Print this page
Monday, 31 August 2020 16:40

HOMILY | National Heroes Day Mass


Homily delivered by Most Rev. Broderick Pabillo, Apostolic Administrator of Manila during the online National Heroes Day Mass for all the frontliners at the San Felipe Neri Parish in Mandaluyong on August 31, 2020, at 12 noon.

…Meron po tayong fiesta ng lahat ng mga santo kasi alam po natin na yung mga santo ay hindi lang yung mga santong kilala natin. Napakaraming mga santong sa langit ang hindi natin kilala. Maaaring ang iba dun ay mga kamag-anak natin, mga lolo natin, mga kaibigan natin. Kaya ipinagdiriwang din natin sila sa All Saints Day, November 1 kasi naniniwala po tayo na naganap ang kabanalan. Ang kabanalan ay para sa lahat at maraming mga banal, maraming laman ang langit.

Ganun din po sa bayan, hindi lang naman ang mga bayani natin ay si Aguinaldo, si Mabini, si Rizal yung mga may pangalan. Alam po natin napakaraming mga bayani at marami nga diyan ay mga kamag-anak natin, mga lolo natin, mga kaibigan natin. Sila po ay mga bayanin rin. Marami nagbuhos ng buhay para po sa bansa. Marami ang nagtaya para sa bansa. Naganap din ang kabayanihan lalung lalo na sa dugo ng mga Pilipino.

Most Rev. Broderick S. Pabillo delivers his homily during Mass for all the frontliners at the San Felipe Neri Parish in Mandaluyong on August 31, 2020, National Heroes Day. | Photo by Maricar Santos/RCAM-AOC

 
At yan po ang ating inaalaala ngayon, National Heroes Day. At tulad ng mga santo, ang mga bayani ay hindi lang natin tinitingala, hindi lang natin hinahangaan dapat natin silang tularan. Kaya mayroon tayong mga ganitong araw para sa kanila dahil sa patuloy pong kabanalan na nasa simbahan at dahil sa patuloy na kabayanihan para sa ating bayan.

Dahil sa kabayanihang ito, lumulutang ang bayan. Nakakagalit na may mga tao na nagpapalubog sa bansa. Lubog sa utang, lubog sa korapsiyon, lubog sa kahirapan at ngayon dahil sa walang plano at kulang ng prayoridad, lubog sa infections ang ating bayan. Pero kahit na may humihila pababa, lumulutang ang bayan dahil po yan sa mga modern day heroes natin ngayon.

At yan po yung misa natin ngayon habang tayo ay nagpapasalamat sa Diyos sa mga bayani natin noon. Kung ganito tayo dahil po may mga taong nagtaya para sa bayan noon. Pinasasalamatan natin ang Diyos at pinasasalamatan natin sila kahit na hindi sila kilala ng lahat.

Pero sa misa natin gusto din nating bigyang halaga ang mga patuloy na kabayanihan sa ating panahon ngayon dahil sa kanila, lumulutang pa ang bayan. Ipasalamat natin sa Diyos at ipagdasal natin sila na hindi na sana mawala sa puso ng mga tao, ng mga kababayan natin ang hangarin na magpakabayani. Ibig sabihin na ang ating pansinin ay hindi lang ang ating personal na kagalingan. Dapat ang pansinin din natin ay ang common good. Ano bang ikabubuti ng lahat? Kinabubuti ng bayan, ikabubuti ng Pilipinas. Itinataya natin ang ating sarili para sa bayan.

Hingin natin ng tulong din sa ating Banal na Misa ngayon na iligtas ang mga modern heroes natin ngayon. Kasi ang daming mga pagsubok at kahirapan na kanilang dinadaanan. Sinu sino ba ang mga iyun? Magbabanggit lang ako ng iilan para mabigyan ng mukha itong mga modern heroes.

Nandiyan po yung mga medical frontliners natin. Kahit na mababa ang sweldo, kahit na pagod, kahit na kulang sila at kung minsan discriminated pa kasi nagdadala raw sila ng virus sa kanilang komunidad at kung minsan sinisisi pa (galingan nyo lang ang trabaho niyo) at kahit na mapanganib ang kanilang gawain, patuloy po sila sa pagsisilbi sa bayan. Ang daming mga dinadaanan nila.

