HomeRCAMDirectoryParishesNewsLibraryGalleryDonationLinksContact Us
Are you blessed, a child of Mary, a brother of Jesus to others?


Photogallery


(Homily delivered by Manila Archbishop Luis Antonio G. Cardinal Tagle during the New Year’s Eve Mass on December 31, 2013 at the San Fernando de Dilao Parish church.)


Kung tutuusin po tatlo ang ating ipinagdiriwang sa Misang ito at bukas. Una po ay obvious ang pagsalugong natin sa bagong taon at sa pagpapasalamat sa Diyos sa taong nakalipas, ano pa man ang maraming pinagdaanan ng bansa, katulad ng maraming Filipino sinasabi natin, nakaraos din, eto na panibagong taon. Sa kalendaryo naman po ng simbahan, mayroon pa tayong ibang ipinagdiriwang, at ito ang liturhikal na piyesta. Kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos. Pinaparangalan natin ang babaing puno ng pananampalataya na sa pamamagitan niya ay isinilang ang manunubos. At ang ikatlo po, naging tradisyon ng simbahan ang unang araw daw ng taon ay araw din ng panalangin para sa kapayapaan ng daigdig, Pandaigdigang Kapayapaan. So iyan po ang tatlo na ating ipinagdirwang. Kaya, tatlong maiikling puntos po para sa ating pagninilay.Ang una po. Palagay ko lahat po tayo ang hangad sa darating na taon, sabi nga, Happy New Year. Ano ba ng ibig sabihin ng Happy. Para po sa mga  pagbasa ang happiness ay kapareho ng blessedness. Kaya nga po yung iba ang bati ngayong hindi “happy new year”, kundi “a blessed new year.” Pero ano ba ng ibig sabihin ng bless, ano ba ang blessing, ano ba  ang pagpapala? Maganda po na ito ay pagnilayan sa unang araw ng taon. Sa unang pagbasa paulit ulit, ganito daw babasbasan ang bayan: Ikaw nawa ay alagaan ng Panginoon. Maging mabuti nawa sa iyo ang Panginoon. Bigyan ka nawa ng katiwasayan at kapayapaan ng Panginoon. Ipakita nawa ng Panginoon ang kanyang mukha.

Yan ang blessing. Malinaw na malinaw sa mga pagbasa na ang blessing ay mula sa Diyos at ang tunay na blessing ay ating ugnayan sa Diyos, ugnayan sa Diyos na umuuwi sa katiwasayan, kapayapaan, pagkita sa mukha ng Diyos at kaligayahan. Ito po ang unang paalaala sa atin. Huwag maghahanap ng blessing hiwalay sa Diyos. Kapag ang ating paghahanap ng kaligayahan ay hiwalay sa Diyos, baka panandaliang kaligayahan at pagpapala iyan. Ang tunay na pagpapala ay laging natatagpuan sa ating buhay, na ugnayan sa Diyos. Kaya po habang nagtatrabaho, habang nag-aaral, habang nagpupunyagi, habang nagiging creative, sa ating mga gampanin at gawain sa New Year, gawin ang lahat in relationship with God for apart from God there is no blessing that we can really talk about. Ang tunay na blessing isa lang ang pinagmumulan, ang Diyos.

Kaya tignan ninyo mga kapatid natin na maraming nawala sa kanila—kabuhayan, bahay, minsan nga mahal sa buhay—sa Leyte, sa Samar, sa Capiz, pero minsan nga ang iba sa kanila, kaya pang ngumiti, kaya pang umasa. Bakit? Dahil sa ugnayan sa Diyos. Mawawala ang lahat pero kapag may kaugnayan ka sa Diyos you will experience being happy. Kaya yung mga bata kung hindi kayo mabigyan ng bagong sapatos, bagong bag, bagong kung anu-ano ngayong New Year, okay lang iyan. Habang bata kayo develop a relationship with God and you will be blessed. Yun pong medyo hindi na bata sana tayo naman ang nagbibigay ng halimbawa sa kabataan at bata kasi yung mga bata naiisip tuloy ang blessing ay kailangan may signature shirt, kailangan ang gamit mo dekalidad. Saan natutunan ng bata iyan? Sa mga nagbabatabataan. Dapat tayo ang halimbawa na ang blessing ay buhay sa kin ang Diyos at nabubuhay ako sa liwanag ng Diyos.

Iyon po ang una.

Ang ikalawa na piyesta, sabi po sa ikalawang pagbasa, ang biyaya ng Diyos, ang ugnayan ng Diyos sa atin ay naganap sa kanyang rurok. The greatest blessing came with the greatest and the deepest relationship of God with us. At kailan iyon? Nang isinilang si Hesus. Yung blessing na ating hinihingi ay dumating na nang  ang Diyos ay naging kapiling natin, nagkatawang tao. At sabi po sa ikalawang pagbasa naganap iyan sa pamamagitan ng isang babae, isang babae nagngangalang Maria, pinili ng Diyos para maging daan ng kanyang blessing sa mundo. At si Maria buong pananampalataya na tinanggap ang kanyang misyon mula sa Diyos. Tinuring niyang anak talaga and anak ng Diyos. Siya ang nagluwal at kahit hindi suitable or perfect conditions sa panganganak, nakita naman natin sa ebangehelyo—ipinanganak sa sabsaban, binalot lang sa lampin, kahit na hindi maganda ang situwasyon ibinigay ni Maria ang pagkalinga na dapat ibigay ng isang ina.

At bagamat hindi niya nauunawaan ang lahat, bahagi ng pagkaina ni Maria ay pagnilaynilayan ang Salita ng Diyos at ang kanyang anak sa kanyang puso. Ang araw pong ito ay pasasalamat din kay Maria na tumugon sa Diyos para maging daan ng pagpapala sa ating lahat.  At tularan po natin si Maria. Kung tunay tayong mga kapatid ni Hesus, sabi ni San Pablo, eh di itinuturing din tayong Ina at mga anak ni Maria, kay Hesus. Sabi nga nila like mother, like child. Ipakita din natin na na kapatid tayo ni Hesus at tunay na mga anak ni Maria. Katulad ni Maria kapag nanawagan ang Diyos kung tayo ay maging source of blessing to others huwag naman tayong magpapakipot pa. Tulad ni Maria ating ina, dalhin ang blessing ng Diyos sa ibang tao. Ibig sabihin dalhin si Hesus sa iba. Iyan ang ginawa ng ating ina, iyan din ang gawin natin bilang mga anak niya. Mga kabataan, si Hesus ang dalhin niyo sa inyong mga barkada. Huwag sigarilyo, huwag shabu, huwag alak. Pagkayo ay may mga umpukan at pagdating mo ay wala kang bitbit at and tanong sa iyo ay, o, ano wala ka man lamang dalang pulutan? Sabihin mo, daladala ko si Hesus. At pag pinagtawanan ka sabihin mo, anak ako ni Maria. Si Maria ang dala si Hesus, eh anak ako ni Maria,  ginagaya ko ang Ina ko kaya ang daladala ko ay siya rin. Hindi pa kayo magagastusan.  At yung daladala nating Hesus, hindi maluluma, hindi maglalaho. That is the greatest blessing we can give to our friends, to our family, to our nation. Ipakita natin ang pagmamahal kay Maria sa pagtulad sa kanya sa pamamagitan  niya dumating sa atin si Hesus. Sana sa pamamagitan natin dumating si Hesus sa napakarami nating mga kapatid.

Yun ang pangalawa. Blessings are based on our relationship with God. Secondly, the greatest blessing is Jesus  who came to us through the Blessed Mother. We her children should be like her, we bring Jesus to other people. Pangatawanan po natin yan, ho. Marami ang nagsasabi sana naman mas maging maayos ang 2014. Aayos lamang ang 2014 kung si Hesus ang ating ibabahagi at isabubuhay. Which leads us to the third and final point.

Sabi ko po kangina, ngayon po ay araw din para sa kapayapaan. At nag-issue po ng statement ang ating Santo Papa, si Pope Francis, on the World Day of Prayer for Peace. Ano po ang sinabi niya? Para dumating ang kapayapaan, kailangan ibalik natin ang kapatiran, fraternity, dahil daw iisa naman ang ating Diyos Ama, magkakapatid tayo sa iisang Diyos, magkakapatid tayo kay Hesus at sa piyesta ngayon magkakapatid tayo sa iisang ina, kay Maria. Sabi po ng Papa, ang iba’t ibang uri ng hidwaan, karahasan, kawalan ng kapayapaan, kung atin pong susuriin nakaugat sa pagkasira ng pagkakapatid. Ang turingan daw natin ngayon ay hindi na magkakapatid. Wala ka ngang pinagkakatiwalaan; ang tingin mo sa kapwa threat, panganib. Ang tingin sa kapwa pag tinitigan ka kinakabahaan ka na, mangungutang ito. O kaya, tinitigan ka palang iniisip mo na, naku, holdaper ito. Hindi natin iniisip, tinititigan ako, kapatid siguro ako. Hindi eh. Ang dali nang nawawal ang kapatiran. At sabi niya, even among nations we compete with one another, we even compete agains each other. Basta ayos ang aking bansa wala na akong pakialam sa iba. Restore peace through brotherhood, sisterhood. Kilala ba natin, nakikita man natin o hindi, ibalik natin ang kapatiran dahil iisa ang ating Ama, magkakapatid tayo kay Hesus at magkakapatid tayo kay Maria. If we live in peace with God we will live as brothers and sister, one to another. Pagsikapan natin iyan bilang daan ng kapayapaan.

So tayo po ay tatahimik ngayon at mananalangin. Iyan pong tatlong punto: Ang blessing para sa iyo, ang blessing ba ay may koneksyon sa Diyos o baka materialistic lang? Ikalawa, ang debosyon ba natin kay Maria na ating ina ay umuuwi sa pagtulad sa kanya, ibigay si Hesus sa kapwa? Ikatlo ano ang tingin mo sa kapwa tao, kapatid ba na dapat mahalin or isang mapanganib na presensiya? Ano ang tingin mo sa iyong kapuwa?