Cardinal Advincula visits poor community in Maricaban, Pasay

Jose F. Cardinal Advincula, newly installed Archbishop of Manila, visited the poor community in Maricaban, Pasay City that is under the Mary, Comforter of the Afflicted Parish.

Fr. Anton Pascual, Executive Director of Caritas Manila and Fr. Russell Ocampo, Parish Priest of Mary, Comforter of the Afflicted Parish joined Cardinal Advincula in the motorcade and assisted him in distributing food packs to the poor families in the area.

In his homily during the Mass at 10 in the morning, the Cardinal expressed his thoughts on the sad reality that surrounds the people in Maricaban after his visitation.

“Ang inyong komunidad dito sa Maricaban ang isa sa mga una kong nadalaw at sa aking pag-ikot ay nakita ko ang riyalidad, riyalidad ng inyong buhay na siyang larawan ng riyalidad ng buhay ng marami sa ating mga kapatid dito sa Archdiocese of Manila,” Cardinal Advincula said.

“Riyalidad ng kahirapan, ng pangangailangan, ng pagdurusa, ng pagiging kapos sa maraming bagay at ng kawalan ng pag-asa. Lalo pa itong pinabigat ng pandemya na dinaranas nating lahat,” he said.

“Maraming nawalan ng trabaho at kabuhayan, marami pa din ang nagkakasakit, maraming namamatay, at maraming pamilya ang nagdadalamhati dahil sa pagkawala ng mahal sa buhay,” he added.

As Archbishop of Manila, the Cardinal defined his mission not as a healer or a savior but as a shepherd who leads his flock to be closer to the Lord.

“Sa pagsisismula ng aking misyon, bilang Arsobispo ng Maynila, ito ang aking tungkulin, ang maging pastol na mag-aakay sa mga tupa patungo kay Hesus, ang mabuting pastol nating lahat,” Cardinal Advincula said.

“Dumating ako sa Archdiocese of Manila hindi bilang tagapagpagaling at tagapagligtas. Nandito ako upang kasama ninyo ay mapalapit tayong lahat kay Hesus,” he said.

“Sa aking paglilingkod bilang inyong obisyo, sa pamamagitan ng aking pagtuturo, pangunguna sa panalangin at pagsamba, at sa pamumuno bilang servant leader, mapalapit sana kayong lahat sa Panginoon at lumalim ang inyong pananampalataya sa Kanya,” he added.

Cardinal Advincula is the 33rd Archbishop of Manila and was formally installed at the Manila Cathedral last June 24, 2021, at 9 in the morning. (Jheng Prado/RCAM-AOC | Photo by Rian Salamat/RCAM-AOC)

 

Leave a reply