Ngayong panahong ito, nababalitaan din natin ang mga maraming kapalpakan ng mga nasa gobyerno. Pero huwag natin sabihin na ang mga tao sa gobyerno ay mahina kasi marami rin sa mga tao sa gobyerno ang tapat at mabubti. Parang nawawalan lang sila sa focus kasi ang napo-focus ng media, ng ating pananaw yung mga palpak. Ngunit napakarami pong mabuti. Kung nagpapatuloy ang gobyerno ngayon dahil sa mga civil servants natin na tapat sa kanilang paglilingkod.

Lumalabas sa ating panahon ngayon ang mga katiwalian. Ngayon ang malaking katiwalian sa Philhealth ngunit sa iba pa. Pero lumalabas yung katiwalian kasi may mga whistle blowers. Kasi may mga tao sa gobyerno na hindi na nila masisikmura ang mga nangyayari at nagsasalita sila. Ibig sabihin napakaraming mabubuting tao din diyan. Kung may mga mambabatas na walang paninindigan na sunud sunuran lang sa mga sinasabi sa kanila sa itaas, may mga mambabatas din na kahit na hindi sila mabigyan ng project, na hindi sila magkaroon ng pork barrel, hindi sila mabigyan ng mga committees, sila ay naninindigan para mabuhay ang ating demokrasya. Yan din ipagdasal natin sila. Kilalalanin natin ang kanilang mga ginagawa at pahalagahan.

At ganun din kahit na mayroong COVID virus na kumakalat na hindi natin alam kung saan saan. Ngunit nagpapatuloy ang ating buhay sapagkat sa araw araw may mga nagbebenta sa mga palengke, may mga tao na nasa groceries, may mga taong nagtratrabaho sa bangko, may mga nagji-jeep, nagtra-tricycle para mapagpatuloy ang buhay. Sila’y mga frontliners din natin sa ating transportation.

At ganun din magbubukas na ang paaralan. Ang ibang mga paaralan ay nagbukas na pero nandiyan din ang mga frontliners natin. Nakabukas ito kasi may mga administrators ang paaralan na talagang pinag-aralan paano ba yung online teaching.

Nandiyan yung mga guro na bagong pamamaraan, mas mahirap sa kanila ay pinapasukan din nila upang ang mga kabataan ay patuloy na makapag-aral.

Nandiyan yung mga magulang. Mahirap na buong twenty four hours, twenty four seven nandoon yung mga anak sa bahay at kahit na nga mag-aaral na, nasa bahay parin at tatawag pa minsan sa mga magulang. Sila yung pangalawang guro ng kanilang mga anak. Pero patuloy pa rin ang kanilang pagkalinga sa mga anak nila.

Nandiyan din yung mga tao sa ating mga religious sectors, sa simbahan, mga pari, mga volunteers, mga parish workers, mga pastor na palagi ring nakikiisa at nagbibigay ng lakas ng loob sa mga tao. Nagpapaalaala, hindi tayo iniiwanan ng Diyos.

So, ito po yung mga modern heroes natin. At marami pa diyang iba na dahil sa kanila nagpapatuloy ang buhay natin. Kaya sa Banal na Misang ito, ipasalamat natin sila sa Diyos. Humingi tayo ng tulong sa Diyos na gabayan sila, palakasin ang kanilang loob at ipagdasal natin na makayanan nila at hindi sila magkasakit, hindi sila sumuko. Lalo’t higit para sa atin, irecognize natin sila. Kilalanin natin sila at kailangan natin sila.

Kapag may problema at yung pandemya ay malaking problema, akala natin wala sa atin ang Diyos. Na hindi siya kumikibo, na natutulog siya. Para ba tayo ng mga alagad sa ating ebanghelyo kanina na dahil sa malakas na unos, parang sinisi pa nila si Hesus noong pagkagising sa kanya. Hindi ba alintana sayo? Wala ka bang kibo? Hindi ka ba nababahala? Lulubog na tayo.

At ang sabi ni Hesus, “Bakit kulang ang inyong pananalig?” At pinakita ni Hesus na may kapangyarihan siya kahit na sa kalikasan, pinatahimik niya ang hangin, pinatahimik niya ang mga alon. Mga kapatid, ang Diyos natin ay makapangyarihan. Maiaayos niya itong pandemyang ito. Ang problema lang may tiwala ba tayo sa kanya na magagawa niya ito?

Isipin natin malaki na ang itinaya ng Diyos para sa atin. Kaya nga sa Unang Pagbasa sinabi sa atin, “Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos?” Maaari ba nating sabihin dahil sa maraming nagkakasakit, dahil sa magulo ang bansa hindi na tayo mahal ng Diyos? Hindi. Kung itinaya na ni Hesus ang kanyang buhay para sa atin, ano pang hindi niya ibibigay? Ano pang hindi niya gagawin para sa atin?

At iyan po yung tiwala sa Diyos. Ang tiwala sa Diyos ay hindi lang tiwala na may Diyos. Pati ang demonyo naniniwala na may Diyos at nanginginig pa siya sa harap ng Diyos. Ang tiwala sa Diyos ay ang tiwala na mahal tayo ng Diyos. At yan hindi naniniwala ang demonyo na mahal siya ng Diyos.

Kaya tayo, hindi lang tayo maniwala na may Diyos. Maniwala tayo na mahal tayo ng Diyos at nababahala siya at kumikilos siya para sa atin. So, yan po ang ating tiwala na hindi po sana mawala sa ating lahat.

Kanina po, sa ating pambungad na panalangin, ito po yung ating dinasal, “Lingapin mo kami ng lubusan at iyong pagkalooban.” Ano ang hinihingi natin na pagkalooban tayo? Kaligtasang walang hanggan sa mga yumao. Ipagdasal po natin. Dito po sa harap natin may mga larawan tayo ng ilang mga frontliners na yumao - ang talagang mga bayani natin na nag-alay ng kanilang mga buhay para sa atin.

Ihingi natin sa Diyos, bigyan sila ng kapahingahang walang hanggan, kaginhawaan sa mga nagdadalamhati, mga may sakit na nagdadalamhati, mga kamag-anak na mga may sakit na nagdadalamhati.

Ang hirap po ng ating panahon kapag ang isang mahal natin sa buhay may sakit. Hindi nga natin siya mapaglingkuran, hindi nga natin siya makatabi sa ospital. Parang hiwalay at maraming mga namamatayan na hindi man natin makausap. Hindi man natin mayakap yung mga namamatay na mahal sa buhay.

Humihiling tayo ng kagalingan sa mga may sakit. At marami po ang mga maysakit, hindi lang may sakit ng COVID. Kasi maraming mga may sakit na hindi naman COVID. Kapag may sakit ka parang ang tingin ay COVID na pero dahil sa sila’y may sakit, hindi na sila mabibigyan ng atensiyon kahit na ng mga doctor, kahit na ng mga ospital dahil sa puno sila sa mga COVID cases. Kaya ihiningi ng kagalingan para sa kanila.

Kapayapaan sa mga naghihingalo na mapayapa ang kanilang loob. Kaya dito mahalaga talaga ang gawain ng simbahan na bigyan sila ng kapayapaan sa mga huling sandali ng kanilang buhay.

Kalakasan ng mga manggagawang pangkalusugan. Yan, mga medical frontliners natin na maging malakas sila kahit na punung puno ang kanilang sarili ng pagsisikap para sa iba. Sana manatili silang malakas.

At ang kalakasang hinihingi natin ay hindi lang po kalakasang pangkatawan. Mas lalong kailangan natin…..online Mass.

Magkaisa po tayo sa panalangin. Huwag po tayong tumigil sapagkat ang Diyos ay nandiyan. Baka binabantayan lang Diyos, dagdagan ninyo ang inyong pananalug. At bahagi po sa pagdagdag ng ating pananalig ay iwasan na natin ang kasamaan kasi yan po yung hadlang sa pagkilos ng Diyos ang ating mga kasalanan. Kaya sa Bibliya kapag mayroong salot, ang panawagan ng mga tao ay magsisi at magpenitensiya. Magsisi upang dumaloy ang grasya ng Diyos sa atin. Hindi mapigilan ng kasalanan at yan din ang panawagan natin. Kumikilos ang Diyos at kikilos pa ang Diyos, huwag nating hadlangan ng ating kakulangan sa pananalig na ang ating kasalanan ang pagdaloy ng grasya ng Diyos. (Archdiocese of Manila – Office of Communications/RCAM-AOC)