Saturday, 06 June 2020 13:49

FULL TEXT | Homily delivered by Most Rev. Broderick Pabillo during the online Pentecost Sunday Mass on May 31, 2020, at 10 a.m.


Binabati ko po ang mga Charismatic groups na kasama natin sa Banal na Misang ito. Iba’t ibang uri ng mga Charismatic groups dito po sa Archdiocese at sa buong bansa at kahit na sa ibang bahagi ng mundo. Yung mga office base, yung mga parish base saka yung mga transparochial groups. At binabati ko rin po ang mga kabataan natin na sumama po sa online vigil mula pa kahapon na inaabangan ang pagdating ng Banal na Espiritu. Talagang ito’y isang dakilang kapistahan para sa ating lahat.

Last Sunday, Ascension Sunday, pinagkatiwala ni Hesus sa kanyang mga alagad ang kanyang misyon bago siya umakyat sa langit. Pero bago sila lumabas sa buong mundo upang dalhin ang Mabuting Balita, sinabihan muna sila na maghintay sa may Jerusalem upang tanggapin ang ipadadala niya sa kanila.

Jesus laid how everything necessary for the work of the disciples by his teachings. He had stayed with them so that they may observe them and learn from his examples for three years. He had given witness to his love by his suffering and by dying for them. He had shown that he has the power to surpass his enemies, to surpass the power of sin and even of death by His resurrection. He stayed with them for forty days after his resurrection to assure them that he is truly alive and to tie any loose ends if there were any in their understanding of him and his mission.


Okay na ang lahat pero may isa pang kulang, takot pa rin ang mga alagad. Nagkulong sila sa isang kuwarto. Siguro ayaw nilang makilala sila ngmga awtoridad na sila ay mga alagad ni Hesus. Baka ang ginawa kay Hesus ay gawin din sa kanila.  Sinamahan sila ng Mahal na Ina sa panalangin marahil pinalalakas ang kanilang loob. Ano ang kulang sa mga alagad? Ang lakas ng loob at energy at tapang, ang sigla, ang kakayahang lumabas na makilala at magpakilala sa dala dala nilang balita. Dumating ang lakas na ito noong araw ng Pentekostes sa Jerusalem.

Ang Pentekostes ay isa nang matandang dakilang kapistahan ng mga Hudyo. Ito ay nagaganap fifty days after the Passover feast. The Jews celebrate in Pentecost the giving of the Law of Moses at Mt. Sinai after having freed from the slavery from Egypt, they traveled to Mt. Sinai. Malaya na sila pero ano ang gagawin nila sa kanilang kalayaan? Ginawa silang malaya upang maglingkod sa Diyos bilang kanyang bayan. Doon sa Bundok ng Sinai biniyayaan sila ng batas na mapanatili bilang isang malayang bayan ng Diyos.

Being such a great yearly feast, many Jews from all over the Roman Empire gathered in Jerusalem. Pentecost is one of the three great feasts of the year that the Jews would go to Jerusalem. The other two are the Passover Feast and the Feast of Shelters. Kaya maraming tao noon sa Jerusalem. Natutuwa ang mga Hudyo na mayroon silang batas na galing sa Diyos. Maganda ang batas galing pa naman ito sa Diyos. Hindi na nila kailangan hulaan pa ano ang gusto ng Diyos. Nakasaad na sa batas. Ang problema lang hindi nila masunod ang batas. Wala silang kakayahan na gawin ito kaya sa kanilang kasaysayan, palagi silang inaakusa ng mga propeta sa kanilang paglihis ng landas.

So, it is not enough to have the law. It is not enough to know the law. We need to follow the law. Kaya para sa ating mga Kristiyano sa Pentekostes, inaalaala natin hindi na ang pagbigay ng batas na nakasulat sa bato kundi ang batas na nakasulat sa puso ng bawat isa sa atin.  Iyan ang espiritu ng Diyos na ipinagkaloob sa atin. Sa espiritung ito ay magpapaalaala sa atin ng turo ni Hesus. Ang espiritong ito ay nagdadala sa atin sa buong katotohanan. Ang espiritong ito ay magbibigay sa atin ng kakayahan na gawin ang kalooban ng Diyos. So, it is now within our power to fulfill the law and to follow Jesus.

Ang Pentekostes ay ang kapistahan ng Espiritu Santo. Hindi na natin masyadong nabibigyan ng diin at pansin ang Espiritu Santo dahil sa ito ay espiritu kaya mahirap maintindihan, mahirap ma-i-imagine ang espiritu. Sa maraming larawan natin ng espiritu, pinapakita ang isang taga…Ito ay dahil sa sinabi ng lahat ng apat na mga Ebanghelyo na bumaba ang espiritu kay Hesus sa anyo ng isang kalapati noong sya’y bininyagan. Pero may mg images pa ng Holy Spirit sa Banal na Kasulatan na makabuluhan. Ang espiritu ay inihahalintulad sa tubig, sa apoy at sa hangin.

Now, what is in common among these three? – Fire, water and wind?

Una, ang tatlong ito ay dynamic. Hindi mapanghahawakan. Palaging gumagalaw. Ang tubig ay dumadaloy at kinukuha niya ang porma ng baso, ng palanggana, ng hukay sa lupa, ng patak sa dahon o bulaklak. Hindi natin mahahawakan ang tubig.

Ang apoy ay palaging gumagalaw. Tignan lang natin ang pagtatalon talon, ang pagsasayaw sayaw ng apoy sa kandila o sa pugon.

Ang hangin ay nandiyan at nararamdaman natin pero hindi natin nakikita. Hindi natin mapanghahawakan. It blows wherever it wills. Ganun ang espiritu. Always dynamic. Full of life, ang unpredictable.

Isa pa na common sa tatlo, sa apoy, sa tubig at sa hangin. Sila’y kailangang kailangan sa buhay. Hindi tayo mabubuhay ng tatlong araw ng walang tubig. Ano kaya ang buhay natin ng walang apoy? Hindi tayo makakapagluto. Giginawin tayo. Wala tayon liwanag. Hangin. Ilang saglit lang mamamatay tayo kung kulang sa hangin kung walang hangin. Ganun natin din kailangan ang espiritu.

So, St. Paul wrote, “That we cannot even say that Jesus is Lord if it were not for the Holy Spirit.” The Holy Spirit is compared to life. We do not see life but it is a force that keeps us alive and allows us to function. The life in the finger is the same life in the kidney. It is the same life in the rain.

So, also in the Church, we have different functions and different gifts but it is the same spirit that animates all. The mother teaching the children to pray, the priest celebrating the sacraments, the charismatic groups having prayer meetings, the youth helping others, the volunteers feeding the children, all these are able to work in the Church because of the Holy Spirit.

There is another thing in common – fire, wind and water. Naranasan ito natin. Hindi natin na-control ng ilang buwan ang bushfire sa Amazon at sa Australia. Wala tayong magawa pagdating ng baha kundi umakyat sa taas. Nagtatago tayo kapag dumating ang malakas na hangin ng bagyo. So, also we are not able to control the strength and the energy of the Holy Spirit.

Fortunately, the strength of the Holy Spirit is not destructive. It is there to give life. In our Responsorial Psalm, we repeatedly implore God, “Lord send out your spirit and renew the face of the earth.” Panibaguhin mo ang lahat. He is the source of renewal and transformation. We have seen this in our First Reading from being fearful men, the apostles became courageous and proclaimed out openly to all the wonderful things that God is doing.

The Holy Spirit is also the source of unity. People coming from different places in the Roman Empire and speaking different languages were gathered together and could understand the message. We have heard the people saying, we can hear them in our tongues and this is the theme of the gathering of the youth since yesterday. We can hear, we can discern, we can understand in our own tongues. Together, we could understand the message lalung lalo na ang kapangyarihan ng magpatawad ng kasalanan. Iyan ang regalong binigay ni Hesus sa kanyang mga alagad. Kaya sinabi niya sa mga alagad, “Receive the Holy Spirit, for sins you forgive, they are forgiven.” Hiningahan niya at sinabi, “Receive the Holy Spirit.”

Mga kapatid, ang Espirtu Santo ay binigay ni Hesus sa kanyang mga alagad sa araw ng kanyang pagkabuhay. Ang Espiritu Santo ay bumaba sa pamamagitan ng malakas na hangin at mga dilang apoy sa simbahan sa araw ng Pentekostes. Ang Espiritu Santo ay kumilos noon sa simabahan sa panahon ni San Pablo ay siya ring Espritu Santo na nasa bawat isa sa atin at kumikilos sa simbahan ngayon.

Jesus is faithful. He has not taken back the gifts that he has given. The Holy Spirit acts in us now in our daily…. And we understand him although we have different tongues, we experience the same gifts of the spirit. The same charisma that is given to us from the time passed up to now. The great proof that the spirit acts in us is the flowering of holiness that we find in the church. In spite of the scandals in the church and the sins of the people in the church that are being magnified by social media, still, there are numerous people who are striving to be good. People who want to know God. People who serve others selflessly, who stand up for the truth.

We even experience just a few days ago, many people following the online retreat. All of these are manifestations of the desire for holiness. And the efforts to be holy in our times. This is the work of the spirit. In our recent history, we also see the flowering of Charismatic Movements in the Church among Evangelicals, among Protestants, among Catholics. This is a powerful force in the world now coming from the Holy Spirit.

In the Church, many non-practicing Catholics have been renewed in their commitment to the faith by means of the Charismatic Movements and they continue to reach out to others.  There are many religious congregations now that came from the Charismatic Movement and in fact, it is so dynamic that people have predicted that in a hundred years' time, the Catholics would be characterized as poor, black and Pentecostal. Kasi nasa kanila po aang madalas na lumapit sa simabahan at kumilos at maging active. Ang mga mahihirap, ang mga black sa Africa at ang mga Pentecostals. Kaya talagang kapag  kumilos ang espiritu matatangay tayo. At nararamdaman din natin yan sa mga kabataan. Akala natin ang mga kabataan ay hindi nagpapahalaga sa Diyos ngunit napakaraming mga nagahahanap din at kumikilos. Yan po yung espiritu na nagpapakilos sa kanila.

Ang kapistahan ng Pentecost ay nagpapaalaala sa atin na buhay ang Diyos sa piling natin. Nasa atin ang kanyang energy. Nasa atin ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang force. Kung ganito nga, huwag dapat tayong dapat manghina at huwag tayong magpabaya. Let us be hopeful and vibrant. God’s spirit is renewing the face of the earth in a way that we can hardly imagine.

Napakarami pong mga scenarios, scenario building sa panahon natin ngayon ng pandemic na ito ay tatagl ng dalawang taon, na ekonomiya natin ay nasa recession na, na wala nang vaccine na matutuklasan, na ito ay pakana ng Tsina o pakana ni Bill Gates, na ito ay hindi malulunasan. Hindi natin maintidndihan. Naguguluhan tayo at baka nadidiscourage.

Palakasin natin ang ating loob. Kumikilos ang espritu ng Diyos sa mundo at sa simbahan. Papanibaguhin niya ang mundo. Sa atin naman, kung kumikilos ang Diyos sa mundo, kunikilos din siya sa bawat buhay natin. Allow the Holy Spirit to move us. Saint Paul told us, “If we live in the spirit, let us follow the spirit.” We have heard about the gifts of the spirit the gift of understanding, counsel, wisdom, knowledge of the Lord, fear of the Lord, fortitude, piety. Masagana ang mga binibigay ng Diyos sa atin sa Binyag at sa Kumpil.

And these gifts are not exhaustive. They are representative. Marami pang ibang gifts. Let these gifts flow in our lives. Huwag ating hadlangan at ito’y mamumunga. Let the fruit of the spirit in us blossom which is love, joy, peace, patience, kindness, generosity, faithfulness, gentleness, self-control.

Let me repeat and you repeat after me. Love, peace, joy, patience, kindness, generosity, faithfulness, gentleness, self-control. Hindi ba maganda?

Iyan dapat ang buhay natin. Mahirap kaya? Huwag tayong umasa sa ating kakaytandaan natin sa ating retreat, the primacy of grace which is the primacy of the spirit of God renewing the face of the earth. Renewing each of us in our lives.

Ang Espiritu Santo ang kumikilos sa Misang ito at nagbabago ng tinapay at alak sa katawan at dugo ni Kristo. Siya rin ngayon ang magbabago sa buhay natin. (Archdiocese of Manila – Office of Communications/RCAM-AOC)

ENGAGE WITH US

Please, enter your name
Please, enter your phone number
Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message
Copyright © 2020 Roman Catholic Archdiocese of Manila. All Rights Reserved.
Privacy Statement | Terms of Use | Disclaimer