Tuesday, 04 August 2020 05:08

Homily prepared by Most Rev. Broderick S. Pabillo, Apostolic Administrator of Manila and delivered by Rev. Fr. Carmelo Jek Arada, Parish Priest of Our Lady of Penafrancia Parish during online Sunday Mass on August 2, 2020, at 10 a.m.


Nagpapasalamat ako sa inyo sa inyong patuloy na dasal para sa akin. Damang dama ko ang inyong mga dasal. Wala naman akong nararamdaman na sintonas at sa awa ng Diyos ngayon ay COVID free na ako ayon sa second SWAB test ko this week. Your prayers are really powerful. Sa susunod na Linggo, magsasama-sama na tayong muli sa M
 

Ngayong Linggo ay St. John Marie Vianney Sunday. It is the Sunday nearest to the feast of St. John Marie Vianney which is August 4. He is the patron saint of parish priests. 

Most Rev. Broderick S. Pabillo, Apostolic Administrator of Manila
Photo from Facebook Page of Bishop Pabillo

Today, we pray for our priests that they may strive to holiness according to the example of St. John Marie Vianney. Let us not be contented to have only good priests, we want to have holy priests. So, let us also contribute for the ongoing formation and renewal of our priests.

Ang Mabuting Balita sa atin ngayong Linggo aya ng alok ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Isaias, “Ang mga walang salapi ay kumuha rito at bumili ng pagkain. Bumili kayo ngunit walang bayad.” Ang alok na ito ay tinupad ni Hesus sa ating ebanghelyo. Ibig ng pauwiin ng mga kasama ni Hesus ang mga tao kasi maggagabi na. At upang sila ay magkanya kanya nang maghanap ng makakainan. Ang utos ni Hesus ay maliwanag, “Kayo ang magbigay sa kanila ng pagkain.”

Because of big problems and lack of means, the usual solution is magkanya kanya na. And we may be tempted to do the same these days. We are faced with big problems – the rising infections and deaths because of COVID-19, the joblessness of the people, the lack of food.

According to a survey conducted by SWS from July 3 -6, an estimated 5.2 million families suffered involuntary hunger at least once in the last three months that is 20.9 percent of our population going back to the 2014 level of hunger in our land.

The big temptation is kanya kanya na lang tayo. Bahala na ang bawat isa na maghanap ng makakain. No. We hear the clear call of Jesus, “Give them something to eat.”

Ano ang maibibigay natin? Tayo nga ay hirap na. Ang mga business ay nalulugo na. We may repeat the words of the disciples, “We have nothing but five fish and two loaves of bread. What is this for so many?” Because we have little, we equate them to nothing? They are nothing compared to so great a need. Pero para sa Diyos, walang maliit, walang kakaunti. Ilagay natin ang kakaunti sa kamay ng Diyos at mararanasan natin ang milagro. Precisely, miracles….because we put our trust in God who can do more that we can imagine. Nothing is impossible with God.

Sa totoo lang, hindi naman talaga wala na tayo, hindi lang natin inilalagay sa wastong paggamit ang mayroon tayo. Kaya nga ang tanong ni propeta Isaias ay, “Bakit ginigugol ang salapi sa mga bagay na hindi nakakabusog? Bakit inuubos ang pera sa mga bagay na walang halaga?”

Ngayong panahon ng kahirapan, inaanyayahan tayo na huwag gumastos ng hindi nag-iisp. Gamitin ng maayos kung ano ang mayron tayo. Ang paggamit ng maayos ay hindi iyung para lang sa atin. Kapag tumutulong tayo, ginagamit natin ng maayos ang mayroon tayo.

In the kingdom of God, what is given multiplies. What is given returns to us. Yes, there is concrete hunger for material food, we cannot deny this. However, whereas 5.2 million families have experienced hunger these days, many more millions which are not caught by any survey suffer hunger for…and right direction in life.

Mas marami ang naguguluhan. Saan pa pupunta ang lahat ng nararanasan natin? Matatapos pa ba itong pandemic? Makakabalik pa ba kami sa trabaho? Sa pag-aaral? Yung namatayan lalo na sa virus, paano na ang buhay nila ngayon na nawala na ang naghanap buhay.

Kaya si Hesus bago nagbigay ng tinapay at isda ay nangaral muna sa mga tao. Jesus is known more as a teacher than as a provider for bread. He multiplied food a number of times but always he was going around to teach. Kaya narinig natin sa Unang Pagbasa, “Makinig kayo sa akin at sundin ang utos ko at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Pumarito kayo, kayo ay lumapit at ako ay pakinggan. Makinig sa akin ng kayo ay mabuhay.”

Hindi ba sinabi din ni Hesus, “Man does not live on bread alone but on every word that comes from the mouth of God.” In fact, Jesus suffered voluntary hunger. He fasted so that he may be true to the Word of God.

Kaya ngayong panahon ng pandemya, habang kailangan ng marami ang pagkain, ang bigas, kailangan nating lahat ang Salita ng Diyos. Kaya patuloy na nangagaral ang simbahan, maging katanggap tanggap man sa mga tao o hindi, kailangang ipahayag ang Salita ng Diyos. Ito ang magbibigay ng tunay na buhay sa bawat isa sa atin at sa bayan.

Noong Lunes, nakinig ang marami sa ating SONA, sa State of the Nation Address. Marami ang sinabi doon at hindi naman natin ito i-a-analyze dito sa homiliya. Isang bagay lang ang ibig kong punahin sapagkat may kinalaman ito sa katuruan ng Diyos.

Sa panahon na ang mga tao ay nagsisikap na mabuhay na hindi sila mahawahan ng virus na nakamamatay, na sila ay makapag hanap buhay, ang isinusulong ng Pangulo ay kamatayan – death penalty. Iyan ba ang kailangan ng bayan ngayon? Parang sintunado sa hinahanap ng tao. Wala siyang maliwanag na paraan para sugpuin ang kumakalat na virus. Wala siyang klarong programa para sa kawalan ng trabaho kundi gumamit naman ng slogan na sa halip na build, build, build na bigo naman kaya nga ang slogan naman ay plant, plant, plant. Paano ito gagawin? Walang programa kasi sloganeering lang.

Pero sa death penalty nandiyan yung plano. Within the same week, the senators are busy filing bills on death penalty. And now. There are eight such bills in the Senate and this will be another thing that will be fast-tracked.

Alam na sa mga pag-aaral na ang death penalty ay hindi nakakasugpo ng krimen. Ang mga bansa na may death penalty ay patuloy pa rin ang pagbitay kasi hindi naman natatakot ang mga tao sa parusang kamatayan. Kaya taun taon may mga tao na binibitay sa Tsina, sa Pakistan, sa Saudi Arabia, sa USA, sa Iran.

Ang mas kinatatakutan ng mga tao ay ang kapulisan na mabisa at hindi nabibili at ang justice system na malinis at mabilis. Hanggang hindi maaayos ang ating kapulisan at ang ating justice system, pagtatawanan lang tayo ng mga big drug lords sa death penalty. Kung mahina naman ang pulis, mababayaran naman ang judge, sa bandang huli ang mabibitay lang ay ang mga mahihirap na walang pera na pambayad sa abogado at pangsuhol sa pulis. Salungat sa utos ng Diyos ang death penalty sa panahon natin ngayon. God clearly said, “Though shall not kill.”

Sa ating Ikalawang Pagbasa, narinig natin ang sinabi ni San Pablo, “Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos.” Kahit na paghihirap, kahit na espada, kahit na nga kasalanan pa natin, hindi tayo nito mahihiwalay sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kahit na ano mang kasalanan natin, hindi natin masasabi na hindi tayo mahal ng Diyos. Mas malaki ang kasalanan, mas mahal tayo ng Diyos. Kapag sinabi ni Hesus na naparito siya hindi para sa mga matuwid kundi para sa mga makasalan. He came not to judge and not punish but to save.

Who are we then to judge that a person can no longer be saved? And when we have killed him, so we can save him? We fight against any bill promoting death penalty because it is promoting something that is morally wrong. Gusto ba natin ng buhay? Magtulungan tayo upang ang lahat ay mabigyan ng pagkain.

Nag-aalok ang Diyos ng pagkain para sa lahat. Masagana ang mundo ng nilikha ng Diyos. Kahit ngayong panahon ng pandemic may pagkain para sa lahat. Magbahaginan lang tayo. Gusto ba natin ng buhay? Sundin natin ang mga utos ng Diyos. Huwag tayo magsulong ng mga patakaran at mga batas na nagdadala ng kamatayan. Death is never a solution… (Archdiocese of Manila – Office of Communications/RCAM-AOC)

ENGAGE WITH US

Please, enter your name
Please, enter your phone number
Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message
Copyright © 2017 Roman Catholic Archdiocese of Manila. All Rights Reserved.
Privacy Statement | Terms of Use | Disclaimer