Christmas is a sign of newness, says Cardinal Advincula

“Bakit sanggol? Why the infant Jesus? Because Christmas is about newness. Tungkol sa bagong simula, bagong umaga, bagong pag-asa. Ito ang dulot ng bawat Pasko. ‘The dawn from on high shall break upon us to shine on those who dwell in darkness and the shadow of death and to guide our feet into the way of peace.”

Manila Archbishop Jose F. Cardinal Advincula told the faithful that Christmas is a sign of newness, as he presided the Christmas Eve Mass at the Manila Cathedral on December 24, 2021, at 8 p.m.

“Marami sa atin ang hiling na regalo ay bagong damit, bagong sapatos, bagong gadget sa darating na Pasko. Ang sanggol na dumarating sa ating piling ngayong Pasko ay may alok na bagong sarili, bagong pananaw at bagong pakikipag-ugnayan,” he said.

“Christmas offers us newness, a new self, a new vision, and new relationships. Let us open our hearts to receive the gifts of the Lord Jesus who comes to us this Christmas and each day of our lives,” he added.

The Archbishop of Manila also reminded the faithful of the Lord’s promise not to leave them even during times of hardship.

“Dumating si Hesus sa ating mundo bilang Emmanuel. Nagpakita ang Diyos sa sanlibutan sa anyo ng isang sanggol – mahina at maliit. Ito ay paalala sa atin na kasama natin ang Diyos, kakampi natin ang Diyos lalo na sa mga panahong tila wala na tayong lakas, wala na tayong pag-asa, wala tayong kalaban-laban. Ito ang Mabuting Balita sa atin ngayong Pasko,” he said. (Jheng Prado/RCAM-AOC | Photo by Maricar Santos/RCAM-AOC)

 

Leave a reply