Wednesday, 26 August 2020 15:41

FULL TEXT | Homily delivered by Most Rev. Broderick S. Pabillo, Apostolic Administrator of Manila during the online Sunday Mass at San Fernando de Dilao on August 23, 2020, at 10 a.m.


Happy fiesta po dito sa parokya ng San Fernand de Dilao. Ito po ang kapistahan ng bayan dito sa lugar na ito. Medyo masalamuot bakit San Fernando de Dilao at ang ating fiesta ay sa Santo Intierro o Santo Sepulchro.
 

San Fernando de Dilao, si San Fernando ay isang hari ng Espanya. Yan po yung patron ng simbahan at de Dilao kasi maaari noong panahon dito po nakatira ang mga Hapones. Pero ang talagang debosyon ng mga tao sa lugar ay debosyon kay Hesus. Si Hesus na namatay, namatay para sa atin kaya Santo Sepulchro. Ngunit hindi siya napigilan ng kamatayan kaya ang Sepulchro ay walang laman – the empty grave. Siya po ay muling nabuhay. Kaya ito pong pananampalatayang ito kay Hesus ay pananampalataya ng pag-asa kahit na tayo ay nasa kamatayan, tayo’y muling mabubuhay.


Ito po ay katuparan ng sinabi ni propeta Ezekiel, “I will open your graves and rise you up from your graves, O my people.” Kailangan po natin itong mga salitang ito sa panahon ng COVID, ng pandemic kasi para nakita natin parang walang pag-asa. Hanggang kalian ba mangyayari ito sa atin? Makakaahon pa ba tayo? Kaya dito po pinapakita sa atin na ang Diyos ay mas makapangyarihan kaysa kamatayan, kaysa kalagayan ng kawalang pag-asa. Mas makapangyarihan po ang Diyos.

Kaya happy fiesta po sa taga rito, sa Paco at gayun din po sa mga sumasama sa atin sa online na nakikiisa sa kapistahang ito.

Bakit ba may simbahan? Gawa lang ba ito ng tao? Ito po ginusto mismo ni Hesus. Hindi ito bunga ng pagkakasundo lamang ng mga apostol na magsama sama sila. Kaya maliwanag po sa ebanghelyo natin ang sinabi ni Hesus, “On this rock, I will build my Church.” Itinatag ni Hesus ang simbahan upang ipagpatuloy ang kanyang misyon sa pagpapalaganap ng Mabuting Balita.

So, before He went up to heaven, He said to His apostles, “All power in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit and teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always until the end of the age.”

Gusto ni Hesus na maabot ng mga aral niya ang lahat ng mga tao sa buong mundo hanggang sa wakas ng panahon. Siya ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Ang aral niya ay nagdadala ng buhay na walang hanggan at ito ay inaalok niya sa lahat.

Sinabi ni Pablo, “God wills everyone to be saved and to come to the knowledge of the truth.” At ito nga ang simbahan, ipinagpapatuloy ang misyon ni Hesus para sa kaligtasan. Ito po ang ginusto ni Hesus.

Upang hindi tayo malihis sa katotohanan, God puts Himself on record kaya ang mga gawa at salita ng Diyos ay nakasulat upang ito’y mabalik balikan natin at masaliksik natin kaya meron tayong Banal na Kasulatan, ang Bibliya. Ito ay hindi naluluma kahit ito ay matagal ng panahon ng naisulat because God is the same yesterday and forever. At dahil sa ito’y nakasulat, hindi na ito mapapalitan. Pero kahit na may nakasulat, kailangan pa rin ng may kapangyarihan na mag-interpret ng tama sa nakasulat.

What is written remains but it is a reference and it has to be interpreted to new situations. Thus, a living authority is needed. Tulad din yan ng konstitusyon. Ito ay kailangan i-interpret at meron tayong Supreme Court na naatasang mag-interpret nito. Sa Simbahan, mayroon tayong Bibliya at nagtalaga si Hesus na mag-interpret nito at ito ay si Pedro at ang kanyang mga kahalili.

Kay Hesus mismo noong kanyang panahon, iba iba na ang pananaw ng mga tao sa kanya. Nangangaral siya at gumagawa ng kabutihan at mga himala. Pero iba iba ang pagkakilala sa kanya ng mga tao noong panahon niya. Sabi ng mga religious leaders na mga Hudyo, na siya raw ay si Biel Sibul, ang leader ng mga demonyo. Kaya nakakapalaya siya ng mga demonyo. Para naman sa mga tao, siya naman ay si Juan Bautista. Yan ang pananaw ni Haring Herodes na pumatay kay Juan Bautista. Para sa iba siya ay si Elias o si Jeremias o isa sa mga propeta.

Ang tunay na pagkilala kay Hesus na siya ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay ay nasabi ni Simon. Hindi dahil sa mas magaling siya sa iba kundi dahil sa ayon kay Hesus, si Simon ang pinili ng Diyos na makilala siya.

Totoo ang sinabi ni Hesus, “No one knows the Son except the Father.” At si Simon ang ginamit ng ama bilang paraan upang makilala ng tumpak ang anak. Dahil sa si Simon na anak ni Jonas ang pinili ng Ama, kaya siya rin ang pinili ni Hesus. Bato na Kefas sa Aramaico, Pedro sa Griyego ang pangalan niya. At sa kanya sa batong ito, sa Pedrong ito, itatayo ni Hesus ang kanyang simbahan.

Ang simbahan ni Hesus ay matatag. Hindi ito nakatayo sa buhangin kundi sa bato. The gates of hell will not prevail against it. Hindi ito matatalo ng kapangyarihan ng kasamaan at ito nga ay napatunayan sa kasaysayan. 

Sa loob ng dalawang libong taon, napakarami ng kasamaan ang umatake at umaatake sa simbahan. Kasamaan sa loob ng simbahan mismo – mga eskandalo ng mga leaders ng simbahan, mga Santo Papa, mga obispo, mga kasalanan ng mga Kristiyano, kasamaan na galing sa labas, mga pag-uusig laban sa simabahan at mga intriga laban sa kanya. Kung ito ay isang human institution lang, matagal na itong nabuwal tulad ng maraming mga empires at maraming mga institutions sa kasaysayan. Pero ang simabahan ay nananatili at lumalago dahil sa proteksiyon at gabay ng Diyos. Hindi lang ito isang human institution, it is a divine institution.

Dahil sa mahalaga si Pedro sa simbahan, sa kanya binigay ni Hesus ang susi ng kanyang kaharian. Sa ating Unang Pagbasa, naging ambisyoso Shebna, ang tagapamahala ng palasyon noong panahon ni Haring Hezekias na nabuhay ng mga pitong daang taon bago pa dumating si Hesus. Nagalit sa kanya ang Diyos at ang susi na tanda ng kanyang kapangyarihan sa kaharian ng Juda ay ibinigay kay Eliakim. Sa kanya ipinagkatiwala ang pangangalaga sa palasyo ng hari. Ang susi ay tanda ng pangangasiwa at si Eliakim nga ang katiwala. Kasama ng susi ay ang kapangyarihan ng pagpapahintulot at pagbabawal. The power of the binding and losing of accepting and preventing. Napakahalaga ang kapangyarihang ito.

Ang papayagan ni Pedro sa simbahan sa lupa ay papayagan sa langit.  Ang ipagbabawal niya sa lupa ay ipagbabawal sa langit. This kind of power is beyond any human capacity. This is only possible because the power is entrusted to him by Jesus, by God himself. Why? Bakit ipinagkatiwala sa kanya? In order to guide the people to heaven. This power is in the service of salvation. Ang kaligtasan na bigay ng Diyos ay hindi lang pagkamundong ito. Nagsisismula ang kaligtasan sa buhay na walang hanggan dito sa lupa pero ang kaganapan nito ay nasa langit

At napakahalag po ang landas para sa kaligtasan. Maaaring mawala tayo sa ibang mga gawain natin sa lupa pero makakabalik ulit tayo. Pero ang landas tungo sa katotohan, sa kaligtasan, ay napakahalaga kaya ibinigay ng Diyos ang isang mag-iinterpret, maggagabay sa atin.

So, Peter and the Church are given this power to lead people to eternal life. Here on this earth and coming to its fullness in heaven.  This power of being rock, this power of the keys, this power of binding and losing, are given not only to Peter as a person. For him alone, it was given to him because of his mission in the Church as a shepherd of the flock of Christ which extends to the end of time. So, these powers are passed on to his successors who are the popes.

Ang espesyal na papel ni Peter ay ipinahayag din ni Hesus sa ebanghelyo ni Juan doon sa dalampasigan ng lawa ng Tiberias. Pagkatapos ng almusal na inihanda ni Hesus, tinabi niya si Peter at tatlong beses siyang tinanong kung mahal niya si Hesus. At tatlong beses din sinabi sa kanya ni Hesus, “Pakainin mo ang aking tupa.”

Gayun din sa ebanghelyo ni San Lucas. Sa huling hapunan sinabi niya kay Pedro, “Simon, Simon, behold Satan has demanded to see all of you.” Sasalain kayo lahat ni Satan. But I have prayed that your own faith may not fail. And once you turn back, you must strengthen your brothers. Alam ni Hesus ang kahinaan ni Pedro na ipagkakanulo niya si Hesus pero ipinagdasal niya si Pedro para sa kanyang misyon sa simbahan na patatagin at gabayan ang pananampalatay ng simbahan. Kaya makikita natin na sa mga Banal na Kasulatan, sa iba ibang paraan, ipinahayag ang espesyal na papel ni St. Peter sa simbahan at ito ay nagpapatuloy hanggang sa ngayon sa kanyang mga kahalili, ang mga Santo Papa na ngayon ay si Papa Francisco.

Tayong mga Fiipino, malalim ang ating paggalang at pagmamahal sa Santo Papa. Noong dumating si St. John PauL II noong World Youth Day ng 1995, ipinakita natin ito sa buong mundo. Sa Misa niya sa Luneta na dinaluhan ng higit na limang milyon, ang pinakamalaking bilang ng mga taong sama sama sa isang religious gathering. Ang record na ito ay nalampasan lang noong 2015, noong nagmisa si Papa Francisco sa Luneta na higit na pitong milyon ang dumalo. At noon ay magdamag pang umulan. Marami ang mga nasa ilalim ng ulan sa higit na pitong oras para lang makasama ang Santo Papa.

Those were extraordinary manifestations of devotion and love. But more than being physically present where the Pope is, we show our devotion and love by listening to his teachings and following him. His role in the Church is precisely to guide us so let us follow his guidance. Kinikilala natin na ang mga katuruuan niya ay ag mga katuruan ni Kristo sa ating panahn ngayon. Ang kanyang sinasabi sa lupa, yan yung paninindigan sa langit.

At may mga katuruan siya na sumasalungat sa pananaw ng maraming tao ngayon. Nandiyan ang death penalty. Maliwanag na paulit ulit na sinabi ng Santo Papa na ang dignidad ng tao ay hindi maaaring tanggalin sa kanya at ang lahat ay may kawakasan sa pagbabago.

Ang katuruan sa abortion. Ito ay pagpatay kasi ang buhay ng tao ay galing sa Diyos. Mula sa paglihi sa kanya hanggang sa kanyang natural na kamatayan.

Nandiyan ang divorce. Ang paninindigan ng simabahan laban sa divorce ay hindi mababago kahit na ng Santo Papa kasi hindi ito katuruan lang ng simabahan.  Ito ay katuruan mismo ni Hesus. Ano ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Maliwanag na sinabi yan ni Jesus. Ang katuruan na ito ni Jesus ay hindi sumasang ayon sa katuruan ni Moses na pinaniniwalaan ng mga hudyo noon, pero pinanindigan niya ito.

Nandiyan ang katuruan ng Santo Papa sa pangangalaga sa kalikasan na ito ay biyaya ng Diyos na dapat na pangalagaan at hindi sirain tulad ng mga ginagawa ng maraming mga pagmimina sa ating bansa ngayon na sinisira ang inang kalikasan.

Sabi din niya na mahalaga ang buhay ng bawat tao kaya igalang at ang karapatang pantao ng lahat. Dito sa atin, patuloy ang pagpapapatay sa extra-judicial killings. Nandiyan ang EJK sa mga pinagbibintangang drug addicts hanggang ngayon. Narinig natin ang anim na pinatay sa Bulacan at ngayon ang pagpapapatay sa mga human rights advocates tulad nina Randy Echanis at Sarah Alvarez.  Sinusumpa ng Banal na Kasulatan ang mga pumapatay ng ganito at ang mga nag-uutos na ito’y gawin.

Tinututulan ng simabahan sa Pilipinas ang Terror Law at ang pagpapasara ng ABS CBN kasi dahan dahang tinatanggal sa mamamayan ang kanilang mga karapatan.

My dear friends, it is not romantic to say, I love the Pope and I believe in Peter as the holder of the keys. It takes commitment. Kailangan manindigan at huwag tayo matakot na manindigan. May pangako ang Panginoong Hesus. Nakatungtong tayo sa matatag na pundasyon kapag sumusunod tayo kay Pedro.

Gaano man kalakas ang kasamaan, hindi nito matatalo ang simbahan. Nakita natin sa kasaysayan na marami sa mga kumokontra sa simbahan ay nangamatay na. At ganyan din ang mangyayari sa mga kumokontra sa simbahan ngayon. May hangganan din ang kanilang buhay at sila ay mamatay. Ngunit ang simabahan ay mananatiling buhay at matatag. Manatiling nakatayo. Hindi ito mabubuwag. Yan yung pangako ni Hesus. Ang turo sa atin ng Santo Papa ay nakabase sa wastong pag-unawa ng Banal na Kasulatan. At ito rin ang paninindigan sa langit. (Archdiocese of Manila Office of Communications/RCAM-AOC

ENGAGE WITH US

Please, enter your name
Please, enter your phone number
Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message
Copyright © 2017 Roman Catholic Archdiocese of Manila. All Rights Reserved.
Privacy Statement | Terms of Use | Disclaimer