FULL TEXT | Homily of Bishop Broderick Pabillo during Palm Sunday Mass on March 28, 2021

Homily delivered by Most Rev. Broderick S. Pabillo, apostolic administrator of Manila during the online Palm Sunday Mass at the Manila Cathedral on March 28, 2021, at 10 am.

With our celebration this Sunday, we open the Holy Week. Nakakalungkot na ngayong taon tulad nung nakaraang taon, kakaiba pa rin ang pagdiriwang natin ng Semana Santa dahil sa pandemya. But the COVID virus cannot prevent us from getting in touch with the Lord in a deeper way and in worshipping Him these days. Kaya sa halip na malungkot tayo, mas planuhin natin kung paano tayo makalapit sa Panginoon sa mga araw na ito kahit na we are limited by the lockdown.

Napakayaman po ng mga readings at mga prayers natin sa Semana Santa. Ikinalulungkot ko na hindi ko matatalakay ang lahat ng magagandang mensahe sa homiliya. Maiksi lang ang panahon ng homiliya. Kaya, I suggest that you do not just depend on the homily to understand the Word of God. On your own, take time to read the readings before the Mass as a preparation and after the Mass as a deepening. Ang inyong pagbabasa mismo marami na tayong makukuha na meaning dito. Marami nang sinasabi sa atin. Take the homily just as a supplement to the rich nourishment that our holy celebrations offer us as found in the readings and in the prayers.

This Sunday is known by two names – Palm Sunday and Passion Sunday. Tinatawag itong Palm Sunday o Linggo ng Palaspas kasi sinisimulan natin ang Misa sa pag-alaala sa pagpasok ng Panginoong Hesus sa Jerusalem. At tinatanggap siya ng masaya at malualhati ng mga tao. Ang mga palaspas na dali dali nilang pinutol sa mga puno ay tanda ng kanilang kagalakan at pagtanggapsa Kanya.

Tinatawag din itong Passion Sunday o pagpapakasakit ng Panginoon kasi binasa natin ang passion narrative o kuwento ng pagpapakasakit at pagkamatay ng Panginoon. Kaya may dalawang gospel readings tayo – ang isa ay tungkol sa pagpasok ni Hesus sa Jerusalem at ang ikalawa ay ang mas mahaba, ay ang tungkol sa pagpapakasakit at pagkamatay niya.

Magkaiba ang diwa ng dalawang readings na ito. Masaya ang mga tao sa pagtanngap sa Panginoon sa unang pagbasa natin. Ang mga tao pagtanggap sa Kanya, matagumpay siya. Siya ay ang matagumpay na lider na tinatanggap ng Kanyang kababayan. Kilala Siyang dumadating sa pangalan ng Panginoon na siya ang anak ni David. Tutuparin na niya ang matagal na pangako na itatatag ang paghahari ng Diyos.

Sa ating ikalawang pagbasa naman, the second gospel reading, ang diwa ay lungkot at pasakit. Si Hesus ay kinokontra ng lahat ng mga liders ng hidyo, ng mga roman officials, ng mga tao at pati na ng mga tulisan na kasama siyang pinatay. Parang bigung bigo si Hesus. Nag-iisa, iniwan ng Kanyan mga alagad at nagtapos ang pagbasa sa Kanyang pagkamatay at paglilibing sa Kanya.

To which do you feel closer? To Palm Sunday or to Passion Sunday?

Palagay ko hindi tayo makakapili sapagkat ang dalawang ito ay nangyari kay Hesus at sa pagitan lang ng ilang araw. Marami ang personages na involve sa mga pagbasa natin. Nandiyan siyempre si Hesus, ang mga alagad, ang mga babae, ang mga liders ng mga hudyo, si Pilato, ang mga kawal ng templo at ang mga Roman soldiers.

Gusto kong bigyan ng focus ang mga tao, ang madla, the crowd. Nandoon sila at mahalaga ang papel nila ngunit madalas hindi natin sila napapansin.

Noong bata pa ako, naitanong ko sa aking sarili, bakit naman kay bilis magbago ng madla? Sa Palm Sunday masaya nilang kinikilala si Hesus na galing sa Diyos na siya ang tutupad ng pangako kay David. Tuwang tuwa sila na tinatanggap Siya sa kanilang lungsod ngunit pagkaraan lang ng ilang araw, ang mga tao ay sumisigaw, “Ipako Siya sa krus”. Habang pinapasan ni Hesus ang Kanyang krus, nakita Siya ng maraming tao. Pero tinignan lang at binale wala. Wala silang kibo sa Kanyang pagpapasan ng krus. Bakit ganyan kabilis magbago ang mga tao.

May iba’t ibang paliwanag. Maaari kayang iba ang mga tao na tumanggap sa Kanya sa Linggo ng Palaspas. At iba naman ang madla na sumisigaw na ipako Siya sa krus. Maaari. Pero nasaan yung masayang nagwawagayway ng Palaspas noong Linggo? Marami ang mga taong ito kasi nagkagulo ang buong lungsod. Sila ba ay natakot nalang o sila ba ay hindi na nakialam kay Hesus noong Siya’y hinuli na? Nandoon lang sila sa panahon ng ligaya? Pero wala sila noong panahon ng kagipitan? O sila ay parehong mga tao noong Linggo at noong Biyernes? Kung sila din yun, nagpapadala lang sila sa iba, dahil sa may sumisigaw na, “Hosanna sa kaitasaan”.  Sigaw din silang, “Hosanna sa kaitasan”.  Dahil sa may sumigaw na, “Ipako Siya sa krus”. Sigaw din silang, “Ipako Siya sa krus”.

Mga kapatid, ituring natin ang ating sarili bilang mga nasa madla, one of the crowds. Tayo ba yung mga tao na nagpapadala lang sa ihip ng hangip? We just go with the popular views or rather with the noisy views? Kung saan ang marami, nandun din tayo. Kung saan malakas ang sigaw, nandoon din tayo, sumisigaw.

Sinulat po ng Banal na Espiritu sa Simabahan sa Laudasia, sa aklat ng Revelation, “I know your works. I know that you are neither cold nor hot. I wish you are either cold or hot. So, because you are lukewarm, neither cold or hot, I will spit you out of my mouth”.  Isusuka ko kayo. Sana po ay may paninindigan tayo at manindigan tayo. Hindi lang tayo nagpapadala sa iba.

Tayo ba yung madla na hindi nakikialam sa mga pangyayari sa ating lugar? Maaaring natuwa sila noong tinanggap si Jesus noong Linggo pero pagkatapos noon, nagpatuloy sila sa kanilang araw araw na gawain. At hindi nila alam na si Hesus na kanilang kinilala na galing sa Diyos ay hinatulan na pala at pinako na sa krus. Tandaan po natin,  mabilis ang pangyayari. Hinuli si Hesus noong gabi ng Huwebes. At sa susunod na araw noong alas nuebe ng umaga ay ipinako na Siya sa krus. Kaya yung mga tao na hindi listo o walang pakialam, bago nila namalayan pinatay na ang kanilang hinahangaan. Mabilis kumilos po ang masama. Ayaw nilang mabisto ang kanilang ginagawa. Kaya kung ang mga tao ay walng kibo at hindi vigilant, hindi listo, magugulat na lang sila, tapos na ang lahat.

Hindi ba ganyan ang nangyari sa military take over sa Myanmar noong February 1? Agad kinulong ang mga leaders na binoto ng bayan. At agad ang mga generals na ang namuno.

Hindi ba ganyan ang nangyari sa pagpasa ng Anti-Terror Law? Habang abala tayo sa COVID-19, inaprubahan sa congress ang bill at agad na pinirmahan ng president.

Hindi ba ganyan ang nangyari noong bloody Sunday noong March 17? Umagang umaga pa pinasok na ang mga bahay at opisina ng mga progressive groups sa iba’t ibang lungsod ng Southern Tagalog, pinatay ang siyam at hinuli ang iba. Mabilis po kumilos ang masama.

May bahagi din ng madla na nagpasulsol at nagpabili. Sinulsulan ng matatanda ng bayan ang mga tao na sumigaw na si Barabas ang palayain at si Hesus ay ipako sa krus. Ngayon din may mga taong nagpapasulsol, nagpapagamit at nagpapabayad. Sana wala tayo diyan. Pero may mga taong ganyan. Mga tao na hinahakot sa mga rally. Mga influencers na nagpapabayad na mag-spread ng fake news. Mga taong nagpapagamit sa panahon ng eleksiyon – sila yung namimili at nagpapabili ng boto. Mga tao ang tumaggap kay Hesus at mga tao din, instigated by the leaders ang nagpapako sa Kanya sa krus.

Kaya tayo na nagdiriwang ng Semana Santa ay hindi lang lumilingon sa nangyari sa ating minamahal na si Hesus noon? Tignan din natin ang nangyayari sa atin ngayon. Kaya huwag lang tayo maging bahagi ng madla. Maging disciples tayo at disciples na paninindigan at hindi nagtatago sa madla kapag nandiyan na ang panganib. At hindi tulad ni Pedro na matapang lang magsalita. Pero kapag inusisa, ay tinatwa ang kanyang Panginoon.

So, how do we stand by and how do we stand up for Jesus? – by building our convictions. Ito ay nagagawa sa pamamagitan ng malalim na pagninilay so that we know who Jesus is for us. Sa pamamagitan ng vigilance sa mga nangyayri, so that we may not be caught off guard. Sa pamamagitan ng panalangin upang mapalakas tayo ng Diyos. Kaya sabi ni Jesus sa Kanyang mga alagad sa Hardin ng Gethsemane, “Pray that you may not enter into temptation.” Kaya pumasok po tayo sa ganitong mga gawain ng pagninilay, pagiging vigilant, pasubaybay at pagsusuri at pagdarasal.

The lockdown can help us build up our convictions. Kaya nga sabi ni Pablo, “All things work out for the good for those who love God.” Kahit na ang Semana Santa sa panahon ng lockdown ay may kabutihan ding ginagawa sa katahimikan ng buong linggong ito. Gamitin po natin ito sa ating malalim na pagninilay, sa ating taimtim na pagdarasal, sa pagsusuri ng nangyayari sa atin ngayon. That is, let us use this time in order to build up our convictions. (Archdiocese of Manila – Office of Communications/RCAM-AOC)

Leave a reply