FULL TEXT | Homily of Bishop Broderick Pabillo, Apostolic Administrator of Manila during Mass for the Solemnity of St. Philip Neri at San Felipe Neri Parish on May 26, 2021

Happy Fiesta po sa inyong lahat!

Si San Felipe Neri ay isang dakilang santo kilala siya na patron ng roma kasi napanibago niya ang Roma sa pamamagitan ng kanyang ministry doon Siya’y nabuhay ng mga 500 taon ang nakaraan at malaki po ang kanyang kontribusyon para po sa simbahan sa pamamagitan ng kanyang halimbawa.

Kakatapos lang po natin ng pagdiriwang ng pentekostes na pinapaalaala sa atin na binibiyayaan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang espiritu santo na iba’t ibang kaloob. Isa po katanging-tanging kaloob kay San Felipe Neri ay ang kagalakan, joy. Kaya siya ay kilala rin bilang Patron ng Kagalakan, the Apostle of Joy. At talagang hindi lamang na siya ay joyful, na siya ay natutuwa, siya ay nagagalak palagi, ngunit ang kanyang kagalakan ay infectious. Nakakainfect, nakakadala nang kagalakan sa mga taong nakakasalamuha niya. Marami pong nagpapatotoo na makita lang nila si Felipe sila po ay punong puno na ng tuwa. At makausap lang nila lalong lalo na kapag napalapit sila kay San Felipe Neri ay kaagad po nakukuha nila ang kanyang kagalakan. Naiinfect sila ng kanyang katuwaan. Yan po ay isang biyaya ng Espiritu na ibinigay sa kanya. Kaya totoo po ang ating unang pagbasa na sinabi ni Propeta Isaias at ito’y applicable kay Felipe. The Lord has anointed me. He has given me glad tidings to the lonely. Talagang siya ay pinuspos ng Espiritu Santo. At nagdala ng kagalakan lalong lalo na sa mga taong mahihirap. At yan din yung isang gawain ni San Felipe Neri. Siya’y pumunta doon sa Roma upang maglingkod sa mga taong napapabayaan, sa mga street children noon, sa mga ulila, sa mga walang matirhan. Siya po ay nagdala ng mabuting balita at ganon din po ang ating pagbasa kanina sa ating ikalawang pagbasa na galing kay San Pablo sa mga taga-Filipos. Magalak kayong palagi sa Panginoon, inuulit ko maggalak tayo. Paano ba natin masasabi na maggalak tayo sa Panginoon? Ang joy na ibinibigay sa atin ni Hesus yan po ang iba sa pleasure na hinahanap hanap ng mga tao sa mundo. Ang pleasure po ay mababaw at pansamantala. Ngunit ang joy ay nasa ikabitura ng ating puso. At yan po ay matagalan na naiiwan sa atin. Hindi po nawawala ang joy, ang kagalakan kahit may problema, kahit na may karamdaman. Maaari pa rin ang isang tao ay maging joyful. At yan po ang ibinigay sa atin ni Hesus kaya’t sinabi ni Hesus na kung kayo ay sumunod sa aking mga utos magkakaroon kayo ng kagalakan. Ang aking kagalakan ay isasainyo at magiging buo ang inyong kagalakan. We are made for joy and not for pleasure. At yan po ang ibinibigay ni Hesus sa atin. Paano po natin ito makukuha? Paano tayo magiging handa sa biyayang ito? Una sinabi nga ni Hesus na tayo’y sumusunod sa kanyang utos. Hindi po mahirap ang uitos ni Hesus. Ang utos niya ay madaling dalhin at nagbibigay ng kagalakan. Ang utos niya na magmahalan tayo tulad ng pagmamahal Niya sa atin. At dyan po nakukuha natin ang joy na ‘yan kasama yan sap ag-ibig.

Pangalawa, sinabi po sa atin dito sa ikalawang pagbasa ni San Pablo, lumapit kayo sa Diyos wag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay sa halip hilingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong mga pangangailangan sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Huwag tayo mangoblema sa halip ay tumawag tayo sa Diyos ng buong tiwala. Ganon ang klase ng panalangin natin na humihiling pa lang tayo, nagpapasalamat na tayo. Kasi alam natin na di tayo pababayaan. Sa ating ebanghelyo ay napakinggan natin ang panalangin ni Hesus sa huling hapunan. Dinasal niya sa ama sabi niya hindi lang ako nagdadasal para sa kanila ngunit para sa lahat ding maniniwala dahil sa ikalang mga salita kaya tayong lahat ay pinagdasal din ni Hesus at anong panalangin niya sa atin? Na kung nasaan siya ay duruon rin tayo, na tayo ay magkaisa tulad ng pagkakaisa ng Ama at ng Anak at mapasaatin ang kanyang kaluwalhatian. Mga kapatid, hindi lamang noon ipinagdasal ni Hesus hanggang ngayon patuloy tayong pinagdarasal ni Hesus. Siya’y umakyat sa langit at nakaluklok sa kanan ng Ama at anong ginagawa niya sa kanan ng Ama? Siya ay namamagitan para sa atin. Ang ating dakilang pari ay patuloy na namamagitan para sa atin. Ito yung dahilan rin ng ating tiwala sa Diyos. Kaya tayo masaya dahil sa may tiwala tayo at saan nakabase yung tiwalang yan? Na ipinagdadasal tayo ni Hesus, na mahal tayo ni Hesus.

Isa ring paraan upang maging bukas tayo sa kagalakan ay ang pagtulong sa ating kapwa. Kaya sa unang pagbasa pinuspos ako ng Espiritu Santo upang maibigay ang mabuti sa mga mahihirap sa mga may karamdaman. At magpahayag ng Kalayaan para po sa lahat. Pagtulong sa kapwa. At nararanasan po natin ‘yan kapag tayo’y tumutulong sa kapwa tayo po’y masaya. Ngayon po na may ginagawa tayong community pantries medyo matagal tagal na rin ang mga community pantries. Higit na ng isang buwan at kumalat at patuloy pang ginagawa. At bakit naipagpapatuloy ito? Kasi yung mga tao ay nagbibigay. Ang kaibahan po ng  pagtulong sa mga community pantries tsaka pagtulong noon ang mga tumutulong ay mga may pera yung mga malalaking kompanya, yung gobyerno na may pera. Ngayon po ang mga tumutulong sa mga community pantry ay mga ordinaryong mga tao. At bakit nila ginagawa kahit na mahirap ang panahon? Kasi nakakakuha sila ng kagalakan na kapag may tumutulong sobra pa ang aming nararanasan na tuwa na galing sa Panginoon. Nararamdaman po natin yan nararamdaman yan ng ating mga parish volunteers bakit patuloy silang naglilingkod sa simbahan? At naglilingkod sa simbahan ay parang tinataya rin nila ang kanilang kalusugan nae-expose din sila mabuti na lang maiwan sa mga bahay. Wala rin naman silang sweldo na natatanggap kasi sila’y naglilingkod, natutuwa sila.

Kaya mga kapatid itong kagalakan at si San Felipe ay patron ng kagalakan ng Diyos. He is the patron of joy, of Christian joy na ibinigay sa atin. Yan po ay mapapasaatin din kung gawin natin ang sinasabi sa atin. Unang paraan ay sa pamamagitan ng pagtupad ng utos ni Hesus ang mga utos ni Hesus ay ibinibigay sa atin hindi upang pahirapan tayo ngunit upang tayo ay magkaroon ng kagalakan ni Hesus. Pangalawa, mapapasaatin itong kagalakaan ng Diyos kung tayo ay may tiwala sa Diyos. Huwag tayong mabalisa. Huwag tayong mangoblema sa harap ng mga problema ng mga mundo natin ngayon. Pinagdasal tayo ni Hesus nandyan siya patuloy na namamagitan  sa atin. Magtiwala tayo sa kanya kaya’t  magdadasal tayo ng may pasasalamat.

Pangatlo, ay sa pamamagitan po ng ating paglilingkod sa kapwa kapag tayo ay naglilingkod sa kapwa nagiging masaya tayo. Tayo mismo ang nakikinabang sa ating paglilingkod sa kapwa. Tapos may isa pang sinabi dito sa atin si San Pablo na maganda, sabi niya, dapat maging laman ng inyong mga isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig ibig at kagalang-galang. Yan dapat ang maging laman ng ating isip at ang ating damdamin. At kung sinisikap nating gawin yan mas magiging magaan ang puso natin. Kaya kung minsan ay naging mabigat at ating damdamin ay naiisip natin ang ginawa ng iba. Naiisip natin yung mga pangamba natin at yung mga galit ay lumalabas sa atin. Kaya kapag dumating po ang mga ganyang klase ng pag-iisip iwaksi natin sa ating isip yung mga masama, yung mga negative na mga bagay, yung mga galit natin, yung mga pagiinggit, yung mga pagsasamantala sa atin, iwaksi natin sa ating isip ‘di yan magbibigay ng kagalakan sa atin. Pilitin natin na isipin ang mabuti, ang maganda, ang kapuri-puri, ang dami naman dyan na maiisip natin at yan po ang magpapaluwag ng ating puso.

Hingin po natin kay San Felipe Neri na makuha natin ang ganyang gift, biyaya yan kaloob yan pero binibigay yan ng Diyos. The gift of joy. Kailangan na kailangan natin yan sa ating panahon ngayon na puno ng kahirapan, na puno ng kabigatan, kailangan natin ang joy. Hindi naman natin dinedeny ang mga problemang andyan no. Pero kahit na may problema mahaharap natin ito nang may kagalakan kasi ang Diyos ay kasama natin tulad po ng ginawa ni San Felipe Neri. (Archdiocese of Manila Office of Communications/RCAM-AOC)

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *