FULL TEXT | Homily delivered by Manila Archbishop Jose F. Cardinal Advincula during online Sunday Mass at Quiapo Church on October 31, 2021, at 10 a.m.

Msgr. Ding Coronel, Rector at Parish of Minor Basilica of Black Nazarene, mga kapatid na pari, mga deboto ng Mahal na Poong Hesus Nazareno, mga minamahal na kapatid kay Kristo, magpasalamat tayo sa Diyos at muli niya tayong tinipon bilang kanyang sambayanan upang magdiwang ng Banal na Misa ngayong Linggo.

Napakahalaga ng pagsisimba lalo na kapag araw ng Linggo. Ito ang pagkakataon natin na magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng biyaya na ating tinaggap nitong nakalipas na mga araw. Nagpapasalamat tayo sa mabubuting bagay na nangyari sa ating buhay nitong nakaraang lingo. At kung may dumating mang problema o pagsubok, nagpapasalamat pa din tayo dahil hindi tayo pinapabayaan ng Diyos.

Ang pagsisimba kapag Linggo ay paraan din upang ilahad sa Diyos ang ating mga pangangailangan. Humihingi tayo ng biyaya’t lakas sa ating muling pagharap sa mga bagong pagsubok ngayong lingo. Kaya naman ang puso natin ay puno ng pasasalamat at pagtitiwala sa Diyos na nagmamahal sa atin. Sa bawat pagdiriwang ng Misa, nararanasan natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin.

Mga kapatid, pag-ibig din ang tema ng ating mga pagbasa ngayong Linggong ito. Sa ebanghelyo, tinanong si Hesus, “Alin pong utos ang pinakamahalaga?” At sumagot si Hesus, “Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo Israel ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mong Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kalulwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas.” Ang sagot na ito ni Hesus ay hango sa utos ng Diyos na narinig natin sa ating unang pagbasa ngayon. Ngunit may dinagdag si Hesus. Sabi niya, “Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili.” Sa sagot na ito ng ating Panginoon, ipinapaalala niya sa atin, unang una, na iisa lamang ang Panginoon. Iisa lamang ang Diyos. At siya lamang ang nararapat nating mahalin ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at lakas.

Sa mundo natin ngayon, maraming nagpapanggap na Diyos. Maraming nagsasabi na mas magaling pa sila sa Diyos. At dahil dito, maraming nalilinlang, maraming sumusunod sa kanila. Maraming naniniwala sa kanila. Maraming sumasamba sa kanila.

Mga kapatid, iisa lamang ang Diyos at siya lamang ang dapat nating sambahin at mahalin dahil siya lamang ang nagliligtas. Ang mga nagpapanggap na Diyos, dadalhin lang tayo sa kapahamakan kaya mag-iingat tayoi. Siguraduhin natin ang ating pinanainiwalaan, sinusunod, sinasamba at minamahal ay ang tunay na Diyos – ang Diyos na Hesus, ang Diyos na ating Ama sa langit.

Ang ikalawang paalala sa atin ni Hesus ngayong Linggo ay kung paano ba natin dapat mahalin ang Diyos. Sabi ni Hesus, “Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa at buong lakas.” Ang pag-ibig sa Diyos ay pagmamahal sa kanya ng buo nating pagkatao. Ang pag-ibig sa Diyos ay pagmamahal sa kanya ng buong buo.

Mga kapatid, buong buo ba ang pag-ibig natin sa Diyos? Iniibig ba natin siya ng buong puso o baka naman may kahati ang Diyos sa ating puso? Iniibig ba natin siya ng buong pag-iisip? Palagi ba natin siyang iniisip? O baka naman madalas natin siyang makalimutan? Baka naalala lang natin ang Diyos kapag mayroon tayong kailangan? Iniibig ba natin siya ng buong kaluluwa? O baka naman isinangla na natin ang kaluluwa sa kasamaan? Iniibig ba natin siya ng buong lakas? O baka naman sa ibang bagay malakas at masigla tayo pero kapag para sa Diyos, matamlay at tinatamad tayo? Dahil ang Panginoon ang ating iisang Diyos, nararapat lamang na mahalin natin siya ng buong buo. Ang pag-ibig na hindi buo ay hindi tapat. Ang pag-ibig na hati ay mapanlinlang. Ang yunay na pag-ibig ay laging buong buo.

At ang ikatlong paalala sa atin ni Hesus ay ang pag-ibig sa kapwa. Para kay Hesus, ang pag-ibig sa kapwa ay dumadaloy sa ating pag-ibig sa Diyos. Dahil mahal mo ang Diyos, mahal mo din ang iyong kapwa. Dahil mahal sila ng Diyos. Ang pagmamahal natin sa ating kapwa ay katulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Huwag nating mamahalin ang ating kapwa dahil lamang may mapapakinabangan tayo sa kanila o dahil may kailangan tayo sa kanila o dahil mayaman o makapangyarihan sila. Mahal natin ang ating kapwa dahil mahal natin ang Diyos. At ang pagmamahal natin sa ating kapwa ay katulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Si Hesus na ating Panginoon ay ang perpektong halimbawa ng pagsasabuhay ng dakilang utos ng pag-ibig.

Sa ating ikalawang pagbasa ngayon, narinig natin kung paano si Hesus bilang dakilang saserdote ay nag-alay ng kanyang sarili bilang hain para sa ating kaligtasan. Buong buo niyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa pag-ibig niya sa Diyos at sa pag-ibig niya sa atin.

Mga kapatid, buong buo ang pagmamahal ng Diyos para sa atin. Muli tayong pangako sa kanya, sa ating Mahal na Poong Hesus Nazareno na siya lamang ang ating sasambahing Diyos. Mangako tayo sa kanya na iibigin natin siya ng buong buo nating pagkatao. At dahil mahal natin ang Diyos, mamahalin natin ang ating kapwa. Kung magagawa natin ito, sasabihin sa atin ni Hesus katulad ng sinabi niya sa Escriba, “Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos.” Amen. (RCAM-AOC | Photo from Facebook Page of Quiapo Church)

 

Leave a reply