“Easter is a time for renewal, a fresh start in discovering the Lord” – Cardinal Advincula

As the Church celebrates the resurrection of the Lord, Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula urged the faithful to return to Jesus and follow His path as how the disciples went back to Galilee and rediscover His utmost love to humanity despite iniquities.

In his homily for this year’s Easter Vigil Mass at the Manila Cathedral on March 30, he reiterated His Holiness Pope Francis’ Easter Vigil 2023 message to go back to Galilee, where the Risen Lord invites us to celebrate Easter.

“Sabi ni Pope Francis: Ang pagpunta sa Galilea ay pagsisimulang muli. Para sa mga alagad, ito ay pag-uwi sa lugar kung saan unang pagkakataon nilang nakatagpo si Hesus at tinawag silang sumunod sa kanya.  Ang Galilea ang lugar ng unang pagtatagpuan, unang pag-iibigan. Tila sinasabi ni Hesus sa mga alagad: “Balikan natin ulit yung sinimulan natin. Magsimula tayong muli. Gusto kong sariwain ang pagsasama natin, sa kabila ng lahat ng mga pagkakamali.” Sa Galilea, mamamangha tayo sa walang hanggang pagmamahal ng Panginoon, na kayang lumikha ng bagong landas kahit sa mga daan kung saan binigo natin siya. Kaya nga ang pagpunta sa Galilea at pagtahak ng bagong landas, sa direksyon papalayo sa libingan,” he said.

The Archbishop of Manila also emphasized the symbolisms of the renewal of the Sacrament of Baptism and the blessing of Paschal Candle and how significant they are in every Catholic’s rekindling of their promise as Jesus’ followers.

“Ang Binyag ay hindi lamang isang ritwal o tradisyon; ito ay isang personal na pangako na mamuhay tayo bilang tagasunod ni Kristo. Ito ay isang pampublikong pagpapahayag na pumipili tayo na maging bahagi ng komunidad ng pananampalataya at handang maglakbay sa pananampalataya kasama ang ating mga kapatid kay Kristo. Sa pamamagitan ng Binyag, tayo ay sumasama sa katawan ni Kristo, at nagiging mga miyembro ng Kanyang Simbahan,” he explained.

“At habang tinutunghayan natin ang liwanag ng kandila ng Paskuwa, ipinapaalala rin sa atin ang kapangyarihan ng liwanag ni Kristo. Ito ay nagpapakita ng tagumpay ng buhay sa kamatayan, at ito ay naglilingkod bilang sagisag ng pag-asa at pagbabago para sa ating lahat,” Cardinal Advincula added.

His homily reflected his Easter Sunday message released on March 31, inviting all Catholics to become “Easter people,” who will become beacon of His light and hope to those “who wish to see and discover the Lord.”

“My dear brothers and sisters, to be an Easter people is to reach out and to give the light of Jesus to so many of our brothers and sisters, who wish to see and discover the Lord. May you continue to grow in faith and love and be a beacon of hope for all,” the archbishop of Manila said in his message. (By Lem Leal Santiago/RCAM-AOC | Photo by Maricar santos/RCAM-AOC | Photogallery)

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *