Faithful encouraged to always seek the Holy Spirit’s guidance

In his homily before the community of Our Lady of Peñafrancia Parish in Manila on the eve of the Solemnity of Pentecost on May 18, Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula encouraged the faithful to entrust their lives to God through the Holy Spirit, like the life of the Blessed Virgin Mary.

Cardinal Advincula stressed that the Sacraments of Baptism and Confirmation made every Catholics accept the Holy Spirit to help follow the path to holiness the way Mary allowed the Holy Spirit to guide her towards the fullness of her life.

“Mga kapatid, ang kadakilaan ni Maria ay nakaugat sa katotohanang pinuspos siya ng Espiritu Santo. Dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, namuhay si Maria sa presensya ng Diyos. Bilang Ina, si Maria ay nakipagtulungan sa mga udyok ng Espiritu, sumusunod sa Salita ng Diyos, at araw-araw na sinasariwa ang kanyang “fiat.” Ang kanyang buhay ay isang tuluy-tuloy na “Magnificat,” namuhay siya sa kapayapaan at kagalakan dahil hinayaan niya ang Espiritu ng Diyos na gumabay sa kanyang buhay,” he said.

“[A]ng nangyari sa buhay ni Maria ay maaari at dapat mangyari sa ating mga sariling buhay.  Tayong lahat ay tumanggap ng Espiritu Santo sa Binyag at Kumpil. Ang pagtanggap nito ay hindi lamang seremonya, ito’y pagbubukas ng ating sarili sa paggabay at pagbabago ng Espiritu sa ating buhay,” he added.

The archbishop of Manila also said that becoming open to the Holy Spirit makes everyone agents of positive change within the family and the society, which leads to faithful’s better and peaceful life.

Cardinal Advincula underscored the significance of the Holy Spirit in the life of Mary and how the faithful shall exemplify the Blessed Virgin’s act of love, compassion, and charity.

“Tulad ni Maria na naglakbay patungo kay Elizabeth, tayo rin ay tinatawag na maglingkod sa iba. Ang pag-ibig at pag-aalaga sa kapwa ay bahagi ng pagiging bukas sa Espiritu Santo. Paano natin ito maipapakita? Sa pagtulong sa mga nangangailangan, pag-aalaga sa mga maysakit, at pagiging mapagbigay sa iba. Ang paglilingkod ay hindi lamang sa malalaking gawain, maaari itong magsimula sa simpleng pagtanggap ng iba, pagkalinga sa mga kaibigan, at pagiging bukas sa pagtulong sa anumang paraan,” he stated.

The cardinal concluded his homily by inviting everyone to be inspired by the devotion to Mary, including the devotion to Our Lady of Peñafrancia, in emulating the Blessing Virgin as a true Christian with the guidance of the Holy Spirit. (By Lem Leal Santiago/RCAM-AOC | Photo by Kyler Bernardo/RCAM-AOC | Photogallery)

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *