Tuesday, 26 May 2020 16:04

FULL TEXT | Homily delivered by Most Reverend Broderick Pabillo, Apostolic Administrator of Manila during online Sunday Mass at the Our Lady of Peñafrancia de Manila Parish Paco, Manila on May 17, 2020, at 10 a.m.


Sa mga pamilya na sanay mag-celebrate ng Mother’s Day, nahirapan sila last week na ipagdiwang ito. Paano nila ipahahayag ang pagmamamahal nila sa kanilang nanay? Hindi naman sila makapag-shopping para sa kanya. Hindi sila makakain sa labas. Mahirap din pati na bumili lamang ng bulaklak. Ang hirap manghula ng gusto ng minamahal natin at mapaligaya siya. Ito ang problema natin tuwing birthday, anniversary at pasko. Ang hirap maghanap ng regalo. Ang hirap gumawa ng isang activity na magugustuhan ng mga mahal natin.

Si Hesus, hindi niya tayo pinahirapan. Sa ating Ebanghelyo, dalawang beses niya inulit, “Kung ibig ninyo ako, gawin ninyo ang aking utos.” Ilang beses natin matatagpuan ito sa Banal na Kasulatan. Hindi na natin kailangan manghula paano ba liligaya ang Diyos. Diyan liligaya si Hesus, kung ginagawa natin ang utos niya. Ang pag-ibig sa Diyos ay konkreto hindi ito nasusukat sa mga luha na ibinubuhos natin o sa tibok ng ating puso. Ito ay pracktial, mahal natin siya kung ginagawa natin ang kanyang utos.


Aling mga utos? Hindi rin niya tayo pinahirapan dito. Although there are six hundred…in the Torah in the Law of Moses, Jesus summarized the commandments into two: love of God and love of neighbor. So, St. Paul can say, “O, nothing to anyone except to love one another for the one who loves another has fulfilled the law. The commandments: You shall not commit adultery, You shall not kill, You shall not steal, You shall covet and whatever other commandments there may be are summed up in these namely: You shall love your neighbor as yourself. Love does know no evil to the neighbor hence love is the fulfillment of the law.

Yan po yung sinabi sa atin ni San Pablo at kung mahal natin ang ating kapwa mahal din natin ang Diyos. Hindi natin maaaring mahalin ang Diyos na hindi natin nakikita kung hindi natin minamahal ang kapwang ating nakikita. Kaya maliwanag ang paraan upang mahalin ang Diyos – sundin ang kanyang utos. Maliwanag din ang kanyang utos – mahalin mo ang iyong kapwa.

Ngayon ang tanong, paano natin gagawin ito? Nagbigay ang Diyos ng halimbawa at yan ay walang iba kundi si Hesus mismo. The son of God became man so that he may know and see how God loves in a human way. Kaya ang paanyaya ni Hesus sa atin ay,”Come follow me.” Halikayo, tularan ninyo ako at tignan natin ang buhay ni Hesus paanong siyang lumalakbay at tumutulong sa mga nangangailangan sa mga dukha, sa mga…., sa mga bulag, sa mga inaalila ng demonyo. Kung paano siya nagpapatawad kahit na nga sa pumapatay sa kanya at paano pinagbigyan niya ang maraming tao. Yan po yung pagmamahal sa kapwa. Pero kaya kaya natin gawin ang ginawa ni Hesus?

Nung ako’y batang pari pa, na-assigned ako sa isang parokya sa Laguna kasama ang isang matandang pari na masipag magtrabaho pero madaling magalit sa mga hindi nakakasunod sa kanyang trabaho.

Isang araw habang kumakain kami dumating siya sa kainan at galit na galit. Hindi ko na nga maalaala ano ikinagagalit niya. Inaamo amo namin siya para humupa ang galit at ang sabi ko, “Father, tingnan mo si Hesus nakapagtimpi siya.” Nagkamali ako mas lalong nagalit. “Si Hesus, aniya, Diyos naman siya tao ako. Tandaan mo, tao ako.” Ako pa tuloy ang napapagalitan. Matutularan ba natin si Hesus kahit na maliwanag ang kanyang salita kahit na nagbigay siya ng halimbawa? Magagawa ba natin ang kanyang ginawa? Oo, kasi ibinigay niya sa atin ang kanyang espiritu. The Holy Spirit which is the energy of God. The power of God that empowered Jesus is the same power that is empowering us. Kaya nating magawa kahit ang mga maka-Diyos na ginawa ni Hesus dahil nasa atin ang energy na yan. Kahit tao lamang tayo, we are empowered to follow Jesus.

Ito yung regalong hiningi ni Hesus sa Ama upang hindi tayo mangulila. Sabi niya magpapadala ang Ama ng isa pang katulong, another advocate another helper.  Ang espirito ng katotohanan upang dalhin tayo sa kaganapan ng katotohanan upang paalalahanan tayo ng mga aral ni Hesus upang bigyan tayo ng lakas para ituwid ang mali sa buhay. We can be Christ-like because that of the spirit that is in us.

In our First Reading, when the apostles in Jerusalem heard that the people in Samaria had accepted the message through Philip, they sent Peter and John to visit them. They laid their hands on them and prayed over them when they knew that they have not received yet the Holy Spirit. They need the Holy Spirit to enable them to live the new found faith that they have. Ganun din tayo, pagkatapos na tayo ay mabinyagan, kailangan natin ang Sakramento ng Kumpil upang palakasin at palaguin ang pananampalataya na naitanim sa atin sa binyag. Hence, with Confirmation we become mature Christians able to be his witnesses to the world and to defend the faith.

Ito rin ang sinabi ni St. Peter sa ating Ikalawang Pagbasa – to defend and explain the faith. Sabi niya, “Always be ready to give an explanation to anyone who ask you for a reason for your….but do it with gentleness and reverence.” Yan ang witness na paninindigan natin ang dahilan bakit tayo naniniwala, umaasa at umiibig. Pero hindi palaban ang ating pagpapaliwanag ngunit puno ng kahinaunan at paggalang. Hindi lang kaalaman ang ibinibigay ng Espiritu Santo sa atin ngunit magandang pag-uugali. Kaya ba natin yan? Sa ating sarili lang, maaring hindi pero hindi lang naman tayo umaasa sa ating sarili, nandiyan ang espiritu ng Diyos na kumikilos sa atin.

Nagsisimula na ang mga Pagbasa natin na magsalita tungkol sa Espiritu Santo kasi pinaghahandaan na natin ang Pentekostes – ang pagbaba ng Espiritu Santo sa simabahan na ipagdiriwang natin sa May 31, two weeks from now. Next week ang ating kapistahan ay ang pag-akyat ni Hesus sa langit and after that the coming down of the Holy Spirit.

Pero ngayong Linggo, isa pang bagay na pinapaalaala sa atin. Five years ago, the Holy Father came out with a record breaking letter, Laudato Si, The Care for Our Common Home. It is record breaking not only because it is so far the longest encyclical letter of a Pope. It is record breaking because it is the most awaited by many people and when it came out, it was read and acclaimed worldwide. The most read pastoral letter of our Holy Father even by non-catholics. In a way, it was a great influence for the…of the poor in 2015. It is really a clear call to all to open our eyes and make a commitment to care for our common home. It is the only hope that we have - the Mother Earth.

This week from May 16 to May 24, we are celebrating the Laudato Si Week. Totoong nakukuha ang ating atensiyon ngayon ng COVID-19 pero hindi dapat mawala sa ating pansin ang iba pang mahahalagang usapin sa ating mundo at isa sa mahalagang usapin ay ang usapin tungkol sa ating kapaligiran kasi iisa lang nga ang ating tahanan. Marami ngang nagsasabi na may kauganayan ang usapin ng virus sa pagkasira ng ating kapaligran. At kung hindi tayo mag-ingat may mga iba pang virus o bacteria na hindi natin alam na kakalat sa atin dahil sa ginagalaw natin ang mga tirahan ng mga hayop o mga ibon na maaaring pagmumulan ng mga virus at bacteria na hindi natin kilala.

Kung may isang bagay na naparamdam sa atin ng pandemic na ito, yan ay magkakaugnay ang buhay natin sa mundo. We are all connected to each other. Ang virus na nagsimula sa isang palengke o sa isa kayang laboratory kung naniniwala kayo ay nakapagtigil sa takbo ng mundo dahil dugtung dugtong ang buhay natin.

Yan din ang mensahe ni Pope Francis sa Laudato Si. Ano man ang lahi natin, ano man ang ating relihiyon, ano man ang social status – mayaman man tayo o mahirap, iisa lang ang tahanan natin at ano mang gawin natin dito ay babalik sa atin. Ang pag-alaga natin sa mundo ay may pakinabang sa lahat at ang pagkasira naman nito ay damay din tayong lahat.

At isa ring pinakita sa atin nitong virus na hindi lang dugtung dugtong ang buhay natin, kaya naman pala nating magbago. Kaya naman pala natin maging simple ang buhay sa ating pagapapahinga sa ating mga tahanan, huminga rin ang mundo. Mas luminis ang ating environment. Kaya naman pala nating magkaroon ng panibagong lifestyle. Hingin natin ang lakas ng Espiritu Santo na panibaguhin tayo at ng mundo.

Makiisa tayo sa mga gawain ng maraming ecology groups at dito sa ating archdiocese meron tayong Ministry on Ecology. Meron din tayong Global Catholic Climate Change Movement (GCCM). Sana makiisa tayo sa mga gawain nito upang mas lalong maisabuhay natin ang panawagan ng Laudato Si. Kaya ang dasal natin, “Come Holy Spirit. Come renew the face of the earth.”

May isa pa akong ibig sabihin, ito naman ay para sa inyong parokya. Happy Feast Day po sa inyong lahat dito sa parokya ng Our Lady of Peñafrancia de Manila dito sa Paco.

Kapag binabanggit ang Peñafrancia, ang kaagad na pumapasok sa isip ng maraming Pilipino ay ang ina ng Bicol. Ang Peñafrancia ng Naga City, Camrines Sur. May kaugnayan ang Peñafrancia dito sa Paco at ang Penafrañcia sa Bicol. Maaari pa ngang mas nauna ang debosyong ito dito sa Paco. Pero hindi yan gaanong mahalaga. The important thing is that it is the same devotion to our Blessed Mother. Whatever title she carries, she is the Blessed Mother. We give her so many titles because we experience her in so many different ways all over the world. She manifests her care and love in diverse ways. This is how fruitful and manifold the love of Mary is.

Itinalaga natin ang ating sarili sa kanya noong Miyerkules, May 13. Ipagpatuloy natin ang ating pag-ibig sa ating ina. Sinabi ni Hesus, “Kung iniibig ninyo ako, gawin ninyo ang aking utos.” Ganun din ang sinasabi sa atin ng Mahal na Birhen, “Kung iniibig niyo ako, gawin niyo ang aking utos.” At may isang utos lang si Maria sa Bibliya. Yan ang sinabi niya sa Cana, Galilea, “Gawin ninyo ang ipapagawa niya, ni Hesus sa inyo.” Ang paglapit kay Maria ay ang paglapit kay Hesus. Dinadala tayo ni Mama Mary na mas maging malapit kay Hesus. Yan ang kanyang tanging kahilingan…kaya kung mahal natin siya, sundin natin ang kanyang utos. Gawin natin ang ipinagagawa ni Hesus sa atin. Maging malapit tayo kay Hesus at matututwa ang Mahal na Birhen sa atin. (Archdiocese of Manila – Office of Communications/RCAM-AOC)

ENGAGE WITH US

Please, enter your name
Please, enter your phone number
Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message
Copyright © 2020 Roman Catholic Archdiocese of Manila. All Rights Reserved.
Privacy Statement | Terms of Use | Disclaimer