Cardinal Advincula urges membership and active participation to BECs

Manila Archbishop Jose F. Cardinal Advincula stressed the importance of the Synod as Catholics celebrated the Solemnity of the Most Holy Trinity on Sunday, June 12.

In his homily for the 90th anniversary of the Most Holy Trinity Parish in Sampaloc, Manila, Cardinal Advincula explained that the Church – being the “holy icon” of unified love by God the Father, the Son, and the Holy Spirit – must transform as a community of “communion, participation, and mission” through the Synod.

“Ang Simbahan ay Sínodo; sama-sama tayong naglalakbay sa landas patungo sa Kaharian ng Diyos, sa pamumuno ng ating Panginoong Hesukristo, at sa pamamatnubay ng Espíritu Santo. Tatlong díwang sangkap ng pagiging Sínodo ang pinapaalala sa atin: Communion, Participation, at Mission,” he said.

“Mga kapatid, ang Diyos ay Santatlo, at ang Simbahan ay Sínodo.  Isapuso natin ang Misteryo ng Santatlo sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng diwa ng Sínodo. Magmahalan tayo, pakinggan natin ang isa’t isa.  Magkapit-bísig tayo sa paglalakbay patungo sa Kaharian ng Ama,” the Archbishop of Manila added.

Cardinal Advincula reminded the faithful to serve the last, the least and the lost through their parish’s basic ecclesiastical community or BEC.

“Sa parokya at mga BEC natin, paglíngkuran natin ang mga taong mapag-isa, ang mga taong ayaw samahan ng iba, ang mga táong nilalayuan o pinagtatabuyan, ang mga taong napag-íiwanan sa mabilis na takbo ng mundo.  Sa Simbahan na larawan ng Banal na Santatlo, bukas ang mga pintuan at puso natin upang lahat ay kasali, kasali ang lahat,” he pointed out.

He also urged everyone to actively take part in the activities of BECs by contributing their skills and talents to the Church.

“Hindi sapat na nakasulat lang ang pangalan natin sa listahan ng mga nabínyagan, o sa listahan ng Caritas partners, o sa listahan ng BEC members. Hinihikayat natin ang lahat ng mga kasapi ng Simbahan na magbahagi ng sarili sa buhay ng Simbahan, anuman ang taglay nating kakayahan, kayamanan, o katangian,” he pointed out.

Since 2019, the Catholic Church in the Philippines celebrates BEC Sunday every Trinity Sunday to give significance to its vision for a new way of being Church. (Lem Leal Santago/SOCOM-Binondo Church | Photo by Genieve Genuino/Contributor

 

Leave a reply