Bishops of Ecclesiastical Provinces of Manila release Pastoral Letter for May 9 Election

The bishops of the Ecclesiastical Province of Manila released a Pastoral Letter for May 9, 2022 election with the title “Narito ang inyong Ina” (Jn. 19:17)

The pastoral letter was released to all the clergy, religious men and women and lay collaborators in the Archdiocese of Manila.

According to Fr. Carmelo Arada, Vice-Chancellor of Manila, Cardinal Jose F. Advincula requested that the letter “be read in all our Masses on the Second Sunday of Easter (the evening of 23 April and whole day of 24 April).”

The bishops, Fr. Arada added “enjoin us that we pray the rosary as families and communities from 30 April to 9 May as we lift up to the Lord and entrust to the maternal intercession of the Blessed Virgin Mary the forthcoming elections.”

“Lapitan nating muli ang ating Mahal na Ina. At hilingin din natin sa kanya na tulungan tayong iboto ang mga napupusuan ni Hesus para sa atin.”

“Nananawagan kami na dasalin natin ang banal na Rosaryo ng mataimtim arawaraw, kasama ang inyong pamilya o komunidad. Hindi tayo bibiguin ng ating Ina.”

“Gawin natin ang sama-samang pag-rorosaryong ito sa ika-30 ng Abril (kapistahan ni San Pio V) hanggang ika-9 ng Mayo (ang araw mismo ng halalan).”

The pastoral letter of the bishops encourages the faithful to seek and defend the truth and reminded them to vote for those candidates who will promote the common good of the people especially those who are poor and marginalized.

“Hinihikayat namin kayo na hanapin at ipagtanggol ang katotohanan at ang ikabubuti ng pangkalahatan. Pinakikiusapan din namin kayo na alagaan ang ating kalayaan at dignidad sa pamamagitan ng makatarungang pagboto. Huwag nating iboto ang mga namimili ng boto.”

“Bumoto tayo sa mga magtataguyod ng pangkalahatang kabutihan ng mga mamamayan lalo na ng mga nasa laylayan ng lipunan. Kung tayo ay tunay na makaDiyos at maka-bayan, pipiliin din natin ang mga taong maka-Diyos at maka-bayan.”

The bishops of the Province of Manila also prayed for the Commission on Elections (COMELEC) who will play a big role in the May 9, 2022 elections.

“Ipanalangin din natin ang COMELEC na panindigan nila ang kanilang mahalagang tungkulin na igalang at pairalin ang tinig ng bayan na kanilang ipinahahayag sa kanilang mga boto. Maging matatag sana sila at makatotohanan.” (Jheng Prado/RCAM-AOC)

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *