling nabuhay si Hesus, magtatagpo kayo sa Galilee. At ang kanyang message sa kanila, “I have seen the Lord”. Ang patotoo niya na si Hesus ay muling nabuhay, “I have seen the Lord”. Nakita ko Siya, naranasan ko Siya. At yan din sana ang mensahe natin sa mga tao – the Lord is alive. I have seen the Lord. I have experienced the Lord. At yan po ang mensahe natin sa buong mundo. Buhay ang Panginoon. At paano niyo malalaman na buhay? Nakita ko Siya. Naranasan ko Siya. At yan din po yung pagbubukas natin ng jublee door. Hopefully during this year, we will be able to say, I have seen the Lord. Sa ating paglapit sa Panginoon, maranasan natin ang Kanyang kagandahang loob sa atin.

Kaya mga kapatid, ito pong jubilee na ito ay isa pong hamon sa atin. Ganun din po ang Easter, that we have to bring out the good news, to spread the good news. That’s why we are gifted to give. Binigyan tayo ng pananampalataya na dapat nating  ibahagi rin sa iba. Iyan po ang dapat nating gawin. Kaya habang nagmimisa tayo nagpapasalamat tayo na binigyan ng biyaya itong simbahan ng San Felipe Neri na maging pilgrim church dito sa ating City of Mandaluyong. Let us also on our part, make a special effort to spread the good news, to tell people that the Lord is alive because we experienced Him in our lives. (Archdiocese of Manila – Office of Communications/RCAM-AOC)

 

IN PHOTO | Most Rev. Broderick S. Pabillo leads the celebration of the Holy Eucharist after he opens the Jubilee Door of San Felipe Neri Parish in Mandaluyong City on April 6, 2021 | Photo by Maricar Santos /RCAM-AOC

 

Leave a reply