Author page: Jheng Prado

HOMILY TRANSCRIPT | Manila Archbishop Jose F. Cardinal Advincula, Fiesta Mass at Saint Anthony de Padua Parish in Singalong, June 13, 2022, 10 am   

HOMILY TRANSCRIPT | Manila Archbishop Jose F. Cardinal Advincula, Fiesta Mass at Saint Anthony de Padua Parish in Singalong, June 13, 2022, 10 am  

Reberendo Padre Benny Tuazon, ang ating minamahal na kura paroko, mga kapatid na pari, mga lider layko ng parokya, mga ginigiliw na kapatid kay Kristo, Maligayang Kapistahan po sa inyong lahat!  Masaya po ako na maksama kayo sa umagang…

Learn More

HOMILY TRANSCRIPT | Manila Archbishop Jose F. Cardinal Advincula, Mass for the Solemnity of the Most Holy Trinity at the Most Holy Trinity Parish in Balic-Balic, June 12, 2022, 10 a.m.

HOMILY TRANSCRIPT | Manila Archbishop Jose F. Cardinal Advincula, Mass for the Solemnity of the Most Holy Trinity at the Most Holy Trinity Parish in Balic-Balic, June 12, 2022, 10 a.m.

Reberendo Padre Enrico Martin Adoviso, áting butihing kura paroko; mga kapatíd na pari; diyakono, relihiyoso at relihiyosa; mga minamáhal kong kapatíd kay Kristo: Maligáyang kapistáhan sa inyóng lahát!  Isang malaking biyaya na ipagdiwang ang hubileyo ng siyamnapung anibersayo ng…

Learn More

HOMILY TRANSCRIPT | Manila Archbishop Jose F. Cardinal Advincula, Mass for the Dedication of the Archdiocesan Shrine of Divine Mercy in Mandaluyong, June 11, 2022, 6 p.m.   

HOMILY TRANSCRIPT | Manila Archbishop Jose F. Cardinal Advincula, Mass for the Dedication of the Archdiocesan Shrine of Divine Mercy in Mandaluyong, June 11, 2022, 6 p.m.  

Reberendo Msgr. Alberto Salonga, Reberendo Padre Ernesto Panelo; mga kapatíd na pari; diyakono, mga relihiyoso at relihiyosa; mga minamáhal kong kapatíd kay Kristo: Nagpápasalámat táyo sa Diyos na Sántatló na tumípon sa átin ngayón úpang sumambá at mágpasalámat sa…

Learn More