FULL TEXT | Homily delivered by Manila Archbishop Jose F. Cardinal Advincula during All Souls’ Day Mass at San Roque de Manila Parish on Nov. 2, 2021.    

Rev. Fr. Tony Navarette, ating Kura Paroko, mga kapatid na pari, mga minamahal na kapatid kay Kristo Hesus, sa araw na ito ay ginugunita natin ang lahat ng mga kapatid nating yumao. Minarapat kong magmisa ngayon dito sa inyong parokya dahil sakop ng inyong parokya ang Manila North Cemetery na isa sa malalaking sementeryo sa Maynila. Bagamat nakasarado ang mga sementeryo bilang pag-iingat sa banta ng COVID-19, hindi man tayo makadalaw sa sementeryo, ang mahalaga ay maipagdasal natin at makapag-alay tayo ng misa para sa mga namayapa nating mga kapatid. Kaya naman sa misang ito, ipagdasal natin ang lahat ng kapatid nating sumakabilang buhay, lalo na yung mga pumanaw nitong nakalipas na taon.

Mga kapatid, ang araw na ito ay araw ng pag-alaala. Inaalala natin ang mga mahal natin sa buhay na nauna na sa atin sa kabilang buhay. At ang pag-alaala natin ay nagpapatunay na patuloy pa din ang ating ugnayan sa kanila. Hindi man natin sila nakikita, nakakausap, naririnig, nararamdaman at nakakasama tulad ng dati, alam natin na hindi napuputol ang ugnayan dahil sa kamatayan. Nanatili silang buhay sa ating alaala.

Noong bago magka-pandemic, ang pagpunta natin sa mga sementeryo kapag undas ay parang nagiging family reunion. Nagkakasama sama tayo, may kainan. At kasama sa ating kuwentuhan ay tungkol sa mga pumanaw nating mahal sa buhay. Kinukuwento natin sa mga nakakabata sa pamilya ang tungkol sa mga nakalibing na hindi na nila inabutan. Inaalala natin ang mga masasayang panahon na kasama pa natin sila. Inaalala natin ang mga aral na natutunan natin sa kanila. Malaking bahagi ng aral na ito ay ang pag-alaala.

Ang araw ding ito ay araw ng pananampalataya sa paggunita natin sa mga pumanaw. Ipinapakita natin ang ating pananampalataya sa buhay na walang hanggan. Dahil kung hindi tayo naniniwala sa buhay na walang hanggan, kung para sa atin ang kamatayan ay katapusan, walang saysay ang pagdiriwang natin ngayon. Kung naglaho na sila pagkatapos ng kamatayan, bakit pa natin sila ipagdadasal. Kaya natin sila ipinagdarasal ay dahil naniniwala tayo na patuloy pa rin silang umiiral. Nabubuhay sila hindi na katulad ng buhay sa mundo kundi buhay sa kabila.

Naniniwala tayo na ang Diyos ay Diyos ng buhay at sa kanya lahat ay nabubuhay at kung paanong si Hesus ay namatay ngunit muling nabuhay, naniniwala tayo na tayo din ay magkakabahagi sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya naman ang pangako ni Hesus: “Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailan man.”

Sa araw na ito, pinapaalala sa atin ang ating pananampalataya sa buhay na walang hanggan. Sabi nga ng isang panalangin sa misa para sa yumao, “Sa mga tapat sa’yo Panginoon, ang buhay ay hindi nagwawakas kundi nagbabago lamang, pagkatapos ng buhay dito sa lupa, nagsisimula naman ang walang hanggang buhay sa kabila.”

Ang araw na ito ay araw din ng paalala. Ngayon ay hindi lamang araw ng mga patay, ngayon din ay araw ng mga buhay. Pinapaalala sa atin ang karupukan ng buhay sa mundong ito. Pinapaalala sa atin na ang lahat ay may takdang wakas. Pinapaalala sa atin na hindi tayo permanente sa daigdig na ito. Isang araw lahat maglalaho, lahat magtatapos. Kaya naman, pinapaalalahanan tayo na tiyakin na ang buhay natin dito sa lupa ay paghahanda para sa walang hanggang buhay sa kabila at magkaroon laman ng saysay ang ating kamatayan kung nagkakaroon din ng saysay ang ating buhay. At paano magkakaroon ng saysay ang ating buhay? – Kung tayo ay nabubuhay kay Hesus. Habang nandito sa mundo, mabuhay tayo katulad ni Hesus. Maging mabuti at mabait. Maging mapagbigay at maawain. Tumulong at dumamay sa kapwa. Maging makatarungan at makatotohanan. Magpatawad at magmahal – iyan ang pinakamagandang paghahanda natin para sa buhay na walang hanggan.

Mga kapatid sa araw na ito ng pag-alaala, pananampalataya at paalala, ipanalangin natin sa misang ito ang lahat ng mga mahal natin sa buhay na sumakabilang buhay na at ang lahat ng mga yumao. Nawa’y pagkalooban sila ng Diyos ng kapayapaan sa kanyang kaharian. Sa tulong ng panalangin ni Maria at lahat ng mga banal, nawa ay mapasama sila sa kaluwalhatian ng langit. Doon ay wala nang dusa at luha. Wala nang karamdaman at paghihirap. Doon ang mararanasan na lamang ay walang hanggang ligaya sa piling ng Diyos Ama. Amen. (RCAM-AOC | Photo by Jerry Jamen/SOCOM-San Roque de Manila Parish)

 

Leave a reply