Saturday, 06 June 2020 13:20

FULL TEXT | Homily delivered by Most Rev. Broderick Pabillo during online Ascension Sunday Mass on May 24, 2020, at the ur Lady of Remedies Parish (Malate Church), at 10 a.m.


It is already sixty-nine days since the lockdown. We have spent most of the season of Lent and all of the season of Easter in our homes. It is such a long time. But we are seeing glimmers of hope. Businesses are slowly opening up, more people are going to work and in the Church, we are hoping that soon we can have our religious services which are essential for our resiliency and for our mental and psychological health. Let us not lose hope then.

Ito nga ang mensahe ng pag-akyat ni Hesus sa langit na ipinagdiriwang natin, pag-asa. Tulad ng mga alagad ni Hesus, tumingala tayo sa langit, nandoon ang Panginoon – ang ulo ng simbahan. Pumasok na ang ulo sa langit susunod na tayo ang kanyang katawan. However difficult our times are, a bit of heaven will fix everything up. St. Paul wrote, “I consider that the sufferings of this present time are as nothing compared with the glory to be revealed to us.” So, we are told by St. Paul that let us ask for the wisdom and revelation that the eyes of your hearts may be enlightened. And that you may know what is the hope that belongs to his call. Whatever are the riches of his glory that we inherit with the Holy Ones.


Iyan po ang kailangan nating pag-asa. Makukuha natin ang kaluwalhatian ng Panginoon. Dakila ang kaluwalhatian na nag-aantay sa atin.  Ang pag-akyat ni Hesus sa langit ay nagpapaalaala sa atin - makalangit tayo. Pansamantala lang ang buhay natin dito sa lupa. Kung tayo ay tapat sa ating pagtulad kay Hesus, duroon din tayo. Hindi ba yan din ang pangako niya? “In my Father’s house, there are many dwelling places. If they were not, would I have told you that I am going to prepare a place for you? If I go and prepare a place for you, I will come back again and take you to myself so that where I am you also maybe.”

Pero ang buhay Kristiyano ay hindi lang isang buhay ng pag-aantay sa pagbalik ni Hesus at pag walang kibo sa mundong ito. Noong si Hesus ay umakyat sa langit hindi pa tapos ang misyon at hindi siya umalis na nakatiwangwang ang gawain niya. Ito ay ipinaubaya niya sa atin. Maaari na siyang umalis kasi nandito tayo na ipagpapatuloy ang kanyang sinimulan. Ang utos niya sa mga alagad ay, “Humayo kayo at maging saksi ko mula sa Jerusalem papunta sa Judea sa Samaria hanggang sa dulo ng daigdig.”

Ito rin ang narinig natin sa Ebanghelyo. Ang mga huling habilin ni Hesus, “Humayo kayo. Gawin nyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan sila at ituro ang lahat ng narinig nyo sa akin.”

“Go, make disicples. Baptize and teach.” Nangako siya na kahit hindi na natin siya nakikita, nandiyan siya kasama nila hanggang sa wakas ng panahon. Jesus is with us through his power that is through his spirit. Part of the prayer of St. Paul ay ito po, “Not only that we may not lose hope that we may understand the hope that is prepared for us but that what is surpassing greatness of his power for us to believe which you work in Christ, raising him from the dead and seating him at his right in the heavens.”

Ang kapangyarihan na bumuhay kay Hesus, ang kapangyarihan na nag-akyat sa kanya sa langit ay siya ring kapangyarihan na kumikilos sa atin. Iyan ang kapangyarihan na pinaiintay ni Hesus na tatanggapin ng kanyang mga alagad sa Jerusalem sa araw ang Pentekostes na ipagdiriwang natin sa susunod na Linggo.

Ang pag-akyat ni Hesus sa langit ay nagbibigay ng pag-asa- makalangit tayo. Pupunta din tayo doon pero bago yan dumating, may tungkulin tayo sa lupa – palaganapin ang paghahari ng Diyos. At ito ay magagawa natin sapagkat ibinibigay ni Hesus ang kapangyarihan na kumilos sa kanyang buhay ang kanyang espiritu. Kaya habang palapit na ang pagtatapos ng lockdown, hindi lang sana tayo nananabik na lumabas. Nananabik tayo na lumabas na may misyon – ang misyon ni Hesus.

Tuwing Ascension Sunday, ipinagdiriwang natin ang World Communications Sunday. Ang misyon natin ay to communicate the message of Jesus. At sa ating panahon, malaki ang papel ng komunikasyon lalo na pagdating ng mass media at ng social communication. Naranasan natin ito ngayong panahon ng quarantine. Ano kaya ang naging buhay natin sa loob ng dalwang buwan ng lockdown kung walang internet? Kung walang TV? Kung wala si TV Maria? Kung walang radio? Kung walang Radio Veritas? Magpasalamat tayo sa Diyos na binigyang kakayahan ang mga tao na lumikha ng mga paraan ng komunikasyon na ngayon ay lalo pa lumalawak.

Sa simabahan, naranasan natin ang kabutihan at kapakinabangan ng media. Dahil dito napaabot sa marami ang impormasyon na kailangan natin kaya ang mga media people ay mga frontliners. Natulungan tayo na manatili sa Diyos sa ating mga online Masses, online reflections at ngayon pa nga mayroon pa nga mayroong online Flores de Mayo.

Naiimbitahan ako na pumunta sa mga parokya na magdiriwang ng kanilang piyesta. At napansin ko sinusubaybayan ng mga parokyano ang kanilang mga online fiesta Masses. Sa isang parokya pa nga, pagkatapos ng online Mass, mayroon silang online palaro sa mga bata. Ewan ko kung paano nila ginawa iyun.

Talagang maraming gamit ang online ngayon. Sana naman nagamit natin ang internet ng maayos kasi ito ay nagagamit sa masama tulad ng pagka-addict sa video games o sa pornography o sa cyber sex o pagkalat ng mga false news. Kaya sa World Communications Sunday, pinapaalaala sa atin na gamitin ang social media sa pagpapalaganapng kabutihan at hindi ng kasamaan.

Isa pa ring pananagutan na pinapaalaala sa atin sa linggong ito, ay ang pangangalaga sa Inang Kalikasan. Five years ago, Pope Francis came out with a much appreciated love letter, Laudato Si. Maganda ang mga aral na makukuha natin dito kaya mayroon tayong Laudato Si week taun taon pang balik balikan ang mga aral at hamon ng liham na ito.

Ngayong taon, ang Laudato Si Week ay nagsimula noong May 16 hanggang May 24. At ngayon ang huling araw nito. Kaya ipinagdiriwang natin ang Misang ito dito sa parish of Our Lady of the Remedies sa Malate kasi matagal ng kilala ang parokyang ito sa pagsusulong ng usaping pangkalikasan kaya congratulations sa mga Columbans at sa kanilang mga kasama. At congratulations sa GCCM, Global Catholic Climate Movement na siyang nag-organisa ng maraming mga gawain ngayon Laudato Si Week at ng Misa natin dito ngayon sa Malate

Isa sa mga bagay na matingkad nating naranasan ngayong panahon ng coronavirus ay ang pagkadugtung dugtong ng buong mundo. Magka-ugnay tayong lahat. Nagulo at tumigil ang buhay ng mga tao sa lahat ng continents dahil sa virus. Ganun pala karupok ang mundo na itinatayo natin. Bigla na lang nawala ang air travel. Nagsara ang mga malls sa ating mga lungsod na noon ay dinadagsa ng mga tao. Pati ang Olympic Games ay ipinagpapaliban. Biglang nawala ang traffic. Ang traffic na hindi ma-control, control noon, biglang nawala. Itong katotohanang ito na magka-ugnay ang buong mundo at ang lahat ng buhay ay matagal ng sinasabi ng Laudato Si. Pangalagaan natin ang mundo. Iisa lang ito. Wala na tayong matatakbuhan pa kung masira ito. Nagyon nga sa virus pwede pa tayong magtago sa ating mga bahay pero kapag dumating ang baha, kapag dumating ang global warming, saan tayo tatakbo? Hindi magbibigay ng proteksiyon ang mga tahanan natin at dahan dahan ngang sinisira natin ito sa uri ng pamumuhay natin na maaksaya. Sana matauhan na tayo. Let us take care of our common and only home – this beloved Mother earth.

Matagal nang nanawagan ang Santo Papa at mga environmentalists na kailangan nating magbago ng lifestyle upang mapangalagaan ang mundo. Our lifestyle, the way we live, the way we conduct business, the way we produce and consume are unsustainable pero ayaw nating magbago ng lifestyle. Sabi natin mahirap, ito na talga anag takbo ng buhay. Hindi na ito mababago. Ngayong dumating si COVID-19 biglang nabago ang lahat. Naging malinis na ang daan, nawala ang traffic, nawala na ang consumerism na nagresulta at least sa mga buwang ito, naging malinis ang hangin natin. Saan pa tayo bibili kaya nawala ang consumerism, mga palengke na lang ang bukas. Kaya naman pala natin maging simple at hindi maging magastos. Naging mabuti ito sa ating kalusugan, nakatulong. Marami sa atin ay nakakatulog ng mahaba, nakakakain ng sama sama at regular. Naging malinis ang hangin na hinihinga natin. Nakakakain ng tunay na pagkain at hindi na mga junkfood. Ngayong natikman na natin ang simple at matipid na buhay, sana manatili ito sa atin.

Isa rin na naranasan natin na kaugnay sa katuruan ng Laudato Si is the need to be connected. Good that we have the internet to connect us to the rest of the world even if we are under quarantine. But hopefully we have experience the joy of connectedness among our families. At ang sinabi ni Papa Francisco ngayong World Communication Sunday, kailangan din maging connected ang mga grandfathers sa mga grandchildren upang ma-facilitate ang ating pagakaintindi sa takbo ng mundo. We have to know one another better.

We have seen that we do not go to the mall to watch movies together, to eat outside or to have vacation in other places in order to be bonded to each other. Hindi naman maging magastos to be connected. By simply talking with each other, playing with one another, doing simple chores together in the house, eating together, we become closer to each other.

Mas lalo siguro nating naranasan ang pangangailangan ng maging connected tayo sa Diyos. May panahon na tayo. Nakakapag dasal tayo, sana nakapagbabasa ng Bibliya, nakakadalo tayo sa mga online Masses – may iba pa ngang dalawa o tatlong online Masses ang pinupuntahan. Mawala man ang iba, sa Diyos makakakapit tayo at hindi niya tayo bibitawan.

It is indeed not expensive and difficult to be connected. Kahit na pinahirapan tayo ni COVID-19, marami ding kabutihan na naidulot ito sa atin. Mga realizations na kaya pala nating maging simple, kaya parin nating magbago, kaya pala natin maging connected sa bawat isa. Sana panghawakan natin ang mga ito kapag wala na si COVID-19.

Kaya sa Banal na Misa natin ngayon, inaanyayahan tayong tumingala sa langit kung nasaan si Hesus, duroonin din tayo. At habang papunta tyo roon, ipagpatuloy natin ang misyon ni Hesus na ipalaganap ang paghahari ng Diyos lalung lalo na sa paggamit ng maayos ng mga bagong kakayahan na ibinigay sa atin – the means of social and mass communications.

At habang papunta tayo sa langit, pangalagaan natin ang mundo natin na galing sa kamay ng ating Diyos na manlilikha. God the creator is our Father. If we love him, we take care of the things, the difficult things that he has given and his beautiful and fragile earth is a gift of his wisdom and his love. He lives into us to take care of …and pass it on to the next generation. Hindi lang po para sa atin ang mundo, ito’y para sa lahat ng mga taong para rin sa susunod na henerasyon.

We have a lot to thank and praise God for in this Mass. Let us celebrate this Holy Mass with great…(Archdiocese of Manila – Office of Communications/RCAM-AOC)

ENGAGE WITH US

Please, enter your name
Please, enter your phone number
Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message
Copyright © 2020 Roman Catholic Archdiocese of Manila. All Rights Reserved.
Privacy Statement | Terms of Use | Disclaimer