HomeRCAMDirectoryParishesNewsLibraryGalleryDonationLinksContact Us
The Year of Faith and the Call for New Evangelization
Article Index
The Year of Faith and the Call for New Evangelization
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
All Pages

Talk delivered by Manila Archbishop Luis Antonio G. Tagle during the First Saturday MAGPAS Catechesis at the Paco Catholic School Auditorium on May 5, 2012.


 

Photogallery, click here


Sa pasimula po ng ating pagtitipon at ng talakayan ay binabati po namin kayo ng Happy Easter, kasi po malapit ng matapos ang Easter Season so bago lumipas ang Easter, “Happy Easter. Mabiyayang panahon ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong HesuKristo sa inyong lahat at sa inyong mga mahal sa buhay.” Yung mga kasa-kasama at mga kaibigan dito ay lagi po nating ipinagdarasal. May the victory of Jesus, the Risen One, be really experienced by us in our daily living.


Ibig ko hong ibalita sa inyo na dahil nga po sa Oktubre ay magsisimula na yung Year of Faith ang Taon ng Pananampalataya at kasabay po niyan ang Synod of Bishops on the New Evangelization and the Transmission of the Faith, itong buong taong pong ito sa pagdiriwang ng ating Archdiocese sa Year of Faith, mayroon akong nabubuong mga plano. Mayroon po tayong isang committee headed by Bishop Pabillo at mga iba’t ibang pari, religious at laypeople na ngayon pa lamang po ay nagsisimula na, nagbra-brainstorming at nagpla-plano kung papaano ipagdiriwang ng Archdiocese of Manila ang Year of Faith. At isa pa pong ating gagawin ay ang monthly na MAGPAS gathering ay itututuk natin sa Year of Faith and the Call for a New Evangelization. Kaya po ang mga topics na ating gagawin mula ngayon hanggang Oktubre ay introductory topics sa Year of Faith and the New Evangelization. Mula Oktubre hanggang sa November 2013, ito po yung puspusan na pagtutuk sa iba’t ibang tema pertinent to the Year of Faith.Tamang-tama po kasi nung unang pagkakataon ko na magsalita dito sa MAGPAS ay ang atin pong binigyan ng pansin ay ang pananampalataya. Sabi natin na “Faith is a Gift of God. God opening a door for us. A door towards a relationship with Him Binubuksan niya ang pinto para sa pagpasok natin sa kanyang buhay. Ibig niyang makipagugnayan tayo sa kanya. At ang ating tugon sa ating pananampalataya ay, “Sige, pasok ka.” Ang Diyos ang nagbukas ng pinto, pumasok ka. Huwag mong isasara ang pinto na binuksan na ng Diyos. So Faith is a living relationship with God and God takes the initiative. Hindi tayo ang nagsisimula, ang Diyos ang nagsisimula, kaya huwag na tayong magpatumpik tumpik pa. Binuksan na niya ang pinto, pasok! Maging maligaya sa pananampalataya. 


At pagkatapos po nuon sabi natin, ang pananampalataya ay may tatlong aspeto. Una, it has a content to be known. Mayroon itong elemento ng belief. Yung sinasabi nating Creed, ano yung dapat panghawakan ng isang nanampalataya. So Year of Faith, hahamunin tayo na alamin, pag-aralan ang salita ng Diyos, pagaralan ang katesismo, malaman na tayo ay mananampalataya dahil alam natin ang ating sinasampalatayanan. So may masusing pagaaral na kailangan sa Year of Faith. Kasi yung one component of Faith is what we believe in. The second component of Faith is faith as celebrated, yung pagdiriwang ng pananampalataya sa pamamagitan ng liturhiya, pananalangin at sakramento. 


Nung nakaraang MAGPAS ang dami kong binigay na kuwento tungkol diyan at napadiyaryo pa. Yung mga ka-ek-ekan. Hinahanap ko.. bakit yun lang ang inireport eh tatlo yung sinabi ko dun. Yung faith to be believed in, faith to be celebrated at saka yung ikatlo, faith to be lived, yung ethical life. Kung may reporters dito, sana buoin niyo naman ngayon. Hindi lang yung ka-ek-ekan. Una, alamin ang pananampalataya, ipagdiwang ang pananampalataya, at isabuhay pananampalataya. Yun ang buo.


O, ready na ho kayo?