FULL TEXT | Homily of Bishop Broderick S. Pabillo, Apostolic Administrator of Manila during Mass for the Opening of Jubilee Door of the National Shrine of Our Lady of Guadalupe on April 12, 2021

Homily delivered by Most Rev. Broderick S. Pabillo during Mass after he opened the Jubilee Door of the National Shrine of the Our Lady of Guadalupe on April 12, 2021, at 12 pm, in celebration of the 500 Years of Christianity in the Philippines.

Ang pagbubukas po natin ng Banal na Pintuan, Porta Sancta, yan yun ibig sabihin niyan, Banal na Pintuan, the Holy Door. Yan po yung opisyal na pagsisimula natin ng ating ikalimang daang anibersaryo ng pagdating ng pananampalatayang Kristiyano dito po sa ating dalampasigan. At mapalad po kayo dito sa Shrine of Our Lady of Guadalupe na kayo ay isang pilgrim church. Ibig sabihin na dito po, ang mga magsisimba dito, dadaan sa ating Banal na Pintuan, may grasya po ng Diyos na ibibigay sa inyo. Kaya ang ating Jubilee Year ay hindi lang po isang alaala, isang anibersaryo na nangyari noong panahon. Ito po ay nagbibigay din ng grasya sa atin. May matatanggap po kayong plenary indulgence, indulhensiya, kapatawaran, pagtanggal sa mga bayad sa kasalanan na dapat nating harapin ang ating pananagutan dahil sa tayo ay nagkasala. Yan po ay papatawaran ng Diyos kapag tayo ay pumupunta sa simbahang ito, dumadaan sa ating banal na pintuan, magdasal para sa banal na Santo Papa, mangumpisal at tumanggap ng Bala na Komunyon. Bawat ginagawa natin yan, nakakatanggap po tayo ng grasya ng Diyos. Kaya ang simbahang ito, ang dambanang ito ay magiging isang bukal ng grasya para po sa inyo. Kaya mapalad po kayo.

Sa ngayon po, dahil sa MECQ palang tayo, konti pa lang ang makakapunta rito, hindi tayo palaging makapunta rito, kokonti lang. Pero hindi naman tayo palaging nasa lockdown. Isang taon naman itong ating Jubilee Year hanggang Abril sa susunod na taon. Kaya kapag medyo maluwag luwag na, inaanyayahan ko po na makadalaw dito, magsimba at palagi namang puno ang simbahan natin dito sa Shrine of Guadalupe, tumaggap ng komunyon at mangumpisal. At alam ko dito po sa inyo ay madalas ang kumpisalan, ang mga pari nagpapakumpisal para mapakinabangan natin ang grasya na ibinibigay ng Diyos sa atin.

Ang unang pagbasa po natin ay tungkol sa karanasan ng Christian community sa Jerusalem. Kung maalaala niyo si Pedro at saka si Juan, nagpagaling sila ng isang taong ipinanganak na lumpo. Ang taong yun ay kilala na namamalimos sa tabi ng templo. Kaya nung makita ng mga tao na siya’y nakakalakad na, maraming mga dumating, naging curious. At ginawa ni Pedro kinuha niyang pagkakataon upang magpahayag tungkol kay Hesus. Sabi niya: “Itong taong ito’y gumaling hindi dahil sa aming kapangyarihan ngunit dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Hesus. Si Hesus na inyong pinapatay ngunit muling binuhay ng Diyos at kami ang mga saksi nito”. At dahil sa marami nang taong dumating at sa pahayag ng mga apostol. Medyo na-insecure ang mga leaders ng mga Hudyo, pinadampot sina Pedro at Juan at dinala sa Sanhedrin, ang pinakamataas na kulungan ng bayan ng Israel. At gayun din ang sinabi ni Pedro sa kanila: “Si Hesus na inyong pinapatay, kahit na gusto Siyang palayain na ni Pilato, ay Siya ay muling nabuhay. At sa kanpangyarihan Niya, gumaling ang taong ito.” Pinagalitan sila ng mga leaders. Pinagbawalan, ngunit sabi Pedro: “Kayo na ang humusga. Kung ang mas mabuti ay maniwala sa inyo o maniwala sa Diyos pero hindi kami mapapatahimik dahil sa aming naranasan na si Hesus ay muling mabuhay”. Naging matapang na si Pedro at si Juan at nung pinaalis sila, pumunta si Pedro saka si Juan sa Christian community at isinalaysay nila ang nangyari sa kanila at ang community ay nagdasal. Nagpuri sa Diyos sa pagligtas sa dalawa. At sa kanilang pagbabasa ng Bibliya, nakita nila na ang nangyari sa kanila ay sinabi na ni David doon sa Aklat ng mga Awit, na ang mga leaders ay nagkasama sama upang magpulong laban sa hinirang ng Diyos. At nakita ng community, ito ang nangyayari sa atin. Pinagkaisahan tayo ng mga leaders. Nandiyan ang mga punong saserdote, nandiyan si Pilato, nandiyan yung mga Hudyo, nandiyan yung mga Romano, pinagkaisahan si Hesus at pinapatay si Hesus – ang hinirang ng Diyos. At ngayon pati tayo’y pinagkakaisahan ng mga taong ito. Kaya nanalangin sila sa Diyos. At sabi nila sa Panginoong Diyos: “Bigyan nyo kami ng lakas na mapagpapatuloy naming ipahayag ang Mabuting Balita”.

Sa kuwentong ito, dalawang bagay ang kapansin pansin. Una, tinignan nila ang Banal na Kasulatan. Ang Banal na Kasulatan ang nagbigay ng interpretasyon sa  nangyayari sa kanila buhay na itong nararanasan nila na pag-usig kay Hesus at pag-usig sa kanila ay nakasulat na sa Banal na Kasulatan. Mga kapatid, kailangan natin ng Bibliya upang maintindihan ang nangyayari sa ating buhay lalung lalo na ngayon na tayo ay hirap na hirap dahil po sa pandemic na ito. Nagpapasalamat tayo na medyo niluwagan. Hindi na ECQ, modified na, MECQ ang kategoriya. Pero kahit na ganyan ang sinabi ng gobyerno, matuloy pa rin ang pagkakalat ng infection. Marami pa rin ang nagkakasakit. Marami pa rin ang namamatay. Kaya huwag sana tayo na maging kampante. Maging maingat tayo. Tignan natin ang Salita ng Diyos. Basahin natin ang Bibliya. Ano ba ang sinasabi ng Diyos sa ating kalagayan ngayon? Kaya ngayon naman na nasa lockdown tayo, ay marami tayong pagkakataon na magbasa ng Bibliya. Marami tayong pagkakataon na magnilay sa Salita ng Diyos kasi Siya po ang gabay sa ating buhay. Iyan po yung ginawa ng mga alagad. Bumalik sila sa Banal na Kasulatan.

Pangalawa, sila’y nagdasal. At ano ang dasal nila? Hindi nila sinabi na sana kami’y makatakas na, na sana’y walang mangyayaring masama sa amin, hindi kami mahuli. Hindi. Ang dasal nila, maipagpapatuloy namin ang pagpapahayag ng magandang balita. Hindi sila nagpadala sa takot. Hindi sila umiwas. Ang kanilang dasal ay patuloy ang kanilang misyon kahit na nakita nila nandiyan yung panganib para sa kanilang buhay.

Kaya mga kapatid, tayo din sana kahit nanapakaraming banta sa ating kalusugan, sa ating kalagayan, huwag sana tayong magpadala sa takot. Ang hingin po natin, patuloy sana kaming lumago sa aming pagtutulungan, sa aming pananampalataya. Hindi po iwas ang solusyon ngunit mas lalong maging engaged, mas lalong maging committed sa ating gawain. At huwag tayong matakot kasi nandiyan po ang espiritu ng Diyos na tumutulong sa atin. Yan po yung sinabi ni Hesus sa ating ebanghelyo na kailangan tayong ipanganak na muli, ipanganak mula sa itaas. At ang sabi ni Nicodemo: “Anong ibig sabihin ng ipinanganak uli? Makakabalik ka ba sa tiyan ng iyong nanay?” Hindi. Being born again is being born from the spirit. Being born again is being born from above na ang kapangyarihan ng Diyos ay kumikilos sa atin. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi natin mahahawakan tulad ng hangin. Hindi natin mapipigilan yung hangin, hindi natin mahahawakan, hindi natin alam saan direksiyon ng hangin ngunit nandiyan siya, nagbibigay buhay, nagbibigay ng sigla sa atin. Iyan po yung espiritung kumikilos sa atin sapagkat tayo’y nabinyagan. Tayo’y pinanganak na muli. Tayo’y pinanganak na mula sa itaas, mula sa espiritu ng Diyos. Iyan po ang pinanghahawakan natin na kahit na gaano kahirap ng ating buhay, hindi tayo iniiwan ng Diyos. Tulad ng kahit na saan tayo pumunta, nandiyan yung hangin, nandiyan yung hininga na nagbibigay ng buhay sa atin kahit na tayo’y naka maskara, nandiyan yung hininga, nakakahinga tayo na nagbibigay ng buhay sa atin. Ganyan po ang Diyos, ang espiritu ng kumukilos para sa atin. At yan po ang basehan ng ating tapang, ng ating pagtitiyaga na patuloy ang ating buhay sapagkat ang Diyos ay kasama natin.

Kaya mga kapatid, kahit na po nandito tayo sa lockdown, sa quarantine, nandito pa yung COVID, tandaan po natin yung grasya ng Diyos ay nandiyan parin. At magpasalamat tayo sa Diyos na ang ating dambana, ang ating shrine ay naging isang puntahan ng mga tao upang makuha ang biyaya, ang tulong ng Diyos para sa atin. (Archdiocese of Manila Office of Communications/RCAM-AOC)

 

IN PHOTO: Most Rev. Broderick S. Pabillo, Apostolic Administrator of Manila delivers his homily during Mass for the Opening of the Jubilee Door of the National Shrine of Our Lady of Guadalupe in Makati City on April 12, 2021, for the 500 YOC in the Philippines. | Photo by CV Balido/SOCOM – NSOLG

 

Leave a reply