Peaceful Life in heaven should start here on earth–Bp Pabillo

As the Church reflected on the Second Sunday of Lent, Bishop Broderick Pabillo urged the faithful to become God’s instruments of truth, peace, charity, and love on earth.

In his homily on March 13, Bishop Pabillo emphasized that Jesus wants His people to prepare for greatness in Heaven with Him by changing their way of living, praying, and standing up against conflicts, particularly on the ongoing conflict in Ukraine.

“Pero habang hinahangad natin ang pagpunta sa langit, sikapin din natin na ayusin ang mundong tinitirhan natin dito. Isabuhay na natin sa mundong ito ang kalagayang gusto nating maranasan sa Langit. Kapayapaan ang matatamasa natin sa Langit. Inaasam ba natin na magkaroon ng kapayapaan sa mundo natin? Nababahala ba tayo na may sumiklab na digmaan sa Ukraine, na ito ay inaapi ng dambuhalang Russia? Mabahala tayo; ipagdasal natin na mapigil na ang digmaan doon at sa iba pang bansa tulad ng sa Yemen at sa Central African Republic,” he said.

The Apostolic Vicar of Taytay, Northern Palawan added that the faithful must uphold love, truth, charity, and forgiveness to each and everyone.

“Sa Langit, panatag ang ating loob kasi doon ay walang kasinungalingan at panlilinlang. Kaya sikapin din natin, dito pa lang sa lupa na huwag tayo magpadala sa panlilinlang at ikalat natin ang katotohanan, hindi ang kasinungalingan sa social media, lalo na ngayong panahon ng eleksyon. Masaya ang Langit kasi doon ay may pagmamahalan. Ginagawa ba natin iyan ngayon? Tumutulong ba tayo sa nangangailangan? Nagpapatawad ba tayo sa nagkasala sa atin?” he stressed.

Bishop Pabillo reminded the flock to be more resilient in living with our faith by praying, giving, and repenting of our sins as God gives us assurance of God’s fulfillment of His promise through His Son.

“Magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay-pananampalataya. Ito ang paanyaya sa atin ngayong Ikalawang Linggo ng Kuwaresma. Huwag tayong tumigil sa pagsisikap sa panalangin, pagkakawanggawa at pagpepenitensya. Upang huwag tayong manghina, nagbibigay ang Diyos ng mga assurance sa atin,” he pointed out.

Lent is a 40-day season of prayer, fasting, and almsgiving that begins on Ash Wednesday and ends on Holy Thursday. It is a period of preparation to celebrate the Lord’s Resurrection at Easter. (Lem Leal Santiago/RCAM-AOC)

 

Leave a reply