HomeRCAMDirectoryParishesNewsLibraryGalleryDonationLinksContact Us
Panalangin Pagkatapos ng EleksyonListen: Prayer for HealingMapagmahal na Ama,

Muli pong nagpapasalamat kami sa biyaya na binigay mo sa amin
upang makilahok sa eleksyon.

Salamat sa binigay mo sa aming kalayaan bilang mga Filipino
na maging bahagi ng paghuhubog sa aming bansa.

At salamat din po sa maraming tao na napukaw ang kalooban
ng pagmamahal sa bayan, nagbigay ng oras, panahon, talino,
para sa isang matiwasay, malinis at kapani-paniwalang eleksyon.

Turuan mop o kami na ang aming pananagutan ay hindi sa isang
partido o isang pamilya kundi sa aming bayan.

At matapos po ang eleksyon, turuan mo po kami na patuloy
na makilahok sa buhay ng aming sambayanan,
na kami ay hindi lamang umasa sa aming matatanggap
kundi bilang mga mamahayag may kalayaan at pananagutan,
patuloy kaming humubog sa isang bayan na aming pinapangarap.

Lahat pong ito ay aming hinihiling sa inyo, sa ngalan ni Hesu Kristo,
at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, iisang Diyos,
magpasawalang hanggan, Amen.

Mahal na Ina, subaybayan niyo po
ang inyong minamahal na bayang Pilipinas. Amen
His Eminence
Luis Antonio G. Cardinal Tagle
Archbishop of Manila


May 10, 2